Speciální čísla zboží

Comments (...)

2017.01.26a / 00:00

 

007) POS - automaticky se doplní nová speciální čísla zboží, včetně DPH 0%

 

    v kartě zboží případně upravte

 

 

 

2017.01.26a / 00:00

 

008) POS - Kompletní aktuální přehled speciálních čísel zboží:

 

    Ověřte, zda tato čísla zboží nepoužíváte k jinému účelu, pokud ano, je použitá čísla zboží nutné

    přečíslovat

 

    Kromě 98762 s DPH 2 a 98763-98766 s DPH 1 musí mít všechna osoatní speciální čísla zboží nastaveno DPH 0!

 

    ===================================================

    98760 - Láhve vrácené [F10]

    98761 - Platba hotově - Shift + F8

    98762 - Zboží 21% DPH [F2]

    98763 - Ovoce a zelenina [F3]

    98764 - Pečivo [F4]

    98765 - Zboží 15% DPH [F5]

    98766 - Maso [F6]

    98767 - Stravenky elektronické [sF7]

    98768 - Poukázka prodej - Control + F2

    98769 - Stravenky [F9]

    ---------------------------------------------------

    98770 - Platební karty [sF5]

    98771 - Platební karty [sF6]

    98772 - CashBack / Stravenky vlastní [sF2]

    98773 - Vklad/výběr hotovosti [cF5]

    98774 - Odečet ze všech nákupů [sF3]

    98775 - Odměna [sF4]

    98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3

    98777 - Rezerva #1 - Control + F7

    98778 - Rezerva #2 - Control + F8

    98779 - Rezerva #3 - F1

    ---------------------------------------------------

    98888 - Zaokrouhlení POS

    ===================================================

 

 

 

2017.01.25a / 00:00

 

003) POS - Kompletní aktuální přehled speciálních čísel zboží:

 

    ===================================================

    98760 - Láhve vrácené [F10]

    98761 - Platba hotově - Shift + F8

    98762 - Zboží 21% DPH [F2]

    98763 - Ovoce a zelenina [F3]

    98764 - Pečivo [F4]

    98765 - Zboží 15% DPH [F5]

    98766 - Maso [F6]

    98767 - Stravenky elektronické [sF7]

    98768 - Poukázka prodej - Control + F2

    98769 - Stravenky [F9]

    ---------------------------------------------------

    98770 - Platební karty [sF5]

    98771 - Platební karty [sF6]

    98772 - CashBack / Stravenky vlastní [sF2]

    98773 - Vklad/výběr hotovosti [cF5]

    98774 - Odečet ze všech nákupů [sF3]

    98775 - Odměna [sF4]

    98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3

    98777 - Rezerva #1 - Control + F7

    98778 - Rezerva #2 - Control + F8

    98779 - Rezerva #3 - F1

    ---------------------------------------------------

    98888 - Zaokrouhlení POS

    ===================================================

 

    Po způsobu použití:

 

    ===================================================

    Zboží ručně

    ---------------------------------------------------

    98762 - Zboží 21% DPH [F2]

    98763 - Ovoce a zelenina [F3]

    98764 - Pečivo [F4]

    98765 - Zboží 15% DPH [F5]

    98766 - Maso [F6]

    ===================================================

 

    ===================================================

    Láhve vrácené

    ---------------------------------------------------

    98760 - Láhve vrácené [F10]

    ===================================================

 

    ===================================================

    NEW - Kombinace platby hotově a kartou

    ---------------------------------------------------

    98761 - Platba hotově - Shift + F8

    ===================================================

 

    ===================================================

    Stravenky

    ---------------------------------------------------

    98767 - Stravenky elektronické [sF7]

    98769 - Stravenky [F9]

    ===================================================

 

    ===================================================

    Platební karty

    ---------------------------------------------------

    98770 - Platební karty [sF5]

    98771 - Platební karty [sF6]

    ===================================================

 

    ===================================================

    Cashback

    ---------------------------------------------------

    98772 - CashBack / Stravenky vlastní [sF2]

    ===================================================

 

    ===================================================

    NEW - Poukázka - Hruška

    ---------------------------------------------------

    98768 - Poukázka prodej - Control + F2

    98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3

    ===================================================

 

    ===================================================

    Franšíza

    ---------------------------------------------------

    98773 - Vklad/výběr hotovosti [cF5]

    98774 - Odečet ze všech nákupů [sF3]

    98775 - Odměna [sF4]

    ===================================================

 

    ===================================================

    NEW - Rezerva

    ---------------------------------------------------

    98777 - Rezerva #1 - Control + F7

    98778 - Rezerva #2 - Control + F8

    98779 - Rezerva #3 - F1

    ===================================================

 

    ===================================================

    Zaokrouhlení POS

    ---------------------------------------------------

    98888 - Zaokrouhlení POS

    ===================================================

 

 

 

2017.01.04a / 00:00

 

002) POS - Doplněna nová speciální čísla zboží:

 

    98761 - Platba hotově - Shift + F8

    98768 - Poukázka prodej - Control + F2

    98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3

    98777 - Rezerva #1 - Control + F7

    98778 - Rezerva #2 - Control + F8

    98779 - Rezerva #3 - F1

 

 

 

2016.12.12a / 00:00

 

004) použita 2 nová pole v hlavičce dokladu pro uschování hodnoty speciálních čísel zboží pro POS:

 

    PKraj - 98767

    Uvedouci - 98773

 

 

 

FAQ - POS - speciální čísla zboží

 

===================================================

98760 - Láhve vrácené [F10]

98761 - .

