Tabulky

Comments (...)

===================================================

Účetnictví

---------------------------------------------------

Druh: UH00

Druh: UH99 ... údaje z hlavičky pro doplnění do řádku

Druh: UHPL ... 15 platby

Druh: UHPL ... 16 úhrady

Druh: UHZR ... pomocné

Druh: UHS1 ... pomocné saldo a banka

Druh: UHS2 ... pomocné saldo a banka

Typ: UH00

Název: Hlavičky účetních dokladů

Soubor: aar_UH11 ... aktuální rok

Soubor: aar_UH12 ... minulý rok

Soubor: aar_UH13 ... zrušeno

Soubor: aar_UH14 ... zrušeno minulý rok

Soubor: aar_UH15 ... platby

Soubor: aar_UH16 ... úhrady

Soubor: aar_UH31 ... opakované platby

Indexy: Cislo, CisloDesc, ...

---------------------------------------------------

Druh: UR00

Druh: URZR ... pomocné

Typ: UR00

Název: Řádky účetních dokladů

Soubor: aar_UR11 ... aktuální rok

Soubor: aar_UR12 ... minulý rok

Soubor: aar_UR13 ... zrušeno

Soubor: aar_UR14 ... zrušeno minulý rok

Soubor: aar_UR31 ... opakované platby

Indexy: Cislo

---------------------------------------------------

Druh: UO00

Druh: UO01 ... vzorová účtová osnova

Typ: UO00

Název: Účtová osnova

Soubor: aar_UO11

Funkce: Účetnictví / Účetnictví / Účtová osnova

Funkce: Účetnictví / Daňová evidence / Účtová osnova

Soubor: X___UO00 ... rozvaha a výkaz zisku a ztrát 2002

Soubor: X___UO03 ... rozvaha a výkaz zisku a ztrát 2003

Soubor: X___UO04NO

Funkce: Účetnictví / Účetnictví / Účtová osnova vzorová - NO

Soubor: X___UO05

Funkce: Účetnictví / Účetnictví / Účtová osnova vzorová

Soubor: X___UOJU

Funkce: Účetnictví / Daňová evidence / Účtová osnova vzorová

---------------------------------------------------

Druh: UQ00 ... Číselník typů účetních dokladů

Druh: UQ01 ... Číselník typů dokladů

Druh: UQ99 ... Sklad / Účetnictví / Číselník typů zaúčtování skladu

Typ: UQ00

Název: Číselník typů účetních dokladů

Soubor: aar_UQ11

Soubor: aar_UQ99

---------------------------------------------------

Druh: US00

Druh: US01

Typ: DBXX_U

Název: Číselník středisek

Soubor: aar_US11

Funkce: Účetnictví / Účetnictví / Číselník středisek

---------------------------------------------------

Druh: UZ00

Typ: DBXX_U

Název: Číselník zakázek

Soubor: aar_UZ11

Funkce: Účetnictví / Účetnictví / Číselník zakázek

---------------------------------------------------

Druh: UDEU

Typ: DBXX_U

Název: Číselník DPH - 1+2

Soubor: aaraUDEU

---------------------------------------------------

Druh: UDPH

Druh: UDPH1 ... jiný účet než 343

Typ: DBXX_U

Název: Číselník DPH - 1+2

Soubor: aar_UDP4

---------------------------------------------------

Druh: UDEU1 ... zaškrtnuto DPH

Druh: UDPH3 ... nezaškrtnuto DPH, účet jiný než 343

Druh: UDPH31 ... nezaškrtnuto DPH, účet 343

Typ: DBXX_U

Název: Číselník DPH - 3+4+5+6

Soubor: aar_UDP5

Funkce: Řádky účetního dokladu

---------------------------------------------------

Druh: MUSTR

Typ: MUSTR

Název: MUSTR - pomocné databáze

Soubor: SQLUSYST

Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto

Soubor: SQLUUZIV

Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto

Soubor: SQLUSYHP

Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto - Pekárna

Soubor: SQLUUZHP

Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto - Pekárna

---------------------------------------------------

Druh: P299

Typ: P299

Název: Číselník partnerů - kopie na účetním serveru

Soubor: aa__P299

---------------------------------------------------

Druh: PRE1

Typ: PRE1

Název: Překlasifikace

Soubor: asr_PRE1

Funkce: Účetnictví / Překlasifikace MO

===================================================

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0