Sestavy

Comments (...)

2016.04.28d / 17:00

 

001) Účetnictví / Sestavy - uživatel 112016

 

    - u všech účetních sestav rozšířen rozsah středisek z 300-799(800) na 200-799(800)

 

 

 

2015.04.17a / 00:00

 

001) Účetnictví / Sestavy

 

    - vpravo doplněna záložka Import

 

      - nová funkce a oprávnění

 

        8861 Účetnictví / Sestavy / Import / Import *.CSV s dluhy

 

      - Př. importního CSV souboru:

 

učet;středisko;MD;DAL

139900;367;-129,57;0

139900;304;-500,89;0

139900;317;-1316,57;0

139900;318;-167,83;0

139900;321;-114,79;0

139900;328;-427,84;0

139900;324;-58,26;0

139900;326;-268,71;0

139900;325;-495,67;0

139900;327;-844,38;0

315706;1;0;-4324,51

 

        - hlavička CSV může/nemusí být

        - pole jsou oddělena středníky

        - jako desetinnou tečku lze použít tečku/čárku

        - importují se pouze řádky začínající číslicí (číslo účtu)

 

        - importní CSV může mít maximálně 10.000 řádků

 

        - vytváří se protokol a ten je na závěr zobrazen

 

      - import vytvoří nový účetní doklad

 

        - je nutné zadat:

 

           - typ dokladu

 

           - datum dokladu

 

 

 

2015.03.31c / 11:00

 

001) Účetnictví / Sestavy - uživatel 112016

 

    - upraveny konstanty v XML souborech Ssouhrnné hlášení a DPHEVD

 

 

 

2012.11.05a / 00:00

 

001) Účetnictví / Sestavy / Bilanční sestavy

 

    - Středisko lze zadat v rozmezí OD - DO

 

 

 

 

2006.02.05a / 10:00

 

001) Účetnictví, Daňová evidence / Sestavy

 

    - ve výběrech čísel účtů, středisek a typů dokladů se nabídnou jen ty

      skutečně používané

 

 

 

2005.11.16d / 16:00

 

001) Účetnictví / Sestavy

 

    - doplněno:

 

      - Rozbory / Účet

 

        - sestava obsahuje pohyby na zvolených účtech za zvolená střediska

 

        - oprávnění: 8318 Účto - Pohyb na účtě za střediska

         

        - jméno partnera je převzato z pole ZakazkaEGP řádku dokladu

 

 

 

2005.11.08b / 10:00

 

001) Účetnictví - Sestavy - Deník

 

    - doplněno omezení za vybrané typy dokladů a účty

 

 

 

2005.11.08a / 09:00

 

001) Účetnictví - Sestavy

 

    - doplněna analytická kniha podle Typu dokladu - záložka Typ dokladu

 

      - zadá se datum od do a označí (zaškrtnou) se požadované typy dokladů

        z číselníku typů dokladů

 

      - sestava je řazena podle typu dokladu a čísla dokladu

 

 

 

2005.10.12b / 20:00 BETA

 

001) Účetnictví / Sestavy / Hlavní kniha Synt.

 

    - při volbě označených středisek se odstránkuje po každém středisku

 

    - Výsledovka

 

      - vpravo doplněny Náklady/Výnosy od začátku roku

 

 

 

2003.07.19a / 12:00

 

02) Účetnictví / Sestavy

 

   - Hlavní kniha Syntetika

 

   - Hlavní kniha Analytika

 

     - doplněno zaškrtávací pole PS = Datum OD

 

       - při zaškrtnutí se doklady s datumem OD (většinou 1.1.) berou jako

         počáteční stav (1.1. by nemělo být účtováno jinak než o počátečním stavu)

 

 

 

2003.07.03b / 12:00

 

3) Účetní sestavy

 

  - účty zleva doplněny nulou ( 13 -> 013)

 

  - Hlavní kniha / analytika

 

    - doplněno zaškrtávací pole - Každý účet na novou stránku

 

 

 

2003.06.23b / 15:00

 

02) Servis / Konfigurace / Program / Základní nastavení

 

   - doplněn parametr Náklady 4xx.xxx

 

     - při zaškrtnutí se ve výsledovce bere jako náklad účtová třída 4 místo 5

       (má význam pro nevýdělečné organizace)

 

 

 

2002.12.19a / 08:00

 

