Stravenky

Comments (...)

FAQ - Mzdy - Stravenky, odvod mzdy na účet zaměstnance

 

Částku odečítanou zaměstnancům za stravenky lze také zadat do Trvalých složek mzdy,

ale vzhledem k proměnlivosti částky (i v závislosti na správném účtování),

je vhodnější je zadávat měsíčně do měsíčních složek mzdy následovně:

 

a) Stravenky v zadané výši:

 

Složka mzdy: 971

 

Kč: částka na základě evidence stravenek

 

- měsíc a rok se nabídnou, ostatní pole zůstávají prázdná

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0