Sklad

Comments (...)

2015.10.14a / 00:00

 

002) Modul Sklad připraven pro rozsáhlé úpravy (akce skladu a centrální číselník)

 

 

 

2014.02.13b / 13:00

 

001) Zrušena vyjímka pro odběratele 137740

 

 

 

2009.12.01a / 16:00

 

003) Sklad - vlevo nahoře v okně doplněna verze programu

 

 

 

2008.03.12a / 09:00

 

002) Program připraven pro použití skladové evidence pro více samostatných

    firem na samostatných agendách

 

    - výhodné např. pro účetní firmy, které vedou účetnictví pro více firem

      a pro některé z nich chtějí vystavovat i skladové doklady a vést

      skladovou evidenci

 

      nebo pro případ, že se má v programu zpracovávat skladová evidence

      dvou nebo více firem - např. fyzická osoba a s.r.o. stejného majitele

 

    - cena je stanovena ve výši ceny licence za každou takto zpracovávanou

      firmu

 

 

 

2005.07.02a / 14:00

 

002) Sklad/POS

 

    - všechny funkce jsou dostupné pomocí funkčních kláves

 

 

 

Sklad

 

V modulu Sklad lze vést skladovou evidenci pro více skladů jedné firmy.

K dispozici jsou podrobné rozbory skladu - bilance skladu, pohyby zboží, nápočty a stovky grafů.

 

Modul je pomocí XML napojen přímo na modul účetnictví. Každý vystavený doklad lze exportovat v XML pro partnery spolu s dodávkou zboží a papírovým dokladem.

 

Podle obrátky skladových zásob zboží lze vystavit automatickou objednávku dodavatelům.

 

Pro dodávky zboží do maloobchodu je možné pro každého odběratele samostatně nastavit cenotvorbu doporučené prodejní ceny na základě požadované marže obecné a dále samostatně nastavené pro libovolnou skupinu zboží nebo jednotlivý druh zboží.

 

Modul pracuje s čárkovými kódy, včetně dlouhých paletových EANů. Doklady se tisknou přes mustry (šablony), které lze jednoduše upravit. Modul Sklad umí pracovat s ručními zařízeními typu Cipher.

 

 

 

Výdejový doklad

 

V této funkci jsou soustředěny všechny typy dokladů, které je možno vystavit při výdeji (prodeji, přesunu mezi sklady ...) zboží ze skladu, při prodeji služeb či materiálu.

Všechny vystavované doklady (o prodeji zboží i služeb) je možno vystavit pouze prostřednictvím jednotlivých funkcí modulu sklad.

 

Pro vystavení dokladů neobsahujících prodávané zboží je nutno v Číselníku zboží/služeb a materiálu nastavit typy  prodávaných služeb. Případné podrobnější informace lze uvést v hlavičce dokladu do Poznámky (omezený počet znaků, zobrazí se v rámečku nad jednotlivými řádky dokladu) nebo do Velké poznámky (zobrazí se mezi řádky dokladu a rekapitulací a může obsahovat libovolný počet znaků).

 

 

 

Příjmový doklad

 

V této funkci jsou soustředěny všechny typy dokladů, které je možno vystavit při příjmu (nákupu, přesunu mezi sklady ...) zboží na sklad. Výstupy umožňují vést skladovou evidenci a účtovat o skladových zásobách způsobem A.

Zboží je při výdeji ze skladu oceňováno váženým aritmetickým průměrem (většina našich stávajících zákazníků jsou potravinářské velkoobchody  i maloobchody, pro jejich velké změny nákupních i prodejních cen je tento způsob nejvhodnější).

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0