01) Účetnictví

 

   - Účetnictví / Sestavy / Sestavy #6

 

     - Rozvaha

 

     - Výsledovka

 

 

 

2002.12.10b / 14:00

 

01) Účetnictví

 

   - Účetnictví / Sestavy

 

     - pro rok 2002 i 2003 se použijí odpovídající názvy skupin účtů

       dle platné legislativy

 

     - vybrané datumy se pamatují při dalším spuštění

 

   - Účetnictví / Sestavy / Sestavy #4

 

     - možnosti volby středisek:

       - všechna

       - označená

       - 1xx

       - 2xx

       - 3xx

       - 4xx

       - 5xx

       - 6xx

       - 7xx

       - 800-1099

     - součet za střediska Xxx

 

   - Účetnictví / Sestavy / Sestavy #4 / Výsledovka

 

     - součty XXX/XX/X na nové straně

 

 

 

2002.12.10a / 08:00

 

01) Účetnictví

 

   - Účetnictví / Sestavy / Sestavy #4 / Rozvaha

 

     - účetní rozvaha k datu DO

     - nemá význam Datum OD

     - nemá význam Součty XXX/XX/X

 

   - Účetnictví / Sestavy / Sestavy #4 / Výsledovka

 

     - účetní výsledovka

     - účty kvůli čitelnosti pod sebou

 

 

 

2002.11.18b / 14:00

 

01) Účetnictví

 

   - Účetnictví / Sestavy

 

     - odděleny tisíce, miliony a miliardy

     - lze zvolit počet míst čísla účtu zleva - 6 / 3 / 2 / 1

       - rozvahu lze generovat pouze za celý účet, protože analytickým rozlišením

         mohou být stejné syntetické účty aktivní i pasivní

     - názvy za zkrácený účet jsou prevzaty z aktuálního znění postupů účtování

 

 

 

2002.07.22a / 17:00

 

01) Účetnictví

 

   - Předvaha / Rozvaha / Výsledovka

   

     - název účtu 64 znaků místo 32

     - doplněn sloupec s rozdílem MD-DAL

     - po zaškrtnutí volby obrat od 1.1. do data OD

 

 

 

2002.07.22a / 17:00

 

01) Účetnictví

 

   - Sestavy / Sestavy #2 / Generování

 

     - pro aktuální rok datumu zpracování nastaví do účtové osnovy

       měsíční obraty na jednotlivých účtech pro další zpracování

 

       PS_MD, PS_DAL ... obraty před 1.1.

       MD_01, DAL_01 ... obraty  1. měsíc

       ...

       MD_12, DAL_12 ... obraty 12. měsíc

       KZ_MD, KZ_DAL ... obraty po 31.12.

 

 

 

Sestavy

 

V tomto panelu jsou soustředěny všechny typy klasických účetních i výkazových tiskových výstupů z dat zpracovávaných v účetnictví. Sestavy jsou rozděleny podle svého typu do sedmi záložek:

 

1.        Bilanční sestavy - klasické účetní přehledové sestavy.

2.        DPH - funkce sloužící k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíční či čtvrtletní zdaňovací období.

3.        Deník - je základní účetní sestavou, obsahuje všechny řádky jednotlivých účetních dokladů.

4.        Hlavní kniha syntetika - sestava vygenerovaná touto funkcí obsahuje údaje za zvolené období na všech účtech v tomto období aktivních, tj. vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé syntetické účty.

5.        Hlavní kniha analytika - v této záložce panelu lze vytvořit sestavu obsahující všechny pohyby na libovolně zvoleném účtu účtové osnovy.

6.        Výkazy - zde jsou soustředěny účetní výkazové sestavy, tj. Výkaz zisku a ztráty v plném a zkráceném rozsahu v členění druhovém či účelovém a Rozvaha v plném a zkráceném rozsahu. Pro informaci lze v tomto panelu vytisknout i přehledné účetní sestavy Předvaha, Rozvaha a Výsledovka.

7.        Rozbory - poslední záložka panelu Tiskové sestavy umožňuje vytisknout rozborovou sestavu opět za libovolnou kombinaci omezujících podmínek. Omezit lze typ dokladu, účet, případně středisko.

 

Funkce sestavy je rozdělena do sedmi záložek.

