Test

Comments (...)

2009.12.08a / 12:00

 

001) Majetek - Test

 

    - doplněn test shody účetní a daňové vstupní ceny

 

    - doplněn test nastavení účetního a daňového roku a měsíce odpisování

      z datumu zařazení majetku - pro neodepsaný a nevyřazený majetek

 

    - "nulový" datum vyřezení (1899/1980) se nastaví na 1.1.1900

      platí to i pro nový majetek nebo opravu majetku

 

    - datumy pořízení/zařazení/vyřazení se nastaví na celé datumy bez času

 

 

 

2009.03.25b / 08:00

 

001) Evidence majetku - doplněny testy majetku

 

 

 

2007.04.23a / 11:00

 

002) Test majetku

 

    - testují se všechny důležité parametry majetku

 

      - test proveďte a opravte zjištěné nesrovnalosti

 

 

 

2007.04.19b / 12:00

 

001) Majetek

 

    - Test

 

      - test rozšířen o test záporné hodnoty dat

 

 

 

2007.04.19a / 12:00

 

002) Majetek

 

    - Test

 

      - doplněn test na necelá čísla - např. u Vstupní ceny nebo Odepsáno dříve

 

        - tento test spusťte a hlášený majetek opravte

 

 

 

2007.04.16a / 21:00

 

001) Majetek

 

    - Test majetku

 

      - nastaví správný rok/měsíc odpisování pro účetní odpisy a

        rok odpisování pro daňové odpisy podle datumu zařazení a nastavení

        parametru v konfiguraci zda odpisovat od měsíce zařazení nebo

        od následujícího měsíce

 

      - měsíc/rok odpisování se nastavuje automaticky bez možnosti změny

 

    - spusťte jednorázově:

 

      1) v Seznamu majetku funkci Test

 

      2) v Evidenci majetku funkci Generování odpisů

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0