Sestavy

Comments (...)

2013.08.29a / 00:00

 

004) Majetek - do sestav doplněn:

 

    Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci (MA05)

 

    Postup:

 

    - Účetnictví / Evidence majetku / Majetek (MA00)

 

    - v Tisk zvolte 5 - Inventura

 

    - současně zaškrtněte:

 

      - za všechny druhy majetku ...

 

      - za všechna střediska a po střediscích ...

 

    - spusťte Tisk

 

 

 

2010.03.25a / 00:00

 

002) Evidence majetku

 

    - u sestav doplněna zaškrtávací pole

 

      Zahrnout do sestav vyřazený majetek

 

      2000-2006

      2007

      2008

      2009

      2010

      2011

      2012

      2013

      2014

      2015

 

 

 

010.01.12b / 00:00

 

001) Majetek / Sestavy

 

    - doplněna sestava Inventura

 

    - doplněna sestava Inventura po střediscích

 

 

 

2009.03.25c / 09:00

 

001) Evidence majetku

 

    - Sestavy / Oprávky účetní + daňové

 

      - při změně Skupiny odpisování se nabídnou Typy odpisů pro zvolenou skupinu

        a je možné zaškrtnutím vybrat jen požadované

 

 

 

2009.03.25a / 00:00

 

001) Evidence majetku - doplněny sestavy (POUZE verze pro NexusDB):

 

    Oprávky - účetní - 01-01

    Oprávky - účetní - 01-02

    Oprávky - účetní - 01-03

    Oprávky - účetní - 01-04

    Oprávky - účetní - 01-05

    Oprávky - účetní - 01-06

    Oprávky - účetní - 01-07

    Oprávky - účetní - 01-08

    Oprávky - účetní - 01-09

    Oprávky - účetní - 01-10

    Oprávky - účetní - 01-11

    Oprávky - účetní - 01-12

 

    s účetními oprávkami do konce zvoleného měsíce 01 až 12

 

    majetek s technickým zhodnocením je označen vedle sloupce Druh

 

    #  ... technicky zhodnocen dříve

     # ... technicky zhodnocen měsíčně

    ## ... technicky zhodnocen dříve i měsíčně

 

    majetek se zvýšením vstupní ceny je označen vedle sloupce Název majetku

 

    #  ... zvýšení vstupní ceny

 

 

 

2009.03.25a / 00:00

 

003) Majetek / Sestavy

 

    - Zhodnocený majetek

 

      - samostatně uveden majetek se změnou vstupní ceny

 

 

 

2009.01.29a / 00:00

 

002) Majetek

 

    - doplněny 2 sestavy + oprávnění na pravé tlačítko myši

      8676 MAJ - Protokol o zařazení majetku

      8677 MAJ - Protokol o vyřazení majetku

 

    - lze postupně vytisknout pro majetek libovolně omezený výběrem vět

 

 

 

2007.04.23b / 17:00

 

001) Majetek - Karta majetku / Sestavy

 

    - doplněna sestava včetně oprávnění: 8538 MAJ - Měsíční daňové odpisy

 

    - u sestavy Měsíční účetní / daňové odpisy lze zaškrtnutím pouze nenulové

      omezit rozsah sestavy

 

    - doplněna sestava Oprávky účetní a daňové

 

      - lze omezit za zvolené Umístění

 

      - lze omezit za skupinu daňových odpisů:

 

        vše / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 11=1a / 1-6,1a

 

      - lze zvolit zaškrtnutím rozšířenou sestavu pro přiznání DP

 

 

 

2007.04.22a / 22:00

 

001) Majetek

 

    - sestavy doplněny o sloupce

 

      Sk ... daňová skupina odpisování 1-6/11(1a)

      Umístění

 

 

 

2007.04.19a / 12:00

 

002) Majetek

 

    - v Seznamu majetku doplněna záložka Sestavy s následujícími sestavami

      a odpovídajícími oprávněními:

 

      8534 MAJ - Oprávky účetní + daňové

      8535 MAJ - Vyřazený majetek

      8536 MAJ - Zhodnocený majetek

      8537 MAJ - Měsíční účetní odpisy

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0