Storno řádku

Comments (...)

V obou POS je Delete řádku dokladu pouze pro tlačítko Storno - to je ale

jen ve staré POS a až po fyzickém odečtení zásob a tedy i zápisu pohybů

a nápočtů a pak v obou POS při chybně načtené hodnotě z váhy, kdy se

chybný řádek zruší, je to ale jen při vážení, kdy váha vrátí nějakou

chybu. Nikde jinde v POS žádné rušení řádku dokladu není, i změna řádku

F8 vždy mění jak zásobu tak nápočty a pohyby.

 

 

 

2008.09.01a / 21:00

 

003) POS - upraveno storno řádku dokladu

 

    - pohyb storna zboží se zapíše do stejného měsíce jako je datum dokladu

 

    - stornovat nelze řádek uzavřeného ("černého") dokladu, uzavření je nutné

      v tomto případě je nutné doklad nejprve odblokovat (pravé tlačítko myši)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0