Souhrnné hlášení - následné

Comments (...)

2011.06.09b / 12:00

 

001) Následné Souhrnné hlášení

 

    - upraven počet řádků a počet plnění

 

 

 

2010.12.03a / 09:00

 

001) Následné souhrnné hlášení - uživatel 112016

 

    - pro opravu DIČ se správné DIČ zadá v hlavičce dokladu do

      pole Poznámka ve složených závorkách

 

      Př.: {CZ12345678}

 

 

 

2010.12.02a / 12:00

 

001) Následné souhrnné hlášení - uživatel 112016

 

    - popis XML:

 

      https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=DPHSHV

 

      věta D

 

      shvies_forma

      - normální R

      - následné N

 

      Forma SH

 

      Označíte, zda se jedná o Souhrnné hlášení (hodnota "R") nebo o Následné souhrnné

      hlášení (hodnota "N") . Označení jednoho z typů souhrnného hlášení je pro další

      zpracování nezbytné.

 

      - Následné souhrnné hlášení se podává do 15 dnů od data zjištění chybných údajů,

        pokud plátce, který podal souhrnné hlášení, zjistí, že v souhrnném hlášení uvedl

        chybné údaje. Následné souhrnné hlášení se podává za stejné zdaňovací období

        jako bylo podáno dotčené souhrnné hlášení. Plátce, který jako určený účastník

        sdružení podle § 829 a násl. občanského zákoníku vede evidenci pro daňové účely

        za sdružení podle § 100 odst. 3 zákona a uvádí ve svém souhrnném hlášení dodání

        zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě

        a poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona,

        pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce, uskutečněné v rámci své činnosti

        i v rámci činnosti celého sdružení, je povinen podat následné souhrnné hlášení

        pokud zjistí, že v podaném souhrnném hlášení uvedl chybné údaje.

 

      Následným souhrnným hlášením se opravují údaje, které plátce uvedl v předchozích

      podáních (souhrnném hlášení nebo následném souhrnném hlášení) vztahujících se k

      danému kalendářnímu měsíci/čtvrtletí. Opravou údajů se rozumí vložení nového řádku

      (v případě, že předchozí podání tento řádek vůbec neobsahovalo), storno řádku

      z předchozích podání (v případě, že v předchozím podání tento řádek neměl být vůbec

      uveden) a oprava údajů řádku z předchozích podání.

 

      Oprava údajů se provádí:

 

      - vložením nového řádku vyplněním všech požadovaných údajů,

      - stornováním řádku z předchozích podání proškrtnutím křížkem ve sloupci označeném storno

        řádek. Do následného souhrnného hlášení se ve stornovaném řádku vyplní všechny údaje

        vyplněné v původním řádku,

      - opravou údajů řádku u předchozího podání stornováním původního řádku a vložením nového

        bezvadného řádku

 

      věta R

 

      k_storno

 

      Storno řádek

 

      Pro řádné souhrnné hlášení se nevyplňuje.

      V následném souhrnném hlášení uvedťe "A" v případě požadavku na zrušení konkrétního řádku.

      Při zpracování na FÚ je v řádném popř. ve všech předchozích následných SH VIES

      vyhledán shodný řádek (tj. kód země, DIČ pořizovatele a kód způsobu plnění, musí

      být stejné) a tento řádek bude označen jako zrušený.

 

    - doplněna nová pole do hlavičky účetního dokladu:

 

      Byte_03 - 1 = Storno

      Byte_04 - 1 = Následné Souhrnné hlášení

      Currency_01 - opravná částka pro Následné Souhrnné hlášení

 

      v hlavičce účetního dokladu se pro účetní doklad, který má být součástí

      následného SH uvede:

 

      1) zaškrtne pole Následné Souhrnné hlášení

 

      2) pokud jde o storno zaškrtne se pole Storno

 

      3) pokud jde o opravu zadá se částka do pole Kč Následné SH

 

      následné souhrnné hlášení se potom vygeneruje po zadání stejných parametrů jako

      pro souhrnné hlášení v:

 

      Účetnictví / Sestavy / Souhrnné hlášení

 

      funkcí:

 

      Generuj Následné SH/XML

 

      generování může být pomalejší, protože používá v SQL neindexovaná pole

 

      testovací následné SH bylo v pořádku naimportováno

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0