Rozvoz - Import rozvozů

Comments (...)

2013.12.27d / 14:00

 

001) Import rozvozů

 

    - CSV soubor může být bez hlavičky

 

    - z CSV souboru se importují věty začínající číslicí

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0