Spotřební daň

Comments (...)

2021.01.04a / 00:00

 

000) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

 

001) 2035 - Spotřební daň 2021

 

    - podle aktuálních znalostí nastaveno od 1.2.2021

 

 

 

2020.12.31a / 00:00

 

001) 2035 - Spotřební daň 2021

 

    - podle aktuálních znalostí nastaveno od 1.2.2021

 

 

 

2020.12.28a / 00:00

 

000) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

 

001) 2035 - Spotřební daň 2021

 

    Spotřební daň 2021-2023

 

    - Změna parametrů pro výpočet spotřební daně 2021-2023 v číselníku zboží:

 

      ===============================

      2020     2021     2022     2023

      -------------------------------

      1.61     1.79     1.88     1.97

      2.90     3.20     3.36     3.52

      1.88     2.08     2.19     2.29

      2460     2720     2860     3000

      -------------------------------

      2.46     2.721    2.86     3.00 ... nepoužito, zahřívané tabákové výrobky

      ===============================

 

    - pro rok 2021 nastaveno od 01.01.2021

 

      může se ještě změnit

 

 

2020.05.25e / 17:00

 

001) 2012 - Spotrebni dan - prenos na VO (1710)

 

    - pole Int32_05 - Mléčka / Tabák - vyřazeno z importu

 

 

 

2020.05.24a / 00:00

 

003) 1710 - Spotřební daň - přenos na VO

 

    doplněn Export/Import Číselníku zboží z OV na UB/HK o:

 

    1) spotřební daň

       ... požadováno

 

    2) Mléčka + Tabák

       ... vyplynulo z doplnění skladu Tabák pro

           import objednávky

 

    Je nutné min. tuto verzi 2020.05.24a nainstalovat na všechny počítače na všech VO, na

    kterých se Export/Import provádí

 

    Export/Import je dostupný zde:

 

    - Servis / Data / Import/Export dat / Export číselníku zboží a čárkových kódů VO:

 

      Export HR__Z201 + HR__CK00 z OV

 

    - Servis / Data / Import/Export dat / Import číselníku zboží a čárkových kódů VO:

 

      Import HR__Z201 + HR__CK00 na UB a HK

 

 

 

FAQ - SQL pro seznam zboží se spotřební daní:

 

---------------------------------------------------

SELECT

  Cislo,

  Nazev,

  MJ,

  Skupina,

  ZasobaMJ,

  ZasobaKc,

  CelniSazebnik,

  TypStroje AS Vyrobce,

  DPCAkcniCenaBezDPH AS Parametr1,

  DPCAkcniCenaSDPH AS Parametr2,

  Int32_12 AS TypSD

FROM

  HR__Z201

WHERE

  Int32_12<>0

---------------------------------------------------

 

 

 

2019.12.30a / 00:00

===================

 

001) Spotřební daň

 

    - pro uživatele 112016

 

    - v Číselníku zboží doplněna nová záložka:

 

      Spotřební daň

 

      a v ní nová funkce:

 

      Generuj spotřební daň

 

      - oprávnění:

 

        8896 Číselník zboží - Generuj spotřební daň

 

    - je nutné spustit až 1.1.2020 - podle datumu serveru

 

    - je nutné spustit na všech 3 VO

 

      - přenos SD v rámci exportu/importu číselníku zboží v rámci VO bude v některé z dalších

        verzí programu

 

    - nastavení SD (původní před generováním i nové po generování) je možné ověřit pomocí SQL:

 

SELECT

  Cislo,

  Nazev,

  Int32_12 AS TypSD,

  Currency_10 AS SpotrebniDanKc,

  DPCAkcniCenaBezDPH AS X1,

  DPCAkcniCenaSDPH AS X2,

  TypStroje AS Vyrobce,

  CelniSazebnik

FROM

  HR__Z201

WHERE

  Int32_12>0

 

    - pomocí tohoto SQL je možné ověřit celkový součet SD v Kč i počet zboží s SD:

 

SELECT

  SUM(SpotrebniDanKc),Count(*)

