Texty

Comments (...)

2007.10.24b / 18:00

 

001) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS

 

    - doplněna záložka Texty s možností definovat až 16 pevných textů 01-16

      dostupných např. v mustrech sestav

 

      texty 1 - 10 jsou globální, 11 - 16 jsou lokální

 

002) Doplněny mustry textových sestav o texty 01-16 z konfigurace

 

    - pole jsou definována pro typ pole x:

 

      1 - hlavička dokladu

      3 - patička dokladu

      4 - hlavička dokladu na pokračovací stránce

 

    - seznam nových polí

 

      - např. x 503 znamená 1 503/3 503/4 503

 

      - Př.: na závěr dokladu má být uveden Text 01, pokud je na dokladě

             zboží s čísly 30000-39999 (brambory)

 

             v mustru se uvede na konci:

 

             3 ^567

 

             a požadovaný text se nastaví v konfiguraci pro Text 01

 

      x 503 Text 01

      x 504 Text 02

      x 505 Text 03

      x 506 Text 04

      x 507 Text 05

      x 508 Text 06

      x 509 Text 07

      x 510 Text 08

      x 511 Text 09

      x 512 Text 10

      x 513 Text 11

      x 514 Text 12

      x 515 Text 13

      x 516 Text 14

      x 517 Text 15

      x 518 Text 16

 

      x 519 Text 01 - pokud je na dokladě zboží 00001 - 09999, platí i pro následující

      x 520 Text 02

      x 521 Text 03

      x 522 Text 04

      x 523 Text 05

      x 524 Text 06

      x 525 Text 07

      x 526 Text 08

      x 527 Text 09

      x 528 Text 10

      x 529 Text 11

      x 530 Text 12

      x 531 Text 13

      x 532 Text 14

      x 533 Text 15

      x 534 Text 16

 

      x 535 Text 01 - pokud je na dokladě zboží 10001 - 19999, platí i pro následující

      x 536 Text 02

      x 537 Text 03

      x 538 Text 04

      x 539 Text 05

      x 540 Text 06

      x 541 Text 07

      x 542 Text 08

      x 543 Text 09

      x 544 Text 10

      x 545 Text 11

      x 546 Text 12

      x 547 Text 13

      x 548 Text 14

      x 549 Text 15

      x 550 Text 16

 

      x 551 Text 01 - pokud je na dokladě zboží 20001 - 29999, platí i pro následující

      x 552 Text 02

      x 553 Text 03

      x 554 Text 04

      x 555 Text 05

      x 556 Text 06

      x 557 Text 07

      x 558 Text 08

      x 559 Text 09

      x 560 Text 10

      x 561 Text 11

      x 562 Text 12

      x 563 Text 13

      x 564 Text 14

      x 565 Text 15

      x 566 Text 16

 

      x 567 Text 01 - pokud je na dokladě zboží 30001 - 39999, platí i pro následující

      x 568 Text 02

      x 569 Text 03

      x 570 Text 04

      x 571 Text 05

      x 572 Text 06

      x 573 Text 07

      x 574 Text 08

      x 575 Text 09

      x 576 Text 10

      x 577 Text 11

      x 578 Text 12

      x 579 Text 13

      x 580 Text 14

      x 581 Text 15

      x 582 Text 16

 

      x 583 Text 01 - pokud je na dokladě zboží 40001 - 49999, platí i pro následující

      x 584 Text 02

      x 585 Text 03

      x 586 Text 04

      x 587 Text 05

      x 588 Text 06

      x 589 Text 07

      x 590 Text 08

      x 591 Text 09

      x 592 Text 10

      x 593 Text 11

      x 594 Text 12

      x 595 Text 13

      x 596 Text 14

      x 597 Text 15

      x 598 Text 16

 

      x 599 Text 01 - pokud je na dokladě zboží 50001 - 59999, platí i pro následující

      x 600 Text 02

      x 601 Text 03

      x 602 Text 04

      x 603 Text 05

      x 604 Text 06

      x 605 Text 07

      x 606 Text 08

      x 607 Text 09

      x 608 Text 10

      x 609 Text 11

      x 610 Text 12

      x 611 Text 13

      x 612 Text 14

      x 613 Text 15

      x 614 Text 16

 

      x 615 Text 01 - pokud je na dokladě zboží 60001 - 69999, platí i pro následující

      x 616 Text 02

      x 617 Text 03

      x 618 Text 04

      x 619 Text 05

      x 620 Text 06

      x 621 Text 07

      x 622 Text 08

      x 623 Text 09

      x 624 Text 10

      x 625 Text 11

      x 626 Text 12

      x 627 Text 13

      x 628 Text 14

      x 629 Text 15

      x 630 Text 16

 

      x 631 Text 01 - pokud je na dokladě zboží 70001 - 79999, platí i pro následující

      x 632 Text 02

      x 633 Text 03

      x 634 Text 04

      x 635 Text 05

      x 636 Text 06

      x 637 Text 07

      x 638 Text 08

      x 639 Text 09

      x 640 Text 10

      x 641 Text 11

      x 642 Text 12

      x 643 Text 13

      x 644 Text 14

      x 645 Text 15

      x 646 Text 16

 

      x 647 Text 01 - pokud je na dokladě zboží 80001 - 89999, platí i pro následující

      x 648 Text 02

      x 649 Text 03

      x 650 Text 04

      x 651 Text 05

      x 652 Text 06

      x 653 Text 07

      x 654 Text 08

      x 655 Text 09

      x 656 Text 10

      x 657 Text 11

      x 658 Text 12

      x 659 Text 13

      x 660 Text 14

      x 661 Text 15

      x 662 Text 16

 

      x 663 Text 01 - pokud je na dokladě zboží 90001 - 99999, platí i pro následující

      x 664 Text 02

      x 665 Text 03

      x 666 Text 04

      x 667 Text 05

      x 668 Text 06

      x 669 Text 07

      x 670 Text 08

      x 671 Text 09

      x 672 Text 10

      x 673 Text 11

      x 674 Text 12

      x 675 Text 13

      x 676 Text 14

      x 677 Text 15

      x 678 Text 16

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0