SQL - Funkce

Comments (...)

FAQ - SQL - dosazení delšího textového pole do kratšího

 

UPDATE 

   HR__P200

SET 

   sms=CAST(email AS SHORTSTRING(32))

 

- pole sms má délku 32 znaků, pole email 64 znaků

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0