FROM

(

SELECT

  Cislo,

  Nazev,

  Int32_12 AS TypSD,

  Currency_10 AS SpotrebniDanKc,

  DPCAkcniCenaBezDPH AS X1,

  DPCAkcniCenaSDPH AS X2,

  TypStroje AS Vyrobce,

  CelniSazebnik

FROM

  HR__Z201

WHERE

  Int32_12>0

)

AS X

 

 

   

 

2019.11.12d / 20:00

 

001) 1490 - Spotřební daň 2020

 

    - pro uživatele 112016

 

    - v kartě zboží nastaveny parametry výpočtu spotřební daně od 1.1.2020

 

    - pro každé zboží, kterého se to týká, je

      nutné 1.1.2020 v kartě zboží v záložce

      Spotřební daň spustit funkci

      Vypočítej spotřební daň

 

    - podle:

 

      http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=509&ct1=0&v=PZ&pn=3&pt=1

 

      1.        V § 70 odst. 1 se

      částka "28 500 Kč" nahrazuje částkou

      "32 250 Kč" a

      částka "14 300 Kč" se nahrazuje částkou

      "16 200 Kč".

 

      2.        V § 104 odst. 1 se

      číslo "27" nahrazuje číslem "30",

      částka "1,46 Kč" se nahrazuje částkou

      "1,61 Kč",

      částka "2,63 Kč" se nahrazuje částkou

      "2,90 Kč",

      částka "1,71 Kč" se nahrazuje částkou

      "1,88 Kč" a

      částka "2 236 Kč" se nahrazuje částkou

      "2 460 Kč".

 

      6.        V § 130c odst. 1 se

      částka "2,236 Kč" nahrazuje částkou "2,46 Kč".

      ... nepoužito

 

      https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-353

 

    - pokud by zákon nevyšel do 31.12.2019 ve Sbírce zákonů, ponecháme původní parametry

      platné od 1.1.2018

 

 

 

FAQ - Spotřební daň od 1.1.2018

 

001) pro rok 2018 automaticky ma základě změny 2015.12.28b / 16:00

 

    program není pro změnu spotřební daně pro rok 2018 aktualizovat

 

    je ale nutné provést:

 

    v kartách odpovídajícího zboží bude nutné spotřební daň ručně přepočítat na aktuální

    hodnoty funkcí Vypočítej spotřební daň

 

002) Od 1.1.2016 se mění některé sazby spotřební daně:

 

    viz:

    http://www.ucetni-portal.cz/stahnout/zakon-c-315-2015-ktery-meni-z-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich_4503.pdf

 

    353/2003 Sb.

    Sazby daně jsou stanoveny takto:

 

    od 1.1.2016:

    ===================================================

    Text                                   Sazba daně

                          Procentní část   Pevná část   Minimální

    cigarety                    27 %       1,39 Kč/kus  celkem nejméně však 2,52 Kč/kus

    doutníky, cigarillos                   1,64 Kč/kus

    tabák ke kouření                       2 142 Kč/kg

    ===================================================

 

    od 1.1.2017:

    ===================================================

    Text                                   Sazba daně

                          Procentní část   Pevná část   Minimální

    cigarety                    27 %       1,42 Kč/kus  celkem nejméně však 2,57 Kč/kus

    doutníky, cigarillos                   1,67 Kč/kus

    tabák ke kouření                       2 185 Kč/kg

    ===================================================

 

    od 1.1.2018:

    ===================================================

    Text                                   Sazba daně

                          Procentní část   Pevná část   Minimální

    cigarety                    27 %       1,46 Kč/kus  celkem nejméně však 2,63 Kč/kus

    doutníky, cigarillos                   1,71 Kč/kus

    tabák ke kouření                       2 236 Kč/kg

    ===================================================

 

    - výše uvedené sazby se nastaví vždy od uvedeného data podle datumu serveru

      pro výpočet spotřební daně v kartě zboží v záložce Spotřební daň

 

      v kartách odpovídajícího zboží bude nutné spotřební daň ručně přepočítat na aktuální

      hodnoty funkcí Vypočítej spotřební daň

 

      pro rok 2018 lze nastavit od datumu server 1.1.2018

 

 

 

2015.12.28b / 16:00

 

001) Od 1.1.2016 se mění některé sazby spotřební daně:

 

    viz:

    http://www.ucetni-portal.cz/stahnout/zakon-c-315-2015-ktery-meni-z-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich_4503.pdf

 

    353/2003 Sb.

