SQL

Comments (...)

SQL - Pekárna - objednávka + sortiment

 

SELECT

 

  PoleAutoInc,

 

  Cislo32,   // cislo partnera / tyden

  Cislo,   // typ - 1 = definice vyroby,

           //       2 = objednavka,

           //      91 = zruseno definice,

           //      92 = zruseno objednavka

 

  CisloPartnera,   // pro 0 sortiment vyroby

  NazevPartnera,

 

  CisloVyrobku,

  NazevVyrobku,

 

  // pocty objednanych vyrobku v jednotlivych

  // sloupcich

 

  Pocet1a,

  Pocet1b,

  Pocet1c,

  Pocet2a,

  Pocet2b,

  Pocet2c,

  Pocet3a,

  Pocet3b,

  Pocet3c,

  Pocet4a,

  Pocet4b,

  Pocet4c,

  Pocet5a,

  Pocet5b,

  Pocet5c,

  Pocet6a,

  Pocet6b,

  Pocet6c,

  Pocet7a,

  Pocet7b,

  Pocet7c,

 

  // pocty objednanych vyrobku v jednotlivych

  // sloupcich

  // z minuleho tydne

 

  Pocet1aM,

  Pocet1bM,

  Pocet1cM,

  Pocet2aM,

  Pocet2bM,

  Pocet2cM,

  Pocet3aM,

  Pocet3bM,

  Pocet3cM,

  Pocet4aM,

  Pocet4bM,

  Pocet4cM,

  Pocet5aM,

  Pocet5bM,

  Pocet5cM,

  Pocet6aM,

  Pocet6bM,

  Pocet6cM,

  Pocet7aM,

  Pocet7bM,

  Pocet7cM,

 

  Rok,

  Tyden,

  Den1_RRRRMMDD,

  Den2_RRRRMMDD,

  Den3_RRRRMMDD,

  Den4_RRRRMMDD,

  Den5_RRRRMMDD,

  Den6_RRRRMMDD,

  Den7_RRRRMMDD,

 

  // partner

  NazevPartneraASCII,

  DIC,

  PCislo32,

  PSkupina,

  PCenovaSkupina,

  PPrecislovani,

  PKoef,

  PTypCeny,

  PPSC,

  PCisloObce,

  PCelek,

  PCtverec10,

  PCtverec25,

  PCtverec50,

  PCtverec100,

  PTypDPH,

  PSDani,

 

  // zbozi

  NazevVyrobkuASCII,

  CisloReceptury,

  Rozvoz,

  ICO,

  CenaVyrobkuBezDPH,

  CenaVyrobkuSDPH,

  HmotnostVyrobkuGramu,

  MJ,

  DPH,

  Obal,

  Egalizace,

  ZZkratka,

  ZSkupina,

  ZCena00,

  ZCena01,   // ProdejniCenaVOBezDPH

  ZCena02,   // ProdejniCenaMOSDPH

  ZCena09,

  ZBruttoVahaSObalemKg,

 

  DatumVytvoreni,

  ZmenaPocet,

  ZmenaDatum,

  ZmenaDatumServer,

 

  ZmenaKod,

  ZmenaKdo,

  ZmenaPC,

 

  DateTime_01,

  DateTime_02,

  DateTime_03,

  DateTime_04,

  DateTime_05,

  DateTime_06,

  DateTime_07,

  DateTime_08,

 

  B_01,   // za partnera posledni tyden objednani

  B_02,   // za partnera predposledni tyden objednani

  B_03,   // tyden, ze ktereho jsou data prevzate

  B_04,   // aktualni tyden

 

  String_32,   // definice 7x3 povoleni vyrobku pro vyrobek a tyden

 

  VerzeProgramu

 

FROM

  HPLT53P2

 

 

 

2016.06.27a / 12:00

 

001) Upravena datumová funkce pro SQL pro Pekárnu

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0