Sleva OZ

Comments (...)

2008.01.24a / 12:00

 

001) Sklad - sleva na OZ - uživatel 112016

 

    - při každém zápisu do řádku dokladu se do pole DesetinnychMist zapisuje

      aktuální Cena06 v halířích v okamžiku zápisu

 

    - upraven zápis do pole CenaMJBezSlevy pro zboží 10000-49999

      - při pořízení (F7) a změně (F7/F8) řádku obsahujícím ovoce a zeleninu

        pole obsahuje ručně zadanou cenu bez slevy - původní je zobrazena

        v okně pod CenaMJ (včetně slevy)

        přitom se v okně F7/F8 jako CenaMJ nastaví konečná prodejní cena

        s uplatněním slevy OZ za partnera (pokud je nastavena)

 

    - při každém zápisu do řádku dokladu se do pole UDispecer zapisuje

      pro zboží 10000 - 49999 (ovoce a zelenina) v halířích aktuální celková

      sleva OZ v řádku

 

      UDispecer = MnozstviMJ * ( CenaMJBezSlevy - CenaMJ ) * 100

 

    - pro již pořízené doklady se obě pole nastaví pro všechny řádky dokladu

      při jeho uzavření, pokud je doklad již uzavřen, je možné zrušit ručně

      jeho uzavření a opětovně jej uzavřít

 

    - do mustru dokladu doplněna pole

 

      2 191 - DesetinnychMist/100.0 = Cena06, 8 míst, z toho 2 desetinná

 

      3 679 - celkem CenaMJ*MnozstviMJ za OZ, 10 míst, z toho 2 desetinná

     

      3 680 - skutečné procento slevy OZ, 8 míst, z toho 2 desetinná

 

      skutečné procento slevy OZ může být nižší než nastavené pro partnera

      pokud je na dokladě některé OZ s potlačenou slevou v číselníku zboží

 

    - v poli

 

      2 161 je CenaMJBezSlevy, 10 míst, z toho 2 desetinná

 

      tedy prodejní cena bez slevy - toto pole je vhodné doplnit do mustru

      dokladu, aby vedle pole CenaMJ, což je prodejní cena včetně slevy

      byla vidět i zadaná cena bez slevy

 

    - pro ověření slevy OZ do záložky Řádky dole doplněna záložka Sleva OZ

      s aktuálním obsahem polí v řádku dokladu:

 

      Množství MJ

 

      DesetinnychMist = Cena06*100

 

      CenaMJ

 

      CenaMJBezSlevy = Cena06 případně ručně změněná

 

      UDispecer = SlevaOZCelkem*100

 

                  kde SlevaOZ = MnozstviMJ * ( DesetinnychMist/100.0 - CenaMJ )

 

   Př.:

 

   - pořizuji FA pro odběratele, který má v kartě partnera v záložce Zařazení

     v poli Sleva OZ % nastavenu slevu 5%

 

   - na dokladě prodám 21212 Citrony

 

     - vyhledám zboží podle názvu nebo zadám číslo 21212

 

   - v okně pořízení řádku dokladu (F7) vidím v poli CenaMJ bez slevy prodejní cenu

     (Cena06): 19,80 Kč/MJ, v poli CenaMJ (včetně slevy) vidím ale už cenu

     včetně slevy 5%, t.j. 19,80 x 0,95 = 18,81 Kč/MJ

 

     původní prodejní cenu (19,80) chci ale snížit na 19,00 a proto v poli

     CenaMJ změním původní cenu 18,81 (t.j. 19,80 s uplatněním slevy 5%) na

     požadovanou novou prodejní cenu (bez slevy) 19,00 a po Enter se pole CenaMJ

     okamžitě přepočítá na novou cenu s uplatněním slevy 5%, t.j. 19,00 x 0,95 = 18,05

     a v okně se Cena MJ bez slevy změní na zadaných 19,00 Kč

 

     pokud jen vše potvrdím, zapíše se při egalizaci 10.00 řádek ve tvaru

 

     10.00 kg x 18,05 Kč

 

     a dole v záložce Sleva OZ se pro kontrolu zobrazí:

 

     Množství MJ = 10

 