    Sazby daně jsou stanoveny takto:

 

     od 1.1.2016:

     ===================================================

     Text                                   Sazba daně

                           Procentní část   Pevná část   Minimální

     cigarety                    27 %       1,39 Kč/kus  celkem nejméně však 2,52 Kč/kus

     doutníky, cigarillos                   1,64 Kč/kus

     tabák ke kouření                       2 142 Kč/kg

     ===================================================

 

     od 1.1.2017:

     ===================================================

     Text                                   Sazba daně

                           Procentní část   Pevná část   Minimální

     cigarety                    27 %       1,42 Kč/kus  celkem nejméně však 2,57 Kč/kus

     doutníky, cigarillos                   1,67 Kč/kus

     tabák ke kouření                       2 185 Kč/kg

     ===================================================

 

     od 1.1.2018:

     ===================================================

     Text                                   Sazba daně

                           Procentní část   Pevná část   Minimální

     cigarety                    27 %       1,46 Kč/kus  celkem nejméně však 2,63 Kč/kus

     doutníky, cigarillos                   1,71 Kč/kus

     tabák ke kouření                       2 236 Kč/kg

     ===================================================

 

    - výše uvedené sazby se nastaví vždy od uvedeného data podle datumu serveru

      pro výpočet spotřební daně v kartě zboží v záložce Spotřební daň

 

      v kartách odpovídajícího zboží bude nutné spotřební daň přepočítat na aktuální

      hodnoty funkcí Vypočítej spotřební daň

 

      pro rok 2016 lze nastavit od datumu server 1.1.2016 a obdobně pro roky 2017 a 2018

 

 

 

2014.12.04b / 11:00 BETA

 

001) Upraven výpočet spotřební daně pro tabákové výrobky od 1.12.2014 v kartě zboží dle:

 

    http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich/

    Předpis č. 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

 

    cigarety - 27%, 1,29 Kč/kus,  celkem nejméně však 2,37 Kč/kus

    doutníky, cigarillos - 1,42 Kč/kus        

    tabák ke kouření - 1896,00 Kč/kg        

 

 

 

2014.01.01c / 02:00

 

001) Změna spotřební daně pro tabákové výrobky od 1.1.2014

 

    http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich/zneni-20140101/uplne/

    353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

 

    SQL pro seznam zboží, u kterého je nutné v kartě zboží v záložce Spotřební daň spustit funkci

    Výpočet spotřební daně (vpravo dole)

 

    SELECT

       Cislo,

       Nazev,

       Int32_12 AS SpotrebniDan

    FROM

       HR__Z201

    WHERE

       (Int32_12>=13) AND (Int32_12<=17)

 

    nové konstanty platné od 1.1.2014:

 

    31 - cigarety

         1,19 Kč/kus + 27% z ceny pro konečného spotřebitele, min. 2.25 Kč/kus

    32 - doutníky, cigarillos

         1.34 Kč/kus

 

    33 - tabák ke kouření- jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret

         1800.00 Kč/kg

 

    34 - tabák ke kouření - ostatní tabák ke kouření

         1800.00 Kč/kg

 

    35 - ostatní tabák určený k jiným účelům

         1800.00 Kč/kg

 

 

 

2013.12.01a / 00:00

 

003) Číselník zboží - Karta zboží - záložka Spotřební daň

 

    - doplněno textové pole (max. 32 znaků) Výrobce pro označení výrobce alkoholu pro XML

 

      CZL002 - Oznámení distributora lihu

 

      kopíruje obsah pole Typ stroje ze záložky Doplněk

 

 

 

2012.10.17c / 16:00

 

001) V kartě zboží se nově uloží a následně načtou pole pro stanovení spotřební daně:

 

    Typ spotřební daně ... do pole Int32_12 v číselníku zboží

 

    2 pole vlevo dole ... do pole DPCAkcniCenaBezDPH a

                                  DPCAkcniCenaSDPH v číselníku zboží

 

 

 

