Testování ES manas

Comments (...)

FAQ - Testování ES manas

 

Při každé distribuci ES manas provádíme rozsáhlé testy nově doplněných

nebo upravených funkcí programu na reálných datech.

 

Řadu testů máme doplněných přímo v programu a jsou popsány

v dokumentaci, například:

 

Test - účetnictví

http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?test2.htm

 

Test - DPH

http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?test_dph.htm

 

Test - evidence majetku

http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?test.htm

 

Test - bilance skladu K1

http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?k1.htm

 

Test číselníku zboží

http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?test_zboi.htm

 

Pro další testy máme připraveny interní testovací funkce nebo

sady SQL dotazů, například:

 

Test duplicity zboží

http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?sql___test_duplicity_zboi.htm

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0