Rychlá volba

Comments (...)

2010.12.05a / 09:00

 

001) Restaurační systém

 

    - Servis / Konfigurace / 1. Program

 

      - doplněn lokální parametr    

 

        RV v pořadí

 

        při zaškrtnutí je při zadání rychlé volby typu 270/271/120 (se zadáním počtu kusů)

        zachováno pořadí voleb v rámci aktuální rychlé volby

 

        má význam např. v případě, kdy rychlá volba obsahuje jak hlavní jídla tak přílohy

        a postupně je zadáno několik hlavních jídel s různými přílohami - na bonu se tak

        objeví příloha vždy u hlavního jídla

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0