2011.12.03a / 09:00

 

001) Spotřební daně od 1.1.2012 - změna u tabáku a tabákových výrobků

 

    - platná legislativa je zde:

 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-lih/

 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-pivo/

 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-vino/

 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-tabak/

 

                     Sazba daně      Sazba daně       Minimální

                     pevná část      procentní část

 

Cigarety              1,12 Kč / kus   28 %             celkem nejméně však 2,10 Kč / kus

 

Doutníky, cigarillos  1,25 Kč / kus        

 

Tabák ke kouření      1 400Kč / kg        

 

Ostatní tabák         1 350 Kč / kg

 

    - v kartě zboží v záložce Spotřební daň aktualizovány parametry

 

    - od 1.1.2012 se správně nastaví zvýšené parametry pro cigarety a tabák

 

    - u položek se spotřební daní je nutné v kartě zboží spotřební daň nastavit ručně

      a nebo pomocí funkce

 

 

 

2010.05.07a / 14:00

 

002) Karta zboží / Spotřební daň

 

    - upraveny sazby, které se zobrazují modře vlevo dole, výpočet byl proveden

      od 2010.01.05c správně

 

 

 

2010.01.05c / 17:00

 

003) Spotřební daň 2010

 

    http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebnidan/

 

    http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-lih/

 

    http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-pivo/

 

    http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-vino/

 

    http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-tabak/

 

    v kartě zboží v záložce Spotřební daň aktualizovány parametry

 

    od 1.2.2010 se správně nastaví zvýšené parametry pro cigarety a tabák

 

    u položek se spotřební daní je nutné v kartě zboží spotřební daň nastavit ručně

    a nebo pomocí funkce

 

 

Legislativa platná do 31.12.2011

 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich/cele-zneni/

 

+--------------+---------------------------+---------------------+

|Kód           |           Text            |      Sazba daně     |

|nomenklatury  |                           |                     |

+--------------+---------------------------+---------------------+

|2207          | líh obsažený ve výrobcích |                     |

|              | uvedených pod kódem       | 28 500 Kč/hl etanolu|

|              | nomenklatury 2207         |                     |

+--------------+---------------------------+---------------------+

|2208          | líh obsažený ve výrobcích |                     |

|              | uvedených pod kódem       |                     |

|              | nomenklatury 2208         | 28 500 Kč/hl etanolu|

|              | s výjimkou destilátů      |                     |

|              | z pěstitelského pálení    |                     |

|              +---------------------------+---------------------+

|              | líh obsažený v destilátech|                     |

|              | ovocných z pěstitelského  | 14 300 Kč/hl etanolu|

|              | pálení49)                 |                     |

+--------------+---------------------------+---------------------+

|ostatní       | líh obsažený ve výrobcích |                     |

|              | uvedených pod ostatními   | 28 500 Kč/hl etanolu|

|              | kódy nomenklatury         |                     |

+--------------+---------------------------+---------------------+

 

+------------+----------------------------------------------------------------- ---+

|Kód         | Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny  |

|nomenklatury+---------+------------------------------------------------------- ---+

|            | Základní|      Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary            |

|            |  sazba  +-----------------------------------------------------------+

|            |         |      Velikostní skupina podle výroby v hl ročně           |

|            |         +---------+-----------+-----------+------------+------------+

|            |         |do 10 000| nad 10 000| nad 50 000| nad 100 000| nad 150 000|

|            |         |včetně   | do 50 000 | do 100 000| do 150 000 | do 200 000 |

|            |         |         | včetně    | včetně    | včetně     | včetně     |

+------------+---------+---------+-----------+-----------+------------+-------- ---+

|2203, 2206  |32,00 Kč |16,00 Kč |  19,20 Kč |  22,40 Kč |   25,60 Kč |    28,80 Kč|

+------------+---------+---------+-----------+-----------+------------+-------- ---+

 

+-----------------------------------+---------------------+

|              Text                 |   Sazba daně        |

+-----------------------------------+---------------------+

|Šumivá vína podle § 93 odst. 2     |   2 340 Kč/hl       |

+-----------------------------------+---------------------+

|Tichá vína podle § 93 odst. 3      |       0 Kč/hl       |

+-----------------------------------+---------------------+

|Meziprodukty podle § 93 odst. 4    |   2 340 Kč/hl       |

+-----------------------------------+---------------------+

 

