Saldo dny

Comments (...)

2012.01.31a / 00:00

 

002) Saldo DNY

 

    - upraveno:

 

      v roce 2011:

 

od 12  01.01.2012 - 31.12.2099    195 616 746.22  (-1000-29)

02/11  01.07.2011 - 31.12.2011     28 472 573.93  (30-213)

01/11  01.01.2011 - 30.06.2011      1 748 169.97  (214-394)

 

...

 

od 12 * 01.01.2012 - 31.12.2099

 

02/11 * 01.07.2011 - 31.12.2011

01/11 * 01.01.2011 - 30.06.2011

 

      v roce 2012:

 

od 13  01.01.2013 - 31.12.2099    x  (-1000--337) ... od následujícího roku do roku 2099

                                                     pro odhalení případných chybných datumů

02/12  01.07.2012 - 31.12.2012    x  (-336--153)

01/12  01.01.2012 - 30.06.2012    x  (-152-29)

 

...

 

od 13 * 01.01.2013 - 31.12.2099

 

02/12 * 01.07.2012 - 31.12.2012

01/12 * 01.01.2012 - 30.06.2012

 

 

 

2010.12.15a / 09:00

 

002) Saldo dny

 

    - doplněno:

 

      01/2011 - pohledávky splatné od 1.01.2011-30.06.2011

      02/2011 - pohledávky splatné od 1.07.2011-31.12.2011

 

    - upraveno i pro následující roky, bude se nastavovat automaticky vždy

      pro aktuální a následující rok

 

 

 

2008.03.29a / 09:00

 

001) Saldokonto za dny - NexusDB verze - doplněn rok 2008

 

 

 

2004.10.12c / 10:00

 

1) Účetnictví - Saldo DNY

 

  - aktualizováno pro rok 2004

 

 

 

2003.07.24d / 17:00

 

02) Sestava SALDO DNY je univerzální pro závazky i pohledávky

   podle volby

 

   Výběr dat pro tisk / SALDO DNY

 

 

 

2003.04.28a / 03:00

 

01) Saldo DNY

 

   - doplněn součet rozdílů

   - zahrnuty všechny věty - sedí všechny součty

 

 

 

2003.04.24a / 12:00

 

01) Saldo DNY

 

   - doplněny podsoučty

 

 

 

2003.04.23a / 10:00

 

02) Saldo DNY

 

   - na konec doplněn seznam faktur v jednotlivých pololetích

     řazený podle jména partnera

 

   - sloupce jsou generovány podle Definičního řetězce #4 v konfiguraci

 

 

 

2003.04.12b / 20:00

 

01) Saldokonto za dny

 

   Servis / Data / Export dat / Saldokonto

 

   Saldo DNY - pracuje s daty dle Výběr dat pro tisk a s datumem DO

 

   Ukázka výstupu:

 

....

 

21.12.1995  2669          9 115.70       1 x

25.12.1995  2665          7 914.80       1 x

26.12.1995  2664         13 423.00       1 x

28.12.1995  2662          8 379.80       1 x

 

   12.1995               38 833.30       4 x

 

 

      1995              336 477.00      17 x

 

...

 

  30 dní                 57 249.00

  60 dní                179 087.40

  90 dní                747 709.54

 120 dní                230 147.67

 150 dní                797 567.62

 180 dní                418 983.95

 270 dní                463 368.09

 360 dní                180 961.20

>360 dní                271 431.01

 

 

02/03  30.06.2003 - 31.12.2003              0.00  (-263--79)

01/03  31.12.2002 - 29.06.2003              0.00  (-78-102)

02/02  30.06.2002 - 30.12.2002        497 547.43  (103-286)

 

 

02/02  30.06.2002 - 31.12.2002        545 770.65  (102-286)

01/02  31.12.2001 - 29.06.2002        455 931.33  (287-467)

02/01  30.06.2001 - 30.12.2001        251 882.32  (468-651)

01/01  31.12.2000 - 29.06.2001        142 783.40  (652-832)

02/00  30.06.2000 - 30.12.2000        238 893.02  (833-1016)

01/00  31.12.1999 - 29.06.2000        170 442.38  (1017-1198)

02/99  30.06.1999 - 30.12.1999        723 452.40  (1199-1382)

01/99  31.12.1998 - 29.06.1999        701 278.11  (1383-1563)

02/98  30.06.1998 - 30.12.1998         91 951.45  (1564-1747)

01/98  31.12.1997 - 29.06.1998        223 461.30  (1748-1928)

02/97  30.06.1997 - 30.12.1997        111 222.59  (1929-2112)

01/97  31.12.1996 - 29.06.1997        502 987.40  (2113-2293)

02/96  30.06.1996 - 30.12.1996        113 446.49  (2294-2477)

01/96  31.12.1995 - 29.06.1996        115 296.50  (2478-2659)

02/95  30.06.1995 - 30.12.1995        336 477.00  (2660-2843)

01/95  01.01.1995 - 29.06.1995              0.00  (2844-3023)

.....

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0