SQL - Číselník zboží

Comments (...)

===================================================

FAQ - Cena02 v kartě zboží - necelé halíře

===================================================

SELECT

  *

FROM

(

SELECT

  Cislo,

  Nazev,

  Cena02,

  (Cena02*100.0) AS Cena02_100x,

  FLOOR(Cena02*100.0) AS Cena02_100x_Cele,

  FLOOR(Cena02*100.0)-(Cena02*100.0) AS C02_Rozdil_halire

FROM

  XX__Z201

) AS X

WHERE

  ABS(C02_Rozdil_halire)>0.000099

===================================================

 

 

 

===================================================

FAQ - SQL pro duplicitu vět v číselníku zboží

===================================================

SELECT

  *

FROM

(

SELECT

  Cislo,

  Count(Cislo) AS Pocet

FROM

  XX__Z201

GROUP BY

  Cislo

) AS X

WHERE

  Pocet>1

===================================================

 

 

 

SQL - Číselník zboží

 

SELECT

 

  Cislo,

  Nazev,

 

  DPH,

 

  MJ,

 

  Cena02 AS ProdejniCenaMOsDPH,

  Cena03 AS ProdejniCenaMOsDPHPoLomitku,

 

  HmotnostMJg,

 

  Rabat AS KoeficientMerneCeny,

 

  "AutoInc",

  AkcniCenaBezDPH,

  AkcniCenaSDPH,

  Barva,

  BlobMEMO,

  BlobMemoPoznamka,

  BlobMemoStav,

  BruttoVahaSObalemKg,

  CarkovyKod,

  CelniSazebnik,

  Cena00,

  Cena01 AS ProdejniCenaVObezDPH,

  Cena04,

  Cena05,

  Cena06,

  Cena07,

  Cena08,

  Cena09 AS Akce1,

  Cena10,

  Cena11,

  Cena12,

  Cena13,

  Cena14,

  Cena15,

  Cena16,

  Cena17,

  Cena18,

  Cena19 AS Akce2,

  Cena20,

  Cena21,

  Cena22,

  Cena23,

  Cena24,

  Cena25,

  Cena26,

  Cena27,

  Cena28,

  Cena29 AS Akce3,

  CenaPLC,

  CenovaSkupina,

  Cislo32,

  Currency_01 AS PosledniNakupniCena,

  Currency_02 AS HruskaInvK1KCMJ,

  Currency_03 AS HruskaInvK1CenaCelkem,

  Currency_04,

  Currency_05,

  Currency_06,

  Currency_07,

  Currency_08,

  Currency_09 AS PosledniProdejniCena,

  Currency_10 AS SpotrebniDanKcMJ,

  Currency_11 AS InventuraPuvodniKc,

  Currency_12 AS InventuraNoveKc,

  DesetinnychMist AS HlidatZasoby, // 1=HlidatZasoby

  Dodavatel AS RozborMOzaDodavatele,

  Dodavatel1,

  Dodavatel2,

  Dodavatel3,

  Dodavatel4,

  Dodavatel5,

  Dodavatel6,

  Dodavatel7,

  Dodavatel8,

  Dodavatel9,

  Dodavatel10,

  Double_01 AS MaximalniCena,

  Double_02 AS HruskaInvK1MJ,

  Double_03 AS HruskaInvPFMJ,

  Double_04 AS HruskaInvZAMJ,

  Double_05 AS HruskaInvRozdil,   //  Double_05 kladné = prebytek zasob, Double_05 záporné = manko zasob

  Double_06 AS HruskaInvMankaSeZapoctenymPrebytkem,

  Double_07 AS HruskaInvZustatekMank,   // Double_07 = zustatek mank ===> c : \ manka.txt

