SQL dotaz 2

Comments (...)

2000.03.03a / 09:00

 

01) Prvni pracovni verze komfortnich SQL dotazu !!!

 

   ---> ziskate jakekoliv udaje ze vsech tabulek s moznosti tisku

 

   ---> prilozen je TXQUERY.HLP help k pouzite komponente TxQuery,

        zajimavy z hlediska popisu SQL dotazu je bod 3 a 5

 

        pripravim vlastni cesky popis aplikovany na tabulky MIS2000

 

   Servis / SQL Dotaz #2

 

   Postup:

 

   1) vybere se Tabulka ze seznamu 46 typu tabulek

 

       AA00     [X___AA00] agendy

       AS00     [X___AS00] agendy skladu

       AU00     [aa__AU00] auta

       CK00     [as__CK00] carkovy kod

       DO00     [as__DO00] dodavatele

       IN00     [X___IN00] informace

       LG00     [_LZAmmdd] logy

       MIS2000  [MIS2000 ] MIS2000

       MO00     [asr_MO00] mesicni obraty - doklad

       MOAR     [asr_MOss] mesicni obraty - aktualni rok

       MOMR     [asr_MOss] mesicni obraty - minuly rok

       MOPR     [asr_MOss] mesicni obraty - predminuly rok

       MZ00     [asr_MOss] mesicni obraty - radky dokladu

       O200     [as__O2ss] obaly

       OBCE     [__OBCECR] obce

       OK00     [aa__OK00] obalove konto

       OKRE     [__OKRExx] okresy

       P200     [aa__P200] partneri

       PAF5     [aa__PP00] info partneri

       PAF6     [aa__PI00] info partneri - ICO

       PC00     [X___PC00] pocitace

       PS00     [aa__PS00] skupiny partneru

       QD00     [asr_X_xx] doklady

       QD01     [asr_X_xx] doklady #2

       QQ00     [asrmZx00] pohyby

       QQ01     [as__ZP00] pohyby #2

       QR00     [asrmY_xx] radky dokladu

       QR01     [asrmY_xx] radky dokladu #2

       RI00     [aa__RI00] ridici

       SK00     [aa__SK00] strediska

       TO00     [asrTtt00] tydenni obraty - doklad

       TOAT     [asrTttss] tydenni obraty - aktualni tyden

       TOMT     [asrTttss] tydenni obraty - minuly tyden

       TOPT     [asrTttss] tydenni obraty - predminuly tyden

       TZ00     [asrTttss] tydenni obraty - radky dokladu

       WA00     [____WA00] seznam akci opravneni - master

       WA01     [____WA00] seznam akci opravneni

       WO00     [X___WO00] povoleni akci pro skupinu opravneni

       WS00     [X___WS00] seznam skupin opravneni

       WU00     [X___WU00] uzivatele

       Z200     [as__Z2ss] zbozi

       ZA00     [as__ZZss] zakladac

       ZAPR     [____ZAPR] tisk zakladac

       ZBF5     [as__ZIss] info zbozi

       ZPRAVA   [X_ZPRAVA] zpravy pro autora

       ZS00     [as__ZSss] skupiny zbozi

 

      - oznaceni typu tabulky, napr. P200 se pouzije v SQL

        dotazu, napr. 'select cislo,nazev from P200 ...'

 

      - v [] je maska jmena souboru *.FFD tabulky

 

      - nasleduje popis typu tabulky

 

   2) pro vybranou tabulku se zvoli konkretni Soubor

 

      - doplni se pocet vet v tabulce

 

   3) Pole obsahuje seznam vsech poli tabulky, zatim slouzi jen

      k prehledu poli

 

      - v {} je typ pole

 

         S - string, retezec

         I - integer, cele cislo

         F - float, realne cislo

         C - currency, mena, realne cislo

         B - boolean, true/false

         D - datum a cas

         M - memo, blob

         ? - neznamy

 

   4) pro omezeni rozsahu vyberu je vhodne zvolit index a pro zvoleny

      index minimalni a maximalni hodnotu

 

      - u indexu je opet v {} typ pole - viz vyse

 

      - omezeni rozsahu vet je provedeno na strane serveru a vyrazne

        urychli zpracovani SQL dotazu

 

      - po omezeni rozsahu vet se zobrazi pocet omezenych vet

 

   5) body 1) - 4) lze opakovat postupne pro dalsi tabulky, ktere

      budou pouzity v SQL dotazu

 

   6) do memo pole se zapise SQL dotaz, napr.

 

       select cislo,nazev from p200 where cislo<100000 order by nazev

 

      po stisknuti <SQL> se zobrazi tabulka s moznosti definice sestavy

      a tisku pomoci <Sestava>

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0