Sestavy - Hlavní kniha

Comments (...)

2012.07.09a / 14:00

 

002) Účetnictví / Sestavy

 

    - Hlavní kniha Synt.

 

      - doplněna volba střediska 300-799 za maloobchod

 

 

 

2011.02.08a / 16:00

 

005) Účetnictví / Sestavy / Hlavní kniha Anal.

 

    - upraveno Třídit podle tak, aby byly pro např. pokladní knihu 211xxx

      uvedeny v daném dni nejprve příjmy a teprve potom výdaje, aby v

      takto vygenerované pokladní knize nemohly vzniknout záporné zůstatky

      v pokladně

 

 

 

2002.11.26b / 15:00

 

01) Účetnictví

 

   Účetnictví / Sestavy

 

   - Hlavní kniha / Syntetická evidence / Součty

 

     - jde více méně o obratovou předvahu - počáteční stav (PS), obraty a

       konečný zůstatek (KZ) každého použitého účtu

 

     - zadá se datum OD a DO, pro urychlení je možné (v případě potřeby

       znát pouze obraty účtů v zadaném období) vypnout generování PS do data

       zrušením zaškrtnutí

 

     - sestavu je možné generovat za všechna střediska, nebo za vybraná

       označená střediska

 

     - pod obraty za jednotlivé použité účty z účtové osnovy následují obraty

       za skupiny účtů XXX, XX a X - jako názvy skupin účtů jsou použity názvy

       z aktuálního znění postupů účtování

 

   - Hlavní kniha / Analytická evidence / Položky - základní popis

 

     - zadá se datum OD a DO

 

     - po stisknutí Načíst účty se zobrazí seznam všech účtů z účtové osnovy,

       je možné vybrat a označit libovolný počet účtů, nebo zvolit zaškrtnutím

       Všechny účty (to má význam snad jen pro archivní tisk účetnictví po jeho

       uzavření pro případnou účetní kontrolu, generování je pomalé)

 

     - po zaškrtnutí Rekapitulace účtů se ke každému řádku se zvoleným účtem

       doplní ostatní řádky z účetního dokladu - je možné kontrolovat, jak je

       pohyb na zvoleném účtu rozúčtován

 

     - pořadí zobrazení řádků účetních dokladů pro zvolený účet je možné zvolit

       následující

 

       1 - Datum dokladu + Aktivní + Pasivní

       2 - Datum dokladu + Pasivní + Aktivní

       3 - Datum dokladu

 

 

 

Hlavní kniha - syntetické účty

 

Sestava vygenerovaná touto funkcí obsahuje údaje za zvolené období na všech účtech v tomto období aktivních, tj. vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé syntetické účty. Sestava obsahuje o každém účtu tyto údaje:

 

Číslo účtu, Počáteční stav MD a Dal, Obraty MD a Dal a Konečný zůstatek MD a Dal, opět číslo účtu a jeho celý název.

 

Zadáme počáteční a konečné datum (kromě sestav DPH, které jsou definovány měsíčním či čtvrtletním obdobím jsou všechny sestavy zásadně vytvářeny od libovolného do libovolného data – rozvaha vždy od počátku účetního období), pokud máme v účetnictví deklarována střediska, zvolíme požadovanou variantu.

 

Uprostřed panelu jsou hranatá zaškrtávací pole, jejichž implicitní nastavení zabezpečí tisk sestavy Hlavní kniha – syntetika v požadovaném tvaru, tj. počáteční stavy zadávané v účetnictví vnitřním dokladem s datumem 01.01.xxxx se zobrazí jako počáteční stav na daném účtu, následují obraty MD a DAL a konečné zůstatky účtů.

 

V nabídce tohoto panelu jsou také sestavy Rozvaha a Výsledovka. Jedná se o klasické účetní přehledové sestavy.

 

 

 

Hlavní kniha - analytické účty

 

V této záložce panelu lze vytvořit sestavu obsahující všechny pohyby na libovolně zvoleném účtu účtové osnovy.

V poli v levé části panelu se nabídnou všechny účty námi nastavené účtové osnovy. Kliknutím zvolíme vlevo od čísla a názvu účtu jeden či více účtů pro vytvoření sestavy. Můžeme zvolit funkci Všechny účty, pak bude sestava obsahovat všechny účty účtové osnovy, v tomto případě je vhodné pro přehlednost zvolit funkci Každý účet na novou stránku.

 

Zvolením funkce Rekapitulace účtu dosáhneme podrobného přehledu všech pohybů na účtu včetně čísla protiúčtu a kódu DPH použitého na dokladu.

 

Po nastavení všech potřebných parametrů v panelu klikneme na tlačítko "HK - analytika / položky" a na monitoru se nabídne k prohlížení sestava obsahující údaje v tomto členění:

 

Věta/  řádek,  Datum dok.,  Číslo dokladu,  Střed.,  DPH, Účet,  MD Kč,  DAL Kč,  Zůstatek Kč,  Předmět operace, TypD.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0