Statistiky

Comments (...)

2007.06.06a / 12:00

 

004) Mzdy - karta zaměstnance / Statistika

 

    - doplněn číselník KZAM-R pro pole ZAMEST

 

    - do položky ZAMEST se dosadí pole ZAMEST a pokud je nulové tak pole VOLI

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0