 

1.        Bilanční sestavy - klasické účetní přehledové sestavy. Téměř všechny sestavy lze vytvořit od libovolného data k libovolnému datu v rámci jednoho účetního období. Zadáme počáteční a konečné datum zpracování, zvolíme středisko (pokud účtujeme na střediska) a zatrhneme požadavaný počet číslic účtu zleva (zvolíme-li např. 3 cifry, výsledky v sestavě budou sečteny za syntetické účty). Dále můžeme zatrhnout políčko "Generovat obraty před Datum OD", v tom případě bude každá z vygenerovaných sestav obsahovat dvě části. V první části budou zpracována všechna data za období předcházející počátečnímu datu zpracování sestavy, za ní pak následuje sestava s daty zpracovanými za zvolené období.

 

1.        DPH - funkce sloužící k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíční či čtvrtletní zdaňovací období. Nejprve v horní části panelu zatrhneme políčko období, jehož data potřebujeme zpracovat. Potom ve střední části panelu (pod tlačítky období zpracování) zvolíme funkci Podklady pro přiznání DPH EU. Výsledná sestava obsahuje B. ODDÍL přiznání k DPH, tj. druhou a třetí stranu tiskopisu přiznání k DPH. Další sestavy (Souhrnné hlášení a Intrastat budou v nejbližší době dostupné).

 

1.        Deník - je základní účetní sestavou, obsahuje všechny řádky jednotlivých účetních dokladů. Účetní deník můžeme vytisknout za libovolné období. Zadáme tedy počáteční a konečné datum a pokud nepotřebujeme data setřídit speciálně, můžeme kliknout na tlačítko "Účetní deník". Výsledná sestava se opět nabídne k prohlížení na obrazovce či k následnému tisku. ( Základní členění sestavy je implicitně zatrhnuto na panelu, tj. řazení podle čísla věty, tj. tak, jak byly věty postupně pořizovány do databáze účetních dokladů. Lze samozřejmě zvolit třídění jiné) V pravé části panelu lze omezením typu dokladu nebo účtu dosáhnout vytisknutí sestavy v námi požadovaném tvaru.  Zaškrtneme-li políčko před typem dokladu 1 - Pokladna příjem, vytiskne se deník obsahující pouze příjmové pokladní doklady ve zvoleném časovém intervalu. Vhodnou kombinací omezujících podmínek lze dosáhnout prakticky libovolné skladby dat ve vytisknuté sestavě. Struktura dat je obdobná jako při tisku účetního deníku, sestava obsahuje pouze data za zvolený typ dokladu (více typů) nebo účet (více účtů) případně kombinaci omezujících podmínek. Níže uvedená sestava obsahuje pouze typ dokladu 1 - Pokladna příjem.

 

1.        Hlavní kniha syntetika - sestava vygenerovaná touto funkcí obsahuje údaje za zvolené období na všech účtech v tomto období aktivních, tj. vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé syntetické účty. Sestava obsahuje o každém účtu tyto údaje: Číslo účtu, Počáteční stav MD a Dal, Obraty MD a Dal a Konečný zůstatek MD a Dal, opět číslo účtu a jeho celý název. Uprostřed panelu funkce jsou hranatá zaškrtávací pole, jejichž implicitní nastavení zabezpečí tisk sestavy Hlavní kniha – syntetika v požadovaném tvaru, tj. počáteční stavy zadávané v účetnictví vnitřním dokladem s datumem 01.01.xxxx se zobrazí jako počáteční stav na daném účtu, následují obraty MD a DAL a konečné zůstatky účtů.

 

1.        Hlavní kniha analytika - v této záložce panelu lze vytvořit sestavu obsahující všechny pohyby na libovolně zvoleném účtu účtové osnovy. V poli v levé části panelu se nabídnou všechny účty námi nastavené účtové osnovy. Kliknutím zvolíme vlevo od čísla a názvu účtu jeden či více účtů pro vytvoření sestavy. Můžeme zvolit funkci Všechny účty, pak bude sestava obsahovat všechny účty účtové osnovy, v tomto případě je vhodné pro přehlednost zvolit funkci Každý účet na novou stránku.  Zvolením funkce Rekapitulace účtu dosáhneme podrobného přehledu všech pohybů na účtu včetně čísla protiúčtu a kódu DPH použitého na dokladu.

