Tisk

Comments (...)

2009.02.18a / 00:00

 

003) Tisk sestavy (ne skladového dokladu) - náhled

 

    - doplněna informace o aktuálním řádku a sloupci

 

    - doplněna funkce Analýza sestavy a záložka Analýza

 

      - analýza textového souboru

      - počet řádků

      - histogram počtu řádků na stránce a délek řádků ve znacích

 

 

 

2008.10.02b / 20:00

 

005) Problém s ovladačem tiskárny - orámování řádku

 

    - pokud dojde od 2. vytištěné stránky sestavy od spuštění dokladu

      k orámování jednotlivých řádků tisku, pak je VŽDY na vině ovladač

      tiskárny a je nutné nainstalovat jiný ovladač

 

      ověřeno na 2 různých laserových tiskárnách

 

 

 

2007.12.10c / 16:00

 

001) Odeslání tiskové sestavy E-mailem

 

    - potlačeno heslo ZIP archivu

 

 

 

2007.05.24a / 07:00

 

001) Tisk / Editace

 

    - po stisknutí Editace se text sestavy přenese do textového pole v záložce

      Editace, zde je možné jej libovolně editovat a po stisknutí Ulož se

      přenese zpět do tiskového pole včetně provedených změn

 

 

 

2007.04.17a / 12:00

 

001) Tisk sestavy

 

    - E-mail v samostatné záložce

 

    - lze zadat Předmět a Tělo E-mailu

 

 

 

2007.01.22a / 10:00

 

003) Servis / Konfigurace / 1. Program, ostatní moduly / Program / Tisk

 

    - doplněn lokální parametr:

 

      E-mail pro odeslání tiskové sestavy

 

 

 

2006.10.02c / 18:00

 

001) Tisk od strany po stranu

 

    - omezit na tisk od strany po stranu lze pouze stránkované sestavy

 

      je na to upozorněno v okně tisku

   

    - zaškrtávací pole Omezení přesunuto logicky k nastavení stran

 

 

 

2006.07.25c / 14:00

 

001) Stránkované tiskové sestavy

 

    - sjednocena patička

 

    - patička obsahuje informaci o skutečné době generování sestavy

 

 

 

2005.07.16a / 10:00

 

001) Přepracován znakový tisk

 

    - NUTNO NASTAVIT pro Vaši konkrétní použitou tiskárnu

 

    - Servis / Konfigurace / Program / Tisk #2

 

      - parametry jsou lokální, každá použitá tiskárna má jiné parametry a možnosti

        tisku

 

      - na tiskárnu se tiskne přes ovladač MS Windows za použití neproporcionálního

        fontu v takové velikosti, aby se tisková strana vešla na papír A4

 

      - Test tisku

 

        - pro velikost fontu 4-12 je možné vytisknou funkcí Test zkušební stránku

          pro určení rozsahu tisknutelných řádků a znaků v řádku na konkrétní

          použité tiskárně

 

          volí se mezi:

 

          - délka řádku

          - počet řádků

 

          zaškrtnutím je zvolen tisk naležato

 

          doporučujeme vytisknout všechny kombinace testu a poté nastavit

          maximální parametry tisku (počet znaků v řádku a počet řádků)

          v následujících polích

         

      - Tisk na výšku

      - Tisk naležato

 

        - nastaví se parametry získané při Test tisku pro konkrétní tiskárnu,

          pro počet řádků na stránce nastavte o 1 menší hodnotu než hodnotu

          získanou při testu

 

        - implicitní parametry odpovídají 90% rozsahu běžné moderní tiskárny

 

        - lze také nastavit odsazení tisku zleva a shora, např. pro možnost

          sešití nebo proděrování papíru

 

          počty tisknutelných znaků a řádků se o odsazení sníží

 

        - nastavení je možné ihned otestovat funkcí Test pro zvolenou velikost

          fontu

 

 

 

2005.07.14e / 16:00

 

002) Tisk dokladu + Tisk souboru

 

    doplněny funkce:

 

    - Volba tiskárny

 

    - Nastavení tisku

 

 

 

2005.01.17a / 04:00

 

01) Sestavy

 

   - pokud je v konfiguraci doplněno označení zpracovávané firmy, objeví se

     na konci všech stránkovaných sestav    

 

 

 

2003.08.23a / 09:00

 

05) Tiskové sestavy

 

   - na konci uvedena doba generování ve tvaru

 

     >>>  K o n e c  <<<   [hh:mm:ss]

 

 

 

2003.07.03b / 12:00

 

4) Servis / Konfigurace / Program / Tisk #2

 

  - doplněna možnost definovat umístění sestavy na tiskové stránce

 

    - Počet řádků na stránce ... implicitně 56, samostatně pro tisk naležato

 

    - Počet znaků v řádku pro velikost fontu 12-4, samostatně pro tisk naležato

 

    - Počet volných řádků shora ... implicitné 0 = odsazení shora

 

    - Počet volných znaků zleva ... implicitně 0 = odsazení zleva

 

    - Tisk naležato ... zaškrtnout při plánovaných tiscích naležato

 

  - lokální parametry, nutno vyzkoušet samostatně pro každou tiskárnu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0