SQL - Zboží - Cena02

Comments (...)

SQL - seznam zboží, u kterého je prodejní MO cena (Cena02) menší než ZdrojovaCena

 

SELECT

   *

FROM

(

SELECT

   Cislo,Nazev,ZdrojovaCena,Cena01,Cena02,ZasobaMJ,(ZdrojovaCena-Cena02) AS Rozdil

FROM

// upravte pro konkretni agendu

   XX__Z201

WHERE

   ZdrojovaCena>Cena02

) AS a

ORDER BY

   Rozdil DESC

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0