SQL - Nastavení Cena02 z FP

Comments (...)

SQL - Nastavení Cena02 v číselníku zboží z řádků FP - Proforma faktura

 

UPDATE

   XX__Z201 z

SET

   z.Cena02=

(

SELECT

   CenaMJ

FROM

   XXC1Y_FP fp

WHERE

   fp.CisloZbozi=z.Cislo

)

WHERE EXISTS

(

SELECT

   CenaMJ

FROM

   XXC1Y_FP fp

WHERE

   fp.CisloZbozi=z.Cislo

)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0