Režim přenesení daňové povinnosti

Comments (...)

FAQ - DPH - Režim přenesení daňové povinnosti § 92a – 92e

 

Položky se zaúčtují s kódy DPH:

 

1100  Dodání zlata podle zvláštního režimu (par. 92a, odst 2) - základ  @  ZP Dodání zlata-základ

... použije se pro par. 92e

 

1250   Režim přenesení daňové povinnosti (par. 92a) - dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb @ Přenesení daň. povinnosti par. 92a

... použije se pro par. 92a

 

- podle řádku přiznání DPH, ve kterém se mají projevit

 

+------------------------------------------------------------------------+----+---------------------------+-------------------------+

| I. Zdanitelná plnění                                                   | ř. |        Základ daně        |      Daň na výstupu     |

+-------------------------------------------------------------+----------+----+---------------------------+-------------------------+

 

+------------------------------------------------------------------------+----+---------------------------+-------------------------+

| Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) - odběratel       | základní | 10 |          1100             |        1101             |

| zboží nebo příjemce služeb                                  +----------+----+---------------------------+-------------------------+

|                                                             | snížená  | 11 |          1110             |        1111             |

+-------------------------------------------------------------+----------+----+---------------------------+-------------------------+

 

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-------------------------+

| Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) - dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb               | 25 |        1250             |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-------------------------+

 

Konkrétní případy zaúčtování a zařazení do evidence DPH prosím řešte se svým účetním

nebo daňovým poradcem, ES manas je pouze nástrojem k jejich evidenci.

 

Pořízení a odeslání:

 

- pro pořízení Souhrnného hlášení DPHEVD použijte formulář na Daňovém portálu

 (ES manas zatím neumožňuje):

 

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

 

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

 

Informace:

 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_15152.html

 

Režim přenesení daňové povinnosti

 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Klasifikace_CZ-CPA_41_-_43.pdf

 

Klasifikace CZ-CPA 41-43

 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_14312.html?year=0

 

Zveřejnění informace k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví (Tisková zpráva)

 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_15345.html

 

Změna režimu uplatnění DPH ve stavebnictví (Tisková zpráva)

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h3.aspx

 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 

http://www.danarionline.cz/novinky/detail/4568-rezim-preneseni-danove-povinnosti-92a-92e-zakona-c-235-2004-sb-o-dani-z/

 

Režim přenesení daňové povinnosti § 92a – 92e

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0