------------------------------------------------------------------------------- ------

Text                                            Sazba daně

                          Procentní část       Pevná část             Minimální

------------------------------------------------------------------------------- ------

cigarety                   28 %                 1,07 Kč/kus            celkem

                                                                      nejméně však

                                                                      2,01 Kč/kus

------------------------------------------------------------------------------- ------

doutníky, cigarillos                            1,15 Kč/kus

------------------------------------------------------------------------------- ------

tabák ke kouření                                1 340,00 Kč/kg

------------------------------------------------------------------------------- ------

ostatní tabák                                   1 340,00 Kč/kg

------------------------------------------------------------------------------- ------

 

 

2006.07.17a / 11:00

 

003) Pole pro spotřební daň v mustru dokladu

 

    stávající - řádek dokladu:

 

    - 2 18 - CelniSazebnik (max. 16 znaků)

 

    nová - řádek dokladu:

   

    - 2 189 ... SpotrebniDan ... 10:2, spotřební daň Kč/MJ

    - 2 190 ... SpotrebniDanRadek ... 10:2, spotřební daň Kč za celý řádek

 

    nová - patička dokladu:

   

    - 3 109 ... SumaSpotrebniDan ... 10:2, spotřební daň za celý doklad

 

006) Servis / Data / Číselníky / Zboží/Partner

 

    - doplněny funkce:

 

      - Export => c:\sd.csv

 

        - lze přímo otevřít v MS Excel

 

        - exportní soubor je určen k doplnění údajů o spotřební dani

          na pobočce

 

      - Import <= c:\sd.csv

 

      - Test spotřební daně

 

        - vypíše seznam všech druhů zboží pro ověření, zda je u nich

          nastavena nomenklatura z celního sazebníku a spotřební daň

 

    - oprávnění:

 

      8392 Data / Export => c:\sd.csv

      8393 Data / Import <= c:\sd.csv

      8394 Data / Test spotřební daně

 

 

 

2006.07.13c / 13:00

 

001) Spotřební daň - skladový exportní soubor XML

 

    - doplněny údaje:

 

       <manas:celnisazebnik>2202</manas:celnisazebnik>

       <manas:spotrebnidan>20.00</manas:spotrebnidan>

 

      u příjemce se při importu dokladu XML uloží do číselníku zboží

 

    - nastavena verze XML:

 

       <manas:uhverzexml>2006.07.13c</manas:uhverzexml>

 

 

 

2006.07.13b / 11:00

 

001) Spotřební daň - číselník zboží

 

    - nová záložka Spotřební daň

 

      - horká klávesa Alt+S

 

      - uvede se:

 

        - nomenklatura z Celního sazebníku

 

          2203 Pivo ze sladu

          2204 Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem;

               vinný mošt jiný než čísla 2009

          2205 Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí

               aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

          2206 Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. jablečné, hruškové,

               medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi

               kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji

               jinde neuvedené ani nezahrnuté

          2207 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 %

               obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované,

               s jakýmkoliv obsahem alkoholu

          2208 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším

               než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

 

          2401 Nezpracovaný tabák; tabákový odpad

          2402 Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety

               z tabáku nebo tabákových náhražek

          2403 Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky;

               homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky

               a esence (tresti)

 

        - Spotřební daň [Kč/MJ]

 

          - spotřební daň musí být stanovena přímo v Kč na MJ zboží

 

          - k výpočtu SD lze použít pomůcku - Kalkulátor spotřební daně,

            ve které se pro zvolený typ SD z 18-ti možných definovaných v

 

            Zákoně č. 355/2003 Sb., o spotřebních daních

 

            http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebnidan/cast1.aspx

 

            zadají vstupní parametry a provede výpočet

           

    - spotřební daň (SD Kč) je doplněna i jako samostatný sloupec do Editace

      číselníku zboží pro snadné dávkové nastavení

 

    - spotřební daň Kč/MJ je uvedena v tabulce číselníku zboží v poli

      Currency_10

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0