     DesetinnychMist/Cena06*100 = 1980 ... původní Cena06, nemá na nic vliv

 

     CenaMJ = 18,05

 

     CenaMJBezSlevy = 19,00 t.j. změněná prodejní cena z 19,80 na 19,00 Kč/MJ

 

     UDispecer = 950, t.j. sleva na OZ v řádku (19,00-18,05)*10.0=9,50 Kč

 

     v mustru dokladu je potom obsah polí následující:

 

     2 161 = CenaMJBezSlevy       =  19,00

 

     3 495 = celkem sleva OZ v Kč =   9,50

     3 679 = celkem obrat OZ v Kč = 190,00 ... 19,00 x 10,00 - CenaBezSlevy

     3 680 = skutečné % OZ        =   5,00 ... 9,50 / 190,00

 

     nyní pomocí F7 změním prodejní cenu (bez slevy) z aktuálních 19,00

     (změněno z 19,80 při zadání řádku) na 18,00

 

     nabídne se mi:

 

     Cena MJ (včetně slevy) = 18,05

     Cena MJ bez slevy      = 19,00

 

     do Cena MJ (včetně slevy) zadám novou požadovanou cenu MJ bez slevy 18,00 Kč

 

     a v okně F7 se změní po Enter:

 

     Cena MJ (včetně slevy) = 17,10 - 18,00 x 0,95 t.j. cena s 5% slevou

     Cena MJ bez slevy      = 18,00 - nová požadovaná cena MJ bez slevy

 

     a na tisku pak uvidím

 

     2 161 = CenaMJBezSlevy       =  18,00

 

     3 495 = celkem sleva OZ v Kč =   9,00

     3 679 = celkem obrat OZ v Kč = 180,00 ... 18,00 x 10,00 - CenaBezSlevy

     3 680 = skutečné % OZ        =   5,00 ... 9,00 / 180,00

   

     nyní provedu změnu řádku pomocí F8 - změním prodejní cenu (bez slevy)

     z aktuálních 18,00 na 17,00 Kč

 

     nabídne se mi:

 

     Cena MJ (včetně slevy) = 17,10 - 18,00 x 0,95 t.j. cena s 5% slevou

     Cena MJ bez slevy      = 18,00

 

     do Cena MJ (včetně slevy) zadám novou požadovanou cenu MJ bez slevy 17,00 Kč

 

     a v okně F8 se změní po Enter:

 

     Cena MJ (včetně slevy) = 16,15 - 17,00 x 0,95 t.j. cena s 5% slevou

     Cena MJ bez slevy      = 17,00 - nová požadovaná cena MJ bez slevy

 

     a na tisku pak uvidím

 

     2 161 = CenaMJBezSlevy       =  17,00

 

     3 495 = celkem sleva OZ v Kč =   8,50

     3 679 = celkem obrat OZ v Kč = 170,00 ... 17,00 x 10,00 - CenaBezSlevy

     3 680 = skutečné % OZ        =   5,00 ... 8,50 / 170,00

   

     stejné hodnoty vidím i v záložce Sleva OZ dole v řádcích dokladu

 

     hodnoty zůstanou zachovány i při tisku a uzavření dokladu

 

 

 

2005.07.31b / 18:00

 

001) Sklad - Sleva OZ - doplnění mustru:

 

    2 186 [ 8:2] - sleva OZ v řádku v %

    2 187 [ 8:2] - sleva OZ v řádku v kč

                   nepracuje správně v případě slučování řádků při tisku

 

    3 495 [10:2] - celkem sleva OZ v Kč za doklad

 

 

 

2005.07.31a / 17:00

 

001) Sklad - Sleva OZ

 

    - v číselníku partnerů se sleva OZ uvede v procentech a je uložena v procentech

      ve větě partnera v poli Double_12

 

    - v řádku dokladu je stonásobek slevy v procentech zapsán do pole Expedient

      a celková sleva v řádku za ovoce a zeleninu v halířích v poli UDispecer

 

      význam polí tabulky řádků dokladu:

 

      UExpedient .... sleva OZ v % * 100

      UDispecer ..... sleva OZ v řádku celkem v halířích

      UPrepisovac ... cena v řádku celkem v halířích

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0