98762 - Zboží 21% DPH [F2]

98763 - Ovoce a zelenina [F3]

98764 - Pečivo [F4]

98765 - Zboží 15% DPH [F5]

98766 - Maso [F6]

98767 - Stravenky elektronické [sF7]

98768 - .

98769 - Stravenky [F9]

---------------------------------------------------

98770 - Platební karty [sF5]

98771 - Platební karty [sF6]

98772 - CashBack / Stravenky vlastní [sF2]

98773 - Vklad/výběr hotovosti [cF5]

98774 - Odečet ze všech nákupů [sF3]

98775 - Odměna [sF4]

===================================================

 

 

 

2009.03.09b / 18:00

 

001) POS

 

    - upraveno nastavení speciálních karet 987xx

 

      DPH 2 - 19%

 

      98762 - Zboží 19% DPH

 

      DPH 1 - 9%

 

      98763 - Ovoce a zelenina

      98764 - Pečivo

      98765 - Zboží 9% DPH

      98766 - Maso

 

      DPH 0

 

      98760 - Láhve vrácené

      98769 - Stravenky

      98770 - Platební karty

      98771 - Visa

      98772 - Stravenky vlastní

      98773 - Vklad/výběr hotovosti

      98774 - Odečet ze všech nákupů

      98775 - Odměna

 

 

 

2005.06.30a / 00:00

 

021) POS - Vklad do/výběr z pokladny - 98773

 

    - použita funkce Ctrl + F5

 

 

 

2003.08.24b / 15:00

 

01) Následující zboží má speciální význam:

 

   98760 - Láhve

 

   98762 - DPH 22%

   98763 - Ovoce / zelenina

   98764 - Pečivo

   98765 - DPH 5%

   98766 - Maso

 

   98769 - Stravenky

   98770 - MasterCard

   98771 - Visa

   98772 - Stravenky vlastní / Odměna čerpání

   98773 - Vklady a výběry hotovosti do / z pokladny

   98774 - Odečet ze všech nákupů

   98775 - Odměna - tvorba

 

   99999 - pohyb obalů

 

 

 

2002.05.29a / 18:00

 

01) POS - aktuální seznam speciálních zadání (musí být doplněno odpovídající zboží do číselníku zboží):

 

   klávesa          číslo zboží     název zboží

 

   Shift+F2            98772        Stravenky vlastní / Odměna čerpání

 

   Shift+F3            98774        Odečet ze všech nákupů

   Shift+F4            98775        Odměna - tvorba

 

   Shift+F5            98770        MasterCard

   Shift+F6            98771        Visa

 

   Shift+F7            98772        Stravenky vlastní

   Shift+F8            98773        Odměna - čerpání

 

   Ctrl +F2            98773        Vklady a výběry hotovosti

 

   F2                    98762        DPH 22%

   F3                    98763        Ovoce / zelenina

   F4                    98764        Pečivo

   F5                    98765        DPH 5%

   F6                    98766        Maso

   F9                    98769        Stravenky

   F10                  98760        Láhve

 

 

 

2000.08.02f / 21:00

 

- aby se lahve a stravenky objevily (nazev) na doklade, musi byt nazvy

 v ciselniku zbozi

 

 98760 - Lahve vracene

 98762 - DPH 22%

 98763 - Ovoce / zelenina

 98764 - Pecivo

 98765 - DPH 5%

 98766 - Maso

 98769 - Stravenky

 

 

 

      Speciální význam zboží pro POS:

 

      klávesa          číslo zboží     název zboží

 

      Shift+F2            98772        Stravenky vlastní / Odměna čerpání

 

      Shift+F3            98774        Odečet ze všech nákupů

      Shift+F4            98775        Odměna - tvorba

 

      Shift+F5            98770        MasterCard

      Shift+F6            98771        Visa

 

      Ctrl +F5            98773        Vklady a výběry hotovosti

 

      F2                    98762        DPH 19%

      F3                    98763        Ovoce / zelenina

      F4                    98764        Pečivo

      F5                    98765        DPH 9%

      F6                    98766        Maso

      F9                    98769        Stravenky

      F10                  98760        Láhve

 

      Alt +F3             Otevření šuplíku

      CTRL+F4          Číselník Eanů

      PgUp                posun v řádcích nahoru

      PgDn                posun v řádcích dolů

 

      ****                  Opakovaný tisk        

      *****                 Přehlášení pokladní

      ******                Odhlášení pokladní

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0