  Double_08,

  CAST(Double_09 AS DateTime) AS DatumPoslednihoNakupu,

  CAST(Double_10 AS DateTime) AS DatumPoslednihoProdeje,

  Double_11 AS InventuraPuvodniMJ,

  Double_12 AS InventuraNoveMJ,

  DPCAkcniCenaBezDPH,

  DPCAkcniCenaSDPH,

  DPCTypCenoveSkupiny00,

  DPCTypCenoveSkupiny01,

  DPCTypCenoveSkupiny02,

  DPCTypCenoveSkupiny03,

  DPCTypCenoveSkupiny04,

  DPCTypCenoveSkupiny05,

  DPCTypCenoveSkupiny06,

  DPCTypCenoveSkupiny07,

  DPCTypCenoveSkupiny08,

  DPCTypCenoveSkupiny09,

  DPCTypCenoveSkupiny10,

  DPCTypCenoveSkupiny11,

  DPCTypCenoveSkupiny12,

  DPCTypCenoveSkupiny13,

  DPCTypCenoveSkupiny14,

  DPCTypCenoveSkupiny15,

  DPCTypCenoveSkupiny16,

  DPCTypCenoveSkupiny17,

  DPCTypCenoveSkupiny18,

  DPCTypCenoveSkupiny19,

  DPCTypCenoveSkupiny20,

  DPCTypCenoveSkupiny21,

  DPCTypCenoveSkupiny22 AS ZakazatProdej, // 1 = zakazat prodej

  DPCTypCenoveSkupiny23 AS NehlidatDPH, // 1 = nehlidat DPH

  DPCTypCenoveSkupiny24 AS NoveZboziPocetEANu, // Nove zbozi - pocet EANu

  DPCTypCenoveSkupiny25 AS CenaRecepturyA, // Cena receptury A

  DPCTypCenoveSkupiny26 AS CenaRecepturyB, // Cena receptury B

  DPCTypCenoveSkupiny27 AS PocetPolozekVRecepture, // Pocet polozek v recepture

  DPCTypCenoveSkupiny28 AS PouzeCelaEgalizace, // Pouze cela egalizace

  DPCTypCenoveSkupiny29 AS RedukceZboziNEW, // redukce zbozi NEW

  DPCVychoziCena AS BlokovaniRadkuDokladu_NehlidatNulovouCenu, // 1=BlokovaniRadkuDokladu

