SQL - Odesílání skladových dokladů

Comments (...)

FAQ - SQL stav odesílání skladových dokladů E-mailem

 

- timto SQL muzete pracovne zjistit stav odesilani, staci postupne menit

 HR/HD a FA/HO/DL/VP

 

SELECT

   CisloDokladu,

   DatumDokladu,

   CisloPartnera,

   NazevPartnera,

   MistoZavozu,

   BlobmemoStav,

   CisloPartnera,

   Barva,

   MistoZavozu 

FROM

   HR7_X_FA 

WHERE

   (MistoZavozu LIKE '%@%') and 

   (not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))

ORDER BY   

   CisloDokladu DESC

 

 

 

FAQ - SQL spouštěné při jedné kontrole odeslání E-mailu ze skladových dokladů

 

PRM

 

select 

   cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva 

from 

   HR7_X_FA 

where 

   (cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999) and 

   (blobmemostav<9) and 

   (barva=1)

   and (cislopartnera<>999033)

   and (cislopartnera<>999038)

 

- pouze pro partnery PRM, t.j. cesta 999, mimo nastavene odberatele (999033 a 999038)

- BlobMemoStav by mel byt 1

- Barva=1 - bila na cerne, doklad je uzavren

 

FA/HR

 

select 

   cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva 

from 

   HR7_X_FA 

where 

   (MistoZavozu LIKE '%@%') and 

   (blobmemostav<9) and 

   (barva=1) and 

   (not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))

 

- MistoZavozu - E-mailova adresa

- BlobMemoStav by mel byt 2

- Barva=1 - bila na cerne, doklad je uzavren

- mimo partnery PRM, t.j. ne cesta 999

 

- MistoZavozu

 - nastavi se pri zadani partnera na novem dokladu

 - v poli MistoZavozu je E-mailova adresa odberatele z ciselniku partneru z pole EMail

   v ciselniku partneru musi byt navic odberatel oznacen jako Dealer

- BlobMemStav

 - nastavuje se pri exportu dokladu na:

   1 - pri exportu z dokladu

   2 - pri exportu pri tisku dokladu

       v tomto pripade se pred NazevPartnera doplni 2/ jako signalizace toho,

       ze je doklad pripraven k odeslani E-mailem

   3 - pri exportu pri Win tisku

   hodnota 1-3 znamena, ze je doklad urcen k odeslani E-mailem

   po uspesnem odeslani E-mailu se nastavi BlobMemStav=9 a do NazevPartnera

   se misto 2/ zapise @/ jako signalizace toho, ze byl doklad E-mailem odeslan

- Barva

  - Barva=1 se nastavi pri uzavreni dokladu

 

===> plati i pro nasledujici SQL

 

FA/HD

 

select 

   cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva 

from 

   HD7_X_FA 

where 

   (MistoZavozu LIKE '%@%') and 

   (blobmemostav<9) and 

   (barva=1) and 

   (not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))

 

HO/HR

 

select 

   cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva 

from 

   HR7_X_HO 

where 

   (MistoZavozu LIKE '%@%') and 

   (blobmemostav<9) and 

   (barva=1) and 

   (not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))

 

HO/HD

 

select 

   cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva 

from 

   HD7_X_HO 

where 

   (MistoZavozu LIKE '%@%') and 

   (blobmemostav<9) and 

   (barva=1) and 

   (not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))

 

VP/HR

 

select 

   cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva 

from 

   HR7_X_VP 

where 

   (MistoZavozu LIKE '%@%') and 

   (blobmemostav<9) and 

   (barva=1) and 

   (not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))

 

VP/HD

 

select 

   cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva 

from 

   HD7_X_VP 

where 

   (MistoZavozu LIKE '%@%') and 

   (blobmemostav<9) and 

   (barva=1) and 

   (not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))

 

DL/HR

 

select 

   cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva 

from 

   HR7_X_DL 

where 

   (MistoZavozu LIKE '%@%') and 

   (blobmemostav<9) and 

   (barva=1) and 

   (not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))

 

DL/HD

 

select 

   cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva 

from 

   HD7_X_DL 

where 

   (MistoZavozu LIKE '%@%') and 

   (blobmemostav<9) and 

   (barva=1) and 

   (not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0