Sestavy - Účetní deník

Comments (...)

2002.11.26b / 15:00

 

01) Účetnictví

 

   Účetnictví / Sestavy

 

   - Účetní deník - základní popis

 

     - zadá se datum OD a DO, zrušením zaškrtnutí je možné zvolit omezení

       datumu účetního dokladu pouze na datum OD (např. 1.1. následujícího

       roku pro kontrolu, zda někde nebylo účtováno mimo aktuální účetní období)

       a obdobně pouze na datum DO (např. 31.12. minulého roku)

 

     - dále je možné zvolit způsob třídění:

 

       1 - Číslo věty

       2 - Datum dokladu

       3 - Číslo dokladu

       4 - Typ dokladu

       5 - Středisko

       6 - Kód DPH

       7 - Účet

       8 - Částka MD Kč

       9 - Částka DAL Kč

 

 

 

Účetní deník

 

je základní účetní sestavou. Deník obsahuje všechny řádky jednotlivých účetních dokladů.

 

Účetní deník můžeme vytisknout za libovolné období. Zadáme tedy počáteční a konečné datum a pokud nepotřebujeme data setřídit speciálně, můžeme kliknout na tlačítko "Účetní deník". Výsledná sestava se opět nabídne k prohlížení na obrazovce či k následnému tisku. ( Základní členění sestavy je implicitně zatrhnuto na panelu, tj. řazení podle čísla věty, tj. tak, jak byly věty postupně pořizovány do databáze účetních dokladů. Lze samozřejmě zvolit třídění jiné, jak je vidět výše na obrázku.)

 

V pravé části panelu lze omezením typu dokladu nebo účtu dosáhnout vytisknutí sestavy v námi požadovaném tvaru.  Zaškrtneme-li políčko před typem dokladu 1 - Pokladna příjem, vytiskne se deník obsahující pouze příjmové pokladní doklady ve zvoleném časovém intervalu. Vhodnou kombinací omezujících podmínek lze dosáhnout prakticky libovolné skladby dat ve vytisknuté sestavě. Struktura dat je obdobná jako při tisku účetního deníku, sestava obsahuje pouze data za zvolený typ dokladu (více typů) nebo účet (více účtů) případně kombinaci omezujících podmínek. Níže uvedená sestava obsahuje pouze typ dokladu 1 - Pokladna příjem.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0