  DPHNakup,

  Egalizace,

  Egalizace2,

  Int32_01 AS CisloPOS,

  Int32_02 AS PosledniOdberatel,

  Int32_03 AS KlavesaPOS,

  Int32_04 AS TypPOS,

  Int32_05 AS Mlecka, // 1=Mlecka

  Int32_06 AS CistHmotnostZVahy, // 1=CistHmotnostZVahy

  Int32_07 AS IngredienceProDigiRM40,

  Int32_08 AS CisloLicence,

  Int32_09 AS PEKPoradiZboziVObjednavce, // PEK - poradi zbozi v objednavce

  Int32_10 AS PEKHromadnyVyrobek, // PEK - Hromadny vyrobek

  Int32_11 AS HlidatNuloveAZaporneZasoby, // 1=HlidatNuloveAZaporneZasoby

  Int32_12 AS TestCK, // 1=TestCK

  Inventura0KC,

  Inventura22KC,

  Inventura5KC,

  InventuraDatum,

  InventuraMJ,

  JKPOV,

  Katalog AS VerzeProgramu,

  Marze,

  MaxZasoba,

  MinZasoba,

  NazevASCII,

  NazevDodavatele,

  Obal,

  Obal2,

  ObjednanoMJ,

  ObjednanoUDodavateleMJ,

  ObjemM3 AS Nasobek, // nasobek - rozlevany alkohol, pouzito dale jen na pekarne

  PKoef AS KoeficientCeny,

  PLU,

  PocatecniStavDatum,

  PocatecniStavMJ,

  PosledniDodavatel,

  Poznamka,

  Precislovani,

  Priznak AS AKCE,

  ProtokolOShode,

  Receptura,

  RezervovanoMJ,

  SKP,

  Skupina,

  SlevaOK,

  Stav,

  StavArchivace,

  StavPrenosu AS BlokaceZbozi99, // 99 - blokace zbozi

  TrvanlivostDni,

  TypCenoveSkupiny00,

  TypCenoveSkupiny01,

  TypCenoveSkupiny02,

  TypCenoveSkupiny03,

  TypCenoveSkupiny04,

  TypCenoveSkupiny05,

  TypCenoveSkupiny06,

  TypCenoveSkupiny07,

  TypCenoveSkupiny08,

  TypCenoveSkupiny09,

  TypCenoveSkupiny10,

  TypCenoveSkupiny11,

  TypCenoveSkupiny12,

  TypCenoveSkupiny13,

  TypCenoveSkupiny14,

  TypCenoveSkupiny15,

  TypCenoveSkupiny16,

  TypCenoveSkupiny17,

  TypCenoveSkupiny18,

  TypCenoveSkupiny19,

  TypCenoveSkupiny20,

  TypCenoveSkupiny21,

  TypCenoveSkupiny22,

  TypCenoveSkupiny23,

  TypCenoveSkupiny24,

  TypCenoveSkupiny25,

  TypCenoveSkupiny26,

  TypCenoveSkupiny27,

  TypCenoveSkupiny28,

  TypCenoveSkupiny29,

  TypStroje,

  TypZbozi AS PRMarket, // 1=PRMarket, 0 - obal, 1 - zbozi, 2 - sluzba, 3 - sada, 4 - komplet, 5 - vyrobek

  UcetNaklad,

  UcetSklad,

  UcetVynos,

  Umisteni,

  Umisteni2,

  VychoziCena AS NeskladovaPolozka, // 1=NeskladovaPolozka

  ZarukaMesicu,

  ZasobaDni,

  ZasobaKc,

  ZasobaMJ,

  ZasobaNaPocetDni,

  ZdrojovaCena,

  Zkratka,

  ZkratkaASCII,

  ZmenaDatum,

  ZmenaDatumServer,

  ZmenaKdo,

  ZmenaKod,

  ZmenaPC,

  ZmenaPocet

FROM

  XX__Z201

 

 

 

FAQ - SQL pro číselník zboží:

 

SELECT

 

   Cislo,

   Nazev,

 

   MJ,

   Skupina,

 

   DPH,

 

   Cena00,   // HR

   Cena01 AS ProdejniCenaVObezDPH,   // HD, HR, XX

   Cena02 AS ProdejniCenaMOsDPH,   // HR, XX

   Cena03,   // HR, XX

   Cena04,   // -

   Cena05,   // HD

   Cena06,   // HD, HR

   Cena07,   // HR

   Cena08,   // -

   Cena09,   // HD, HR - akční DPC

   Cena10,   // HR

   Cena11,   // HR

   Cena12,   // HR

   Cena13,   // HR

   Cena14,   // -

   Cena15,   // HD, HR

   Cena16,   // HR

   Cena17,   // -

   Cena18,   // -

   Cena19,   // HR

   Cena20,   // HR

   Cena21,   // -

   Cena22,   // HR

   Cena23,   // -

   Cena24,   // -

   Cena25,   // -

   Cena26,   // -

   Cena27,   // -

   Cena28,   // HD, HR

   Cena29,   // -

 

   ZdrojovaCena,

   ZasobaKc,

   ZasobaMJ,

 

   HmotnostMJg,

 

   Rabat AS KoeficientMerneCeny,

 

   Poznamka,

 

   Obal,   // HR

   Egalizace,

 

   Obal2,   // HR, XX

   Egalizace2,   // XX

 

   Umisteni,   // cislo, HD, HR

   Umisteni2,   // retezec 32, HR

 

   PosledniDodavatel,

   NazevDodavatele,

 