 

1.        Výkazy - zde jsou soustředěny účetní výkazové sestavy, tj. Výkaz zisku a ztráty v plném a zkráceném rozsahu v členění druhovém či účelovém a Rozvaha v plném a zkráceném rozsahu. Pro informaci lze v tomto panelu vytisknout i přehledné účetní sestavy Předvaha, Rozvaha a Výsledovka.

 

1.        Rozbory - poslední záložka panelu Tiskové sestavy umožňuje vytisknout rozborovou sestavu opět za libovolnou kombinaci omezujících podmínek. Omezit lze typ dokladu, účet, případně středisko.

 

 

 

Sestavy - do 30.4.2004

 

Zde jsou soustředěny tiskové sestavy pro možnost tiskových výstupů podle legislativy platné do 30. 4. 2004, jejich členění a obsah jsou stejné jako u aktuálních sestav.

 

 

 

Tiskové sestavy

 

Zde jsou soustředěny všechny typy klasických účetních i výkazových výstupů z dat zpracovávaných v účetnictví. Sestavy jsou rozděleny podle svého typu do šesti záložek:

 

Bilanční sestavy

DPH

Deník

Hlavní kniha Synt.

Hlavní kniha Anal.

Výkazy

Rozbory

 

 

 

Bilanční sestavy

 

v první záložce jsou klasické účetní přehledové sestavy. Téměř všechny sestavy lze vytvořit od libovolného data k libovolnému datu v rámci jednoho účetního období.

 

Zadáme počáteční a konečné datum zpracování, zvolíme středisko (pokud účtujeme na střediska) a zatrhneme požadavaný počet číslic účtu zleva (zvolíme-li např. 3 cifry, výsledky v sestavě budou sečteny za syntetické účty).

 

Dále můžeme zatrhnout políčko "Generovat obraty před Datum OD", v tom případě bude každá z vygenerovaných sestav obsahovat dvě části. V první části budou zpracována všechna data za období předcházející

počátečnímu datu zpracování sestavy, za ní pak následuje sestava s daty zpracovanými za zvolené období.

Zadáme-li například Datum OD: 01.11.2003 a Datum DO: 30.11.2003 a zvolíme zároveň funkci Generovat obraty před Datum OD, budou v první části sestavy údaje za období 01.01.2003 - 30.09.2003.

 

Až do tohoto okamžiku jsou tlačítka s názvy jednotlivých sestav ztlumena a jasné je pouze tlačítko Generování:

 

Po provedení "Generování" se zjasní i další tlačítka a můžeme otevřít libovolnou zde uvedenou sestavu k prohlížení na obrazovce případně k následnému tisku na tiskárně.

 

 

 

Rozbory

 

Poslední záložka panelu Tiskové sestavy umožňuje vytisknout rozborovou sestavu opět za libovolnou kombinaci omezujících podmínek. Omezit lze typ dokladu, účet, případně středisko.

 

Typ dokladu

Sestava vygenerovaná funkcí rozbory má jinou strukturu než podobným způsobem vytvořená sestava v záložce Deník. Sestava obsahuje především údaje týkající se saldokonta, tj. datum, číslo a jméno partnera, variabilní symbol,

 

částku k úhradě, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti, předmět operace a číslo věty, v níž je doklad zaúčtován.

 

Účet

V této záložce lze omezit účet a středisko, za něž se požadovaná sestava vygeneruje. V horní části záložky zvolíme období, způsob třídění a výsledný tvar sestavy.

 

V dolní části zaškrtneme jeden nebo více účtů případně středisko a zvolíme tlačítko Generuj.

 

 

 

Přehledy

 

Účetnictví v Ekonomickém systému manas je určeno obecně pro účtování malého i většího rozsahu účetních operací. Vhodným nastavením konfigurace lze deklarovat střediska, zakázky atd. Všechny tyto funkce jsou obecně použitelné.

 

Kromě těchto obecných funkcí je však program vyvíjen i podle specifických požadavků a potřeb jednotlivých klientů. Tak se může stát, že daná funkce programu je reálně využitelná opravdu pouze tímto specifickým klientem, kterému byla vytvořena podle jeho požadavků a zvyklostí dřívějšího zpracování dat. Do této kategorie funkcí patří i funkce vnořené do části Přehledy. Jsou to tiskové sestavy používané pouze jedním klientem a pro ostatní klienty nepotřebné.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0