SQL dotazy - uživatelské

Comments (...)

2004.06.29a / 15:00

 

02) SQL dotazy - Uživatelské

 

   - doplněny akce oprávnění (do seznamu akcí oprávnění se doplní automaticky, je nutné

     vstoupit do Servis / Konfigurace / Program / Zabezpečení / Seznam akcí oprávnění):

 

     6901 SQL UŽIV #01

     ...

     6999 SQL UŽIV #99

 

   - správce programu může pro každý SQL dotaz nastavit oprávnění - 6801-6899 pro

     systémové a 6901-6999 pro uživatelské SQL dotazy

 

     pole pro zadání čísla oprávnění se zobrazí jen správci programu

 

     pokud není u konkrétního SQL dotazu číslo oprávnění zadáno (je nulové), platí

     stávající pravidla pro spouštění SQL dotazů

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0