   Dodavatel1,

   Dodavatel2,

   Dodavatel3,

   Dodavatel4,

   Dodavatel5,

   Dodavatel6,

   Dodavatel7,

   Dodavatel8,

   Dodavatel9,

   Dodavatel10,

 

   Dodavatel,   // HD, pro rozbor MO za dodavatele

 

   CarkovyKod,

 

   CelniSazebnik,

   JKPOV,

   PLU,

   SKP,

   TypStroje,

 

   CenovaSkupina,

 

   Cislo32,

 

   Currency_01 AS PosledniNakupniCena,

   Currency_02 AS HruskaInvK1KCMJ,

   Currency_03 AS HruskaInvK1CenaCelkem,

   Currency_09 AS PosledniProdejniCena,

   Currency_10 AS SpotrebniDanKcMJ,

   Currency_11 AS InventuraPuvodniKc,

   Currency_12 AS InventuraNoveKc,

 

   Double_01 AS MaximalniCena,

   Double_02 AS HruskaInvK1MJ,

   Double_03 AS HruskaInvPFMJ,

   Double_04 AS HruskaInvZAMJ,  

   Double_05 AS HruskaInvRozdil,

   Double_06 AS HruskaInvMankaSeZapoctenymPrebytkem,

   Double_07 AS HruskaInvZustatekMank, 

   CAST(Double_09 AS DateTime) AS DatumPoslednihoNakupu,

   CAST(Double_10 AS DateTime) AS DatumPoslednihoProdeje,

   Double_11 AS InventuraPuvodniMJ,

   Double_12 AS InventuraNoveMJ,

 

   Int32_01 AS CisloPOS,

   Int32_02 AS PosledniOdberatel,

   Int32_03 AS KlavesaPOS,

   Int32_04 AS TypPOS,

   Int32_05 AS Mlecka,   // 1=Mlecka

   Int32_06 AS CistHmotnostZVahy,   // 1=CistHmotnostZVahy

   Int32_07 AS IngredienceProDigiRM40,

   Int32_11 AS HlidatNuloveAZaporneZasoby,   // 1=HlidatNuloveAZaporneZasoby

   Int32_12 AS TestCK,   // 1=TestCK

 

   PocatecniStavMJ,

 

   Inventura0KC,

   Inventura22KC,

   Inventura5KC,

   InventuraDatum,

   InventuraMJ, 

 

   TrvanlivostDni,

   ZarukaMesicu,

   ZasobaNaPocetDni,

 

   MaxZasoba,

   MinZasoba,

 

   SlevaOK,

   Receptura,

   ProtokolOShode,

 

   UcetNaklad,

   UcetSklad,

 

   Stav,   // HD, HR

 

   Priznak AS AKCE,   // HR

 

   Marze,

 

   PKoef AS KoeficientCeny,

 

   Precislovani,

 

   CenaPLC,

 

   Zkratka,

   ZkratkaASCII,

 

   DPCVychoziCena AS BlokovaniRadkuDokladu,   // 1=BlokovaniRadkuDokladu

   VychoziCena AS NeskladovaPolozka,   // 1=NeskladovaPolozka

 

   NazevASCII,   // pro fulltext

 

   DesetinnychMist AS HlidatZasoby,   // 1=HlidatZasoby

 

   TypZbozi AS PRMarket,   // 1=PRMarket

 

   Barva,   // HR - mlecka

 

   DPHNakup,   // HD, HR

 

   BlobMemoStav,

   StavArchivace,

   StavPrenosu,

 

   AkcniCenaBezDPH,

 

   Katalog AS VerzeProgramu,

 

   ZmenaDatum,

   ZmenaDatumServer,

   ZmenaKdo,

   ZmenaKod,

   ZmenaPC,

   ZmenaPocet,

 

   "AutoInc"   // musi byt v uvozovkach

 

FROM

 

   HR__Z201

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0