Skener

Comments (...)

2010.04.27b / 14:00

 

002) POS / Sklad

 

    - lépe ošetřeno použití skeneru na COM portu

 

 

 

2009.12.23c / 20:00

 

002) POSNEW2 + POSTOP1

 

    - upraveno pro vstup pomocí skeneru + softwarové emulace vstupu z klávesnice

      SoftWedge

 

 

 

2009.09.30a / 00:00

 

006) POS - připojení snímače čárkového kódu

 

    - snímač čárkového kódu může být k PC připojen pomocí:

 

      - sériového COM portu

        ... sériové porty se již u nových počítačů nevyskytují a už vůbec ne u notebooků

            je možné použít kartu do PC s několika sériovými porty nebo samostatný sériový/USB

            převodník

        ... připojení skeneru pomocí COM portu je v programu podporováno, není ale doporučeno,

            protože skener potom nelze použít ve všech polích, do nichž se má EAN načíst

            nastavení je v:

            Servis / Konfigurace / 3. POS / Scaner - lokální parametry

            zvolí se COM port a zaškrtne Povolit a program je potom nutné ukončit a znovu spustit

            pokud je použití skeneru přes COM port povoleno a skener není k PC připojen,

            nepůjde ES manas spustit nebo až po uplynutí delší doby - v tomto případě skener

            připojte nebo v manas.INI nastavte ručně parametr:

            [POS]

            INI_BarComOK=0

        ... při použití skeneru určeného pro COM port je ideální použít free utility firmy Metrologic

            SoftWedge dostupný např. zde:

 

            http://www.codeware.cz/downloady/od-zdarma-a-do-500-kc_121/softwedge_133.html

 

      - USB

        ... při instalaci ovladačů se instaluje virtuální sériový COM port nebo emulace klávesnice,

            tu doporučujeme zvolit

 

      - emulace klávesnice

        ... nejideálnější způsob připojení, skener může být připojen přes redukci mezi klávesnici

            a port klávesnice (pro PS/2 klávesnice již málo používané) nebo přes COM port nebo USB

            a při instalaci ovladačů se přímo nainstaluje a nastaví emulace klávesnice

        ... výstup ze skeneru je generován stejně, jako by byly znaky zadávány z klávesnice

            lze ověřit spustěním notepad.exe nebo jiného textového editoru, sejmutím EANu

            skenerem by se měl zapsat řádek se sejmutým EANem

            při zapnuté české klávesnici se místo 1234567890 sejme +ěščřžýáíé a je nutné klávesnici

            přepnout na anglickou - aktuální verze programu si s tímto vstupem při zapnuté

            české klávesnici již poradí a automaticky znaky +ěščřžýáíé konvertuje na 1234567890

 

 

 

2007.10.29a / 11:00

 

001) Skladový / POS doklad

 

    - vstup dat ze snímače čárkového kódu připojeného přes COM port je

      blokován při zobrazení jiného okna než je vstupní pole - v tomto případě

      zazní 3x siréna a situace je podrobně zalogovaná.

 

 

 

FAQ - ES manas a snímač čárkového kódu

 

Ve skladové evidenci a v POS je možné v ES manas použít snímač čárkového kódu

připojený přes COM port, ve všech částech programu snímač připojený přes

klávesnici, např. přes SW emulující vstup snímače připojeného přes COM port

jako by byl připojen přes klávesnici, např. následující (viz starší Novinky):

 

ftp://ftp.metrologic.com/pub/download/Software/softwedge.zip

... program SoftWedge

 

Použití tohoto SW doporučujeme, protože umožní použití snímače čárkového

kódu kdekoliv v programu tam, kde lze zadat z klávesnice nějaká hodnota.

 

Při pořízení řádku skladového nebo pokladního dokladu musí být při sejmutí

čárkového kódu aktivní vstupní pole a nesmí být zobrazeno žádné okno.

Pokud dojde k sejmutí čárkového kódu v případě, že je zobrazeno jiné

okno, zazní 3x siréna.

 

 

 

2007.10.13a / 08:00

 

001) manasPOS.exe + manasPOSnx.exe

 

    - blokován vstup přes COM port v jiném okně než POSNEW2 (například

      při zadání zaplacené částky nebo při tisku dokladu)

 

 

 

2007.10.02a / 00:00

 

003) Vstup do panelu POS se uvolní vždy po sejmutí EANu sejmutím čárkového

    kódu přes COM port

 

 

 

2007.02.21a / 17:00

 

002) Použití snímače čárkového kódu (skeneru/scaneru) přes COM port

 

    - ES manas umí pracovat se snímačem čárkového kódu přímo spoluprací

      s COM portem, výhodnější je ale použití některého z programů, které

      emulují u takového skeneru vstup z klávesnice a vstup ze skeneru tak lze

      použít do libovolného textového vstupního pole

 

      ... program SoftWedge

     

      tento program stačí spustit, nastavit a povolit požadovaný COM port

 

      tento program lze použít i pro emulaci USB skeneru jako klávesnice

 

 

 

2007.01.02b / 11:00

 

001) Sklad / POS - Řádky dokladu

 

    - signalizace povolení Scaneru a LCD přes COM port

      s uvedením čísla COM portu

 

 

 

2002.05.31b / 18:00

 

01) Scaner přes COM port - použita jiná komponenta

   - zkoušeno na Win98

 

 

 

 

2002.05.24a / 15:00

 

02) Snímač čárkového kódu v Pokladně

   - sejmutý kód by se měl doplnit do Pole v záložce Pokladna

   - čeká se na CR nebo LF

 

 

 

2002.05.23a / 16:00

 

07) Servis / Konfigurace / Další / POS / POS

 

   - doplněny parametry pro povolení emulace snímače čárkového kódu na COM portu

   - pro ověření funkce se po sejmutí kódu sejmutý kód zobrazí v okně

 

 

 

Nastavení snímače čárkových kódů (skener EAN)

 

- doporučujeme použít takový skener připojený pomocí USB portu,

 který umí emulovat vstup z klávesnice

 

- emulaci vstupu z klávesnice na skeneru podle popisu nastavte

 na počítači, v programu potom není nutné nic dalšího nastavovat

 

 

 

Postup připojení skeneru MK7625 Horizon MK7625-71C47 - všesměrový, pultový, KBW

 

1) sestavit zdroj

 

2) zasunout konektor zdroje do mezičlánku kabelu a upevnit

 

3) zasunout konektor kabelu do prostřední zásuvky:

  KB WEDGE USB

 

4) síťový zdroj do el. sítě

  skener svítí a "vrčí"

 

5) do USB, automaticky se nainstaluje ovladač pro Win XP

  při sejmutí kódu hlasitě pípne

  ověření snímání:

  - do notepad, snímá znaky ve zvolené klávesnici

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0