Sleva

Comments (...)

2012.10.01a / 00:00

 

001) Dotyková pokladna - sleva 10/20/30% na řádku dokladu

 

    - upravena aktualizace zásob po slevě

 

 

 

2012.03.30a / 00:00

 

001) Dotyková pokladna - sleva 10/20/30% na řádku dokladu

 

    - úprava pro uživatele 115017 bez nutnosti nastavovat oprávnění

 

      8728 POSTOP1 - Sleva 10/20/30%

 

 

 

2010.12.13a / 00:00

 

004) Dotyková POS

 

    - sleva za řádek

 

      - sleva se uplatní pouze jednorázově

 

005) Dotyková POS - Sleva za doklad

 

    - do dotykových funkcí 9x9 doplněna nová funkce:

 

      058 - Sleva za doklad

 

      - sleva se zadá na konci nákupu před tiskem, při přidání dalších

        řádků na doklad před tiskem dokladu je možné slevu zadat i opakovaně,

        v každém řádku se uplatní vždy jen jednorázově

 

      - do hlavičky dokladu se zapíše do pole:

 

        Tonaz ... celková cena za doklad bez slev

 

        Zaokrouhleni ... celková sleva v % za celý doklad

 

        celková sleva za celý doklad může být nižší než zadaná, protože

        se sleva nemusí uplatnit u všech řádků dokladu - viz dále a dále

        se neuplatní u vratných dokladů

 

        sleva za doklad se zobrazí vpravo nahoře v okně dotykové POS

 

      - sleva se uplatní pouze jednorázově ve všech řádcích dokladu

        snížením prodejní ceny s DPH o zadané procento slevy pomocí

        dotykové numerické klávesnice

 

        u věrnostního systému za zákazníka 99xxxxxx lze pro jednotlivé

        zákazníky nastavit slevu v kartě partnera v poli PKoef jako

        koeficient, kterým se násobí pole CenaMJ - Př.: pro slevu 3%

        nastavte pole PKoef na 0,97

 

      - sleva se neuplatní pokud:

 

        a) je blokována v kartě zboží

 

           Základ - 1 v poli Zakaž slevu

 

           nastavte pro zboží 9876x, 9877x, 98888 a pro veškeré zboží,

           pro které se sleva nemá uplatnit (např. zboží s minimální marží

           pro doplnění sortimentu prodeje)

 

        b) již byla sleva v řádku uplatněna

 

        c) se jedná o zboží v akci

 

      - do HTML mustru je možné slevu za doklad doplnit na konec dokladu

        pomocí polí:

 

        $SlevaKc$         $SlevaProc$

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0