Tisk - opakovaný

Comments (...)

2010.12.23a / 00:00

 

006) Ověřen opakovaný tisk POS pomocí **** v řádcích dokladu nebo Alt+O

    v seznamu dokladů, v tomto případě se vytiskne zvolený doklad

 

 

 

2008.08.28a / 12:00

 

005) POS - printer3.txt pro opakovaný tisk s daňovou tabulkou

 

    - doplněn ořez papíru na tiskárně

 

 

 

2007.12.18a / 21:00

 

002) POS NEW

 

    - zjednodušen opakovaný tisk dokladu

 

    1) Esc

 

    2) povolit Ukončit POS NEW

 

    3) šipkou nahoru/dolů najít požadovaný doklad v seznamu dokladů

       pokud je přepnuto v záložce Řádky přepnout se pomocí Alt+D do Dokladů

 

    4) Alt+O - Opakování tisku POS

       na tisku je i daňová tabulka

       po tisku se automaticky nastaví poslední doklad v POS NEW

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0