Tisk - Text

Comments (...)

2010.12.13a / 00:00

 

002) POS - doplněn textový a HTML (vpravo) mustr o pole:

 

    1 020       Stůl: DD/název       $StulDDNazevStolu$

    1 021       Stůl: název          $StulNazevStolu$

    1 022       název                $NazevStolu$

 

 

 

2010.10.05a / 12:00

 

001) Znakový tisk účtenky POS/Restaurace přes mustr

 

    - upraveno

 

 

 

2010.10.04a / 21:00

 

001) Znakový tisk účtenky POS/Restaurace přes mustr

 

    - viz FAQ

 

    - nahradí PDF tisk účtenek, které na termo tiskárně nejsou zcela optimální

 

    - v Servis / Konfigurace / 1. Program / Firma / Základní údaje nastavte:

 

      - zaškrtněte TXT tisk POS

 

        nesmí existovat dávka MISPOS01.BAT

 

    - v Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk nastavte:

 

      v Tisk POS TXT - znakový:

 

      Kód: ASCII/Latin2/KK/1250 - nastavte 1250

 

      Výška řádku pixelů - nastavte 60 a ověřte tiskem na tiskárně

 

      Font (neproporcionální): Courier New / Lucida Console / Consolas, velikost: 8

 

      Mustr POS - nastavte např. 6661

 

      Mustr BON - nastavte např. 6662

 

    - nastavení mustru POS:

 

      Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry uživatelské

 

      doplňte větu 6661 s názvem Znakový tisk účtenky POS/Rest.

 

      a do záložky Obsah zadejte následující mustr (jen řádky začínající 1/2/3)

      a potvrďte zápis věty "faječkou" v navigačních tlačítkách:

 

      POZOR - pole 1^001, 1^004, ^012@@@@ a ^013@@@@@@@@ jsou POVINNÁ

              a v mustru musí být

 

 

Příklad mustru: Restaurace bez DPH

 

1^001

1^014

1^015

1IČO: ^012@@@@  DIČ: ^013@@@@@@@@

1^004@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1^005@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1

1              Kč/MJ           Kč

1================================

2^032@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2^067@@@@ x^084@@@@@ = ^099@@@@@@

3================================

3Součet                ^233@@@@@@

3Zaokrouhlení:         ^029@@@@@@

3

3                    ##############

3CELKEM:             # ^030@@@@@@ #

3                    ##############

3

3Zaplaceno:            ^037@@@@@@

3Vrátit:               ^039@@@@@@

3

3Obsluhoval Vás: 

3^176@@@@/^192@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3Poznámka: 

3^215@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^225@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^227@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

    Tvar tisku je potom následující:

 

xxxxxxxxxxx , spol. s r.o.

RESTAURACE U xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx, Praha 2 - Vyšehrad

IČO: xxxxxxxx  DIČ: xxxxxxxxxx

 

01/89   4.10.2010 19:02:00

 

              Kč/MJ           Kč

================================

Absinth

   1.000 x    50.00 =      50.00

Svíčková na smetaně

   1.000 x   109.00 =     109.00

================================

Součet                    159.00

Zaokrouhlení:               0.00

 

                    ##############

CELKEM:             #     159.00 #

                    ##############

 

Zaplaceno:

Vrátit:

 

Obsluhoval Vás:

        /

Poznámka:

 

 

Děkujeme Vám za návštěvu

 

Restaurační Systém www.manas.info

 

 

 

FAQ - Znakový tisk účtenky POS/Restaurace přes mustry

 

Znakový tisk účtenky je proveden pomocí ovladače MS Windows

na defaultní tiskárnu a tou může být i tiskárna POS. Výhodou je maximální

rychlost tisku a zároveň možnost použití tučného a jiného stylu tisku

zvolených polí.

 

V konfiguraci se nastaví:

 

- znakový tisk POS

 

- kód tisku - ASCII / Latin 2 / KK / 1250

 - pravděpodobně půjde na všech tiskárnách kód 1250, protože se tiskne

   přes ovladač Windows

 

- číslo mustru, který je pak nastaven v číselníku mustrů

 

- název použitého fontu a jeho velikost (Size) výběrem ze seznamu fontů

 - testovali jsme: Courier New / Lucida Console / Consolas

 

- výška tiskového řádku v pixelech

 - ta závisí na použité tiskárně, a dpi tisku,

   pro dpi 600 jsme použili hodnotu 60

 

Ořez tisku se nastaví ve vlastnostech tiskárny a spolu

s otevřením šuplíku doplníme samostatně v některé z dalších

verzí programu.

 

Připravujeme rovněž přes znakový tisk:

- tisk zkrácené uzávěrky pokladny

- tisk nákupního seznamu pro restauraci

- další užitečné tisky pro POS a restauraci

 

Příklad mustru

 

1^001

... název firmy

... POVINNÉ POLE

... 1. znak v řádku mustru rozlišuje řádky mustru na:

   1 - hlavička

   2 - řádek

   3 - patička

... znakem ^ (zobáček) začíná pozice pole v řádku

   je následován trojmístným (000-999) indexem pole

   následující znak určuje, jakým stylem fontu se pole vytiskne

   + tučně

   - podtrženě

   = tučně podtrženě

   * kurzívou

   / tučně kurzívou

   . tučně kurzívou podtrženě

   tyto znaky jsou součástí označení pole a netisknou se

   Př.: pro tisk názvu firmy tučně kurzívou podtrženě se pole zadá:

        ^001.

   seznam polí je uveden pro hlavičku/řádek/patičku

1^014

... 1. řádek z konfigurace

1^015

... 2. řádek z konfigurace

1IČO: ^012@@@@  DIČ: ^013@@@@@@@@

... IČO a DIČ

... POVINNÁ POLE

... v řádku mustru může být víc polí uvozených ^

   každé pole může být uvedeno pouze jednou

... v mustru je pole doplněno znaky @ na délku pole, znaky @ se netisknou,

   jde jen o vizuální zobrazení polí v mustru

... v řádku mustru může být od 2. znaku uveden libovolný text, ten

   bude vytištěn, pouze do polí (např. ^012@@@@) bude dosazena při tisku

   odpovídající hodnota

... minimální délka řádku je 35 znaků a vyhovuje tak i tiskárnám

   s menší šířkou papíru

1^004@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

... prodejna/provozovna

... POVINNÉ POLE

1^005@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

... pokladna/stůl, číslo dokladu, datum (usk. zd. pl. pro daňový doklad)

1

... prázdný řádek

1              Kč/MJ           Kč

1================================

2^032@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

... název zboží - maximální délka 32 znaků

2^067@@@@ x^084@@@@@ = ^092@@@@@@@

... množství x cena MJ = cena celkem v řádku

... každý řádek dokladu může být tvořen několika tištěnými řádky

   je tak možné vytisknou víc informací za cenu jejich rozdělení

   do 2 nebo více řádků

3================================

3Láhve:                ^027@@@@@@

... láhve vázané na zboží (např. pivní láhve k pivu)

3Součet                ^233@@@@@@

... součet za všechny řádky

3Zaokrouhlení:         ^029@@@@@@

... zaokrouhlení na 1,00 Kč

3

... volný řádek pro oddělení

3                    ##############

3CELKEM:             # ^030+@@@@@ #

3                    ##############

... celková částka k úhradě, tisk tučně

3

3Zaplaceno:            ^037@@@@@@

... kolik zákazník zaplatil

3Vrátit:               ^039@@@@@@

... kolik má pokladní vrátit

3

3DPH   Základ Kč     Daň Kč

3--------------------------

3^097 ^105@@@@@@          

3^098 ^106@@@@@@ ^108@@@@@@

3^099 ^107@@@@@@ ^109@@@@@@

3--------------------------

3^011

... daňová tabulka znaky DPH a/b/c

... v mustru se uvedou jen požadované informace, pro neplátce DPH

   se např. neuvede daňová tabulka a údaje o DPH

3

3Zákazník:

3^125@@@@/^143@@@@@@@@@@@@

3Nápočet nákupů: ^162@@@@@@ Kč

... předchozí 3 řádky jsou určeny pro věrnostní systém

3Obsluhoval Vás:

3^176@@@@/^192@@@@@@@@@@@@@@@@@@

... číslo a jméno obsluhy / pokladní

3Poznámka:

3^215@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

... poznámka

3^225@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

... předposlední řádek z konfigurace

3^227@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

... poslední řádek z konfigurace

 

Příklad tisku dokladu přes takový mustr:

 

xxxxxxxxxxx , spol. s r.o.

ICO: xxxxxxxx

xxxxxxxx 164. 130 00 Praha 3

IČO: xxxxxxxx  DIČ: CZxxxxxxxx

 

01/5336   3.10.2010 11:13:13

 

              Kč/MJ          Kč

================================

Primus světlé pivo 0,5l

   3.000 x     9.00 =      27.00c

Salát bramborový

   0.521 x    60.00 =      31.26b

================================

Láhve:                      9.00

Součet                     67.26

Zaokrouhlení:              -0.26

 

                    ##############

CELKEM:             #      67.00 #

                    ##############

 

Zaplaceno:

Vrátit:

 

DPH   Základ Kč     Daň Kč

--------------------------

 0%        9.00

10%       28.18       2.82

20%       22.50       4.50

--------------------------

DPH: a=0%, b=10%, c=20%

 

Zákazník:

        /

Nápočet nákupů:            Kč

Obsluhoval Vás:

        /

Poznámka:

 

Otevírací doba: Po-Pá 6:30-20:00

Tel./Fax. xxxxxxxxx

 

Pokladní Systém www.manas.info

 

Původní tisk

 

ICO: xxxxxxxx

xxxxxxxx 164. 130 00 Praha 3

 

R1/5336   3.10.2010 11:13:13

 

Primus světl      3*   9.00  27.00c

Salát brambo  0.521*  60.00  31.26b

DPH: a=0%, b=10%, c=20%

Láhve celkem Kč                9.00

Zaokrouhlení Kč               -0.26

C E L K E M  Kč               67.00

Otevírací doba: Po-Pá 6:30-20:00

Tel./Fax. xxxxxxxxx

Pokladní systém POS www.manas.info

 

Přehled polí mustru

 

- následujiící pole jsou POVINNÁ a MUSÍ je obsahovat

 každý mustr

 

 1 012 / 3 230 - ICO

 1 013 / 3 231 - DIC

 1 004 / 3 002 - prodejna

 1 001 / 3 001 - WMU_nazev

 

1 Hlavička

 

1 001       Nazev - POVINNÉ POLE

1 002       POSRadek1

1 003       POSRadek2

1 004       Prodejna - POVINNÉ POLE

 

           if TiskDanoveTabulky then

1 005       DD/CisloDokladu, Datum usk.zd.pl.: Datum

           else

1 005       DD/CisloDokladu   Datum

 

1 006       DD/CisloDokladu Datum usk.zd.pl.: Datum

1 007       DD/CisloDokladu   Datum

1 008       DD

1 009       CisloDokladu

1 010       DD/CisloDokladu

1 011       Datum

1 012       ICO - POVINNÉ POLE

1 013       DIC - POVINNÉ POLE

 

           if POSRadek1<>'' then

1 014       POSRadek1

 

           if POSRadek2<>'' then

1 015       POSRadek2

 

1 016       Stůl: DD, Doklad: dd.mm.yyyy hh:nn:ss/CisloDokladu

1 017       Obsluha: Uzivatel

1 018       Stůl: DD

1 019       Doklad: dd.mm.yyyy hh:nn:ss/CisloDokladu

1 020       Stůl: DD/název

1 021       Stůl: název

1 022       název

 

2 Řádek

 

2 001  1    Název zboží

2 002  1    Název zboží

2 003  1    Název zboží

2 004  1    Název zboží

2 005  1    Název zboží

2 006  1    Název zboží

2 007  1    Název zboží

2 008  1    Název zboží

2 009  1    Název zboží

2 010  1    Název zboží

2 011  1    Název zboží

2 012  1    Název zboží

2 013  1    Název zboží

2 014  1    Název zboží

2 015  1    Název zboží

2 016  1    Název zboží

2 017  1    Název zboží

2 018  1    Název zboží

2 019  1    Název zboží

2 020  1    Název zboží

2 021  1    Název zboží

2 022  1    Název zboží

2 023  1    Název zboží

2 024  1    Název zboží

2 025  1    Název zboží

2 026  1    Název zboží

2 027  1    Název zboží

2 028  1    Název zboží

2 029  1    Název zboží

2 030  1    Název zboží

2 031  1    Název zboží

2 032  1    Název zboží

 

2 033  1:0  Množství MJ

2 034  2:0  Množství MJ

2 035  3:0  Množství MJ

2 036  4:0  Množství MJ

2 037  5:0  Množství MJ

2 038  6:0  Množství MJ

2 039  7:0  Množství MJ

2 040  8:0  Množství MJ

2 041  9:0  Množství MJ

2 042 10:0  Množství MJ

2 043 11:0  Množství MJ

2 044 12:0  Množství MJ

2 045  3:1  Množství MJ

2 046  4:1  Množství MJ

2 047  5:1  Množství MJ

2 048  6:1  Množství MJ

2 049  7:1  Množství MJ

2 050  8:1  Množství MJ

2 051  9:1  Množství MJ

2 052 10:1  