Testy

Comments (...)

2016.02.01b / 14:00

 

001) Účetnictví

 

    - Testy účto / Test - Kontrolní hlášení

 

      - zatím potlačeno oprávnění

 

      - lze spustit opakovaně

 

 

 

2012.05.16b / 10:00

 

001) Účetnictví / Sestavy / Test - 344.XXX

 

    - lze datumově omezit OD/DO podle datumu dokladu z hlavičky dokladu

 

 

 

2009.02.25a / 14:00

 

001) Test účetních dokladů

 

    - doplněno zaškrtávací pole

 

      i aktuální rok

 

      pro funkci Oprava účetních dokladů minulých let - datum

 

 

 

2009.01.22b / 14:00

 

001) Účetnictví / Testy - Účto

 

    - vlevo dole funkce

 

      Oprava účetních dokladů minulých let - datum

 

      funkce opraví případné některé porušené datumové pole v řádcích

      účetních dokladů minulých let

 

 

 

2009.01.13d / 14:00

 

001) Účetnictví - Test DPH pro rok 2008

 

    - upraveno

 

    - uživatel MUSÍ být přihlášen v roce 2008 - pro kontrolu číselník DPH

      začíná čísly 2xxx

 

    - k testu slouží 2 funkce ve spodní části okna

 

 

 

2008.07.24a / 06:00

 

004) Účetnictví / Testy

 

    - doplněn test s oprávněním:

 

      8613 Účto/Test - Nepřiřazené řádky do dokladu 0

 

      Při výpadku napájení na PC nevybaveném záložním zdrojem došlo k situaci, kdy nebyl

      dokončen zápis hlavičky účetního dokladu a v pořízených řádcích bylo jako číslo dokladu

      uvedeno 0

 

      tento test tuto situaci řeší a pokud nalezne řádky účetních dokladů, které mají nastaveno

      číslo dokladu 0 nastaví číslo dokladu na 1 a tyto řádky jsou pak vidět v rámci

      prvního účetního dokladu a v něm mohou být např. obraty na účtech a kódy DPH vynulovány,

      aby nezkreslovaly účetní sestavy a přiznání DPH

 

 

 

2008.07.10a / 10:00

 

001) Uživatel 112016

 

    - Účetnictví / Testy účto

 

      vlevo dole funkce

 

      Test NexusDB

 

      funkce projde všechna datumová pole v tabulkách

 

      HR8_UH12

      HR8_UR12

 

      případná nulová datumová pole nastaví na 1.1.1900

 

      po provedení funkce pracuje správně:

 

      Účetnictví / Účetnictví / Saldokonto / Saldokonto / SALDO.F5 / Generuj SALDO.F5 ...

 

 

 

2007.12.19e / 19:00

 

001) Účetnictví

 

    - upraven test dokladů pro přiznání DPH

 

 

 

2006.12.14a / 12:00

 

003) Test účto NexusDB2

 

    - nulová datumová pole nastaví na 1.1.1900

 

      DatumDokladu

      DatumUskZdPl

      DateTime_01

 

 

 

2006.12.06a / 11:00

 

001) Účetnictví / Testy účto

 

    - doplněna funkce Test NexusDB2

 

      - oprávnění: 8430 ÚČTO - Test NexusDB2

     

      - ve FlashFiler213 mohlo datumové pole obsahovat hodnotu 0000.00.00

        (nulový datum), v NexusDB to již možné není

 

        test projde hlavičky a řádky všech účetních tabulek aktuální agendy

        a roku a v takovýchto případech nastaví 1980.01.01

 

        tato úprava je nutná, pokus se mají datumová pole DatumDokladu

        a DatumUskZdPl použít ve WHERE SQL dotazu

 

 

 

2005.11.18b / 09:00

 

001) Účetnictví / Testy

 

    - Test Saldo x částka

 

      - doplněn popis nutnosti nastavit v

 

        Servis / Konfigurace / Účto / Saldokonto / Saldokontní účty

 

        typy dokladů, pro které se má test ignorovat

 

 

 

2005.11.16e / 18:00

 

001) Účetnictví / Testy

 

    - funkce Test účetních dokladů + Test účetních dokladů minulých let

      rozšířeny o doplnění jména partnera z hlavičky účetního dokladu do pole

      ZakazkaEGP v řádku účetního dokladu, pokud není

 

      před použitím funkce doporučujeme zálohovat data účetnictví !

 

 

 

2005.11.12c / 14:00

 

002) Účetnictví / Testy účto

 

    - doplněn test s oprávněním

 

      8316 Účto - Saldokontní účty x Částka

 

 

 

2005.07.27a / 08:00

 

002) Účetnictví - Test

 

    - Rozšířena funkce Test účetních dokladů

 

      - doplní případné chybějící údaje pro částečné úhrady

 

      - spusťte: Účetnictví - Testy účto / Test účetních dokladů + T. u. d. minulých let

 

 

 

2004.10.25a / 05:00

 

5) Účetnictví - Testy

 

  - přepracovány, v samostatné funkci přímo pod Účetnictvím, společné

    pro všechny typy účetnictví

 

  - testy doporučujeme spouštět pravidelně, především před generováním

    důležitých výstupů

 

  - Test účetních dokladů

  - Test účetních dokladů minulých let

 

    - komplexní testy, které odhalí každou nesrovnalost v účetních dokladech

      (mimo jiné se testuje existence účtu, střediska, partnera a kódu DPH)

 

  - Test obraty MD/DAL

 

    - za hlavičky i řádky dokladů

 

  - Nevyrovnané doklady

 

  - Neuzavřené doklady

 

 

 

2002.10.31a / 18:00

 

01) Účetnictví

 

   - doplněna funkce Účetnictví / Podvojné účetnictví / Test / Generuj PS z 701

     - najde doklady, na kterých bylo účtováno na účtech 701.xxx (počáteční účet

       rozvažný) a obraty na účtech na řádcích těchto dokladů nastaví do polí

       MDPS a DALPS v databázi nápočtů

     - tato akce se musí provést jednorázově před generováním účetních sestav

       (během plného provozu)

 

   - doplněna funkce Účetnictví / Podvojné účetnictví / Test / Nastav AP z UO

     - pro celou databázi nápočtů doplní z účtové osnovy pole Aktivní / Pasivní

     - tato akce se musí provést jednorázově před generováním účetních sestav

       (během plného provozu)

 

 

 

2002.10.30c / 18:00

 

01) Účetnictví

 

   - doplněna funkce Účetnictví / Podvojné účetnictví / Test / Test nápočtů účtů

     - obraty na straně MD/DAL by měly být trojnásobkem obratu předvahy

     - Rozdíl by měl být nulový

 

 

 

Testy

 

Funkce Testy je určena ke zjištění nesrovnalostí v zápisu účetních dokladů, ke kterým mohlo dojít při nestandardním ukončení programu způsobeném například krátkodobým výpadkem proudu, prudkým zvýšením či snížením el. napětí atd..

 

Pokud se program chová jakkoliv nestandardně a je pravděpodobné, že byl při předchozí práci ukončen násilně nebo mohlo dojít k jiné výše popsané situaci (i bez násilného ukončení programu), je velmi vhodné spustit některou ze zde nabízených funkcí, případně postupně všechny.

 

Funkce Testy je určena ke zjištění nesrovnalostí v zápisu účetních dokladů, ke kterým mohlo dojít při nestandardním ukončení programu způsobeném například krátkodobým výpadkem proudu, prudkým zvýšením či snížením el. napětí atd..

 

Pokud se program chová jakkoliv nestandardně a je pravděpodobné, že byl při předchozí práci ukončen násilně nebo mohlo dojít k jiné výše popsané situaci (i bez násilného ukončení programu), je velmi vhodné spustit některou ze zde nabízených funkcí, případně postupně všechny.

 

Nabízené možnosti pro testování:

 

1. Test účetních dokladů

- zkontroluje obsah účetních dokladů, použité účty na účtovou osnovu, čísla partnerů atd.

 

2. Test účetních dokladů minulých let (saldokontních dokladů v daňové evidenci)

- provede obdobnou kontrolu jako v předchozím bodě, pouze ji provádí v databází účetních dokladů minulých let

 

3. Test obraty MD/Dal

- odsouhlasí součty obratů na jednotlivých stranách v účetních dokladech

 

4. Nevyrovnané doklady

 

5. Neuzavřené doklady

 

6. Saldokontní účty x Částka

- provede test shody saldokontní částky uvedené v hlavičce dokladu (faktury přijaté a vydané, dobropisy ...) s částkou účtovanou v řádcích téhož dokladu na saldokontním účtě. Protože v případě dokladů o platbách (bankovní výpisy, pokladní příjmové a výdajové doklady) je saldokontní doklad uveden pouze v řádcích dokladu a není v hlavičce, je nutno

v záložce Servis / Konfigurace / Účto / Saldokonto / Saldokontní účty  doplnit typy dokladů, pro které se má test ignorovat. Lze doplnit až 6 typů dokladů, pro které se nemá provádět test shody Částky (hlavička dokladu) s celkovým obratem na saldokontních účtech (nastavených v konfiguraci) jako první typ dokladu se implicitně nastaví 3 (v číselníku typů dokladů jako bankovní výpis).

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0