Seznam zaměstnanců

Comments (...)

2010.08.06a / 12:00

 

002) Mzdy

 

    - okno se seznamem zaměstnanců je zvětšeno na celou obrazovku

 

 

 

2009.08.04a / 00:00

 

001) Mzdy - Seznam zaměstnanců

 

    - okno zvětšeno

 

 

 

2009.08.03a / 00:00

 

004) MZDY - Seznam zaměstnanců

 

    - jako 1. doplněn sloupec Sleva SP

 

005) MZDY - Editace seznamu zaměstnanců

 

    - doplněn sloupec SlevaSP, který se dá editovat a nebo nastavit žlutým polem

      Uplatnit slevu na SP zaměstnavatele vpravo dole

 

      povolené hodnoty jsou 0 / 1

 

 

 

2007.06.05a / 12:00

 

001) Mzdy - Seznam zaměstnanců

 

    - Rodinní příslušníci

    - Trvalé složky mezd

    - Měsíční složky mezd

 

      - upraveny sloupce v seznamu

   

      - po ukončení se jako aktivní nastaví vybraný zaměstnanec

 

 

 

2007.06.02a / 13:00

 

002) Mzdy - Výběr zaměstnanců

 

    - po stisknutí Enter v poli pro výběr zaměstnanců se použije nová volba

      8 - aktivní zaměstnanci pro zobrazení všech aktivních zaměstnanců

 

    - pro zobrazení všech zaměstnanců, včetně neaktivních, slouží volba

      0 - všichni zaměstnanci

 

003) Mzdy - Seznam zaměstnanců

 

    - aktivní zaměstnanci jsou podsvíceni žlutě

 

 

 

2006.07.03a / 13:00

 

001) Mzdy

 

    - vyhledání zaměstnance podle jména a rodného čísla - implicitně se

      vyhledává podle zadaného řetězce zleva (podle příjmení v případě

      vyhledání podle jména) - pro plně fulltextové vyhledání podle části

      řetězce kdekoliv v rámci jména nebo rodného čísla je nutné zaškrtnout

      odpovídající parametr

 

 

 

2005.10.01a / 09:00 BETA

 

008) Mzdy

 

    04) pri vyperu zamestnance podle strediska volbou

        5 a 6 se nabizi pouze aktivni zamestnanci, pro ktere

        se pocitaji mzdy

 

        puvodni volba 5 a 6 je zachovana jako 10 a 11

        (pro vsechny zamestnance)

 

 

 

2005.04.27a / 00:00

 

01) Mzdy

 

   - Mzdy / Zaměstnanci - přidána funkce Odblokuj

 

     odblokuje síťový přístup ke kartám zaměstnanců

 

 

 

2005.04.22b / 08:00

 

01) Mzdy

 

   - Seznam zaměstnanců

 

     Mzdový list

     ML2004

 

     - tiskne se přímo z BlobMemo polí bez nutnosti obnovení a generování dat

 

 

 

2005.04.21a / 12:00

 

01) Mzdy

 

   - doplněna funkce Editace seznamu zaměstnanců

 

     - oprávnění 8233

 

     - pole OSČP a RELDP se nedají editovat, pole RELDP lze nastavit dole

 

   - je zablokována editace karty zaměstnance současně více uživateli

 

     - v okamžiku editace karty zaměstnance se nastaví obsah pole Zarazka na 111,

       po ukončení editace na 123

 

     - je blokováno zrušení věty zaměstnance, je-li věta editována

 

   - Číselníky / Převod mezd

 

     - doplněna funkce Doplnění karet zaměstnanců

 

     - oprávnění 8234

 

     - doplní pole Příjmení, Jméno, Titul, Ulice, Číslo domu, Obec

       z polí Jméno, Bydliště trvalé / Ulice, číslo, Bydliště trvalé / Místo

 

     - spusťte jednorázově, údaje opravte pomocí Editace seznamu zaměstnanců

 

 

 

2005.03.25a / 08:00

 

01) Mzdy

 

   - setříděno podle jména zaměstnance a rodného čísla

 

   - sloupce 1-20 doplněny zkratkou významu

 

   - součty formátovány

 

 

 

Zaměstnanci

 

Úvodní panel (záložka) modulu mzdy slouží k zadávání evidenčních údajů o zaměstnancích a zároveň k zadávání dat potřebných pro výpočet mzdy v jednotlivých měsících.

 

Pokud zadáváme data nového zaměstnance, klikneme na tlačítko "Nový zaměstnanec", další postup je popsán v kapitole Nový zaměstnanec.

 

Dále můžeme měnit údaje o zaměstnancích v již existující databázi zaměstnanců. Vstup do databáze je možný po stisku tlačítka "Zaměstnanci". Před touto volbou lze ve sloupci nastavit omezující parametry, které slouží k výběru části databáze, podrobněji popsáno v kapitole Zaměstnanci - výběr.

 

Struktura databáze zaměstnanců a práce s ní jsou popsány v kapitole Osobní evidence, v kapitole Oprava údajů si podrobněji všímáme způsobů a možností oprav údajů na kartách jednotlivých zaměstnanců.

 

 

 

Výběr ze seznamu zaměstnanců

 

V úvodním panelu modulu MZDY označíme Omezení výběru:

 

Po stisku tlačítka "Zaměstnanci" se otevře seznam zaměstnanců podle předtím zvoleného omezení (kritéria).

 

Po spuštění modulu MZDY je implicitně nastavena volba 1 - číslo pracovníka, po zadání čísla zaměstnance a potvrzení „ENTER" se nabídne seznam vybraných zaměstnanců (v tomto případě obsahuje pouze námi zvoleného zaměstnance).

 

Pokud chceme otevřít databázi všech aktivních zaměstnanců, stiskneme Enter bez volby omezení výběru (případně zvolíme 8-aktivní zaměstnanci). Pokud potřebujeme otevřít seznam všech zaměstnanců (aktivních i neaktivních), zvolíme 0 – všechny věty a potvrzením (kliknutím myší na tlačítko "Zaměstnanci" nebo klávesou „ENTER") otevřeme tabulku, která obsahuje seznam všech zaměstnanců.

 

Jednotlivé možnosti výběru:

0 - všichni zaměstnanci  - otevře seznam všech zaměstnanců (možno přímo po stisku Enter bez předchozí volby)

1 - číslo pracovníka - zatrhneme políčko a do bílého pole nad výběrem zadáme číslo pracovníka (potvrzení Enter nebo stisk klávesy Zaměstnanci)

2 - jméno (část jména) - zaškrtneme políčko a do bílého pole zadáme jméno, například Nový - po stisku Enter bude seznam obsahovat všechny zaměstnance odpovídající zadanému řetězci

3 - rodné číslo (část rodného čísla) - zadáme kompletní rodné číslo (najde se jeden zaměstnanec) nebo pouze část, pak bude výběr obsahovat všechny zaměstnance mající v rodném čísle zadaný řetězec

4 - rok narození   - seznam bude obsahovat pouze zaměstnance narozené v zadaném roce

5 - STRK - středisko kmenové - všichni zaměstnanci zadaného kmenového střediska

6 - STRK - středisko kmenové - aktivní zaměstnanci - pouze aktivní zaměstnanci zadaného kmenového střediska

7 - STRV - středisko výplatní - všichni zaměstnanci zadaného střediska výplatního

8 - aktivní zaměstnanci (ENTER)  - všichni aktivní zaměstnanci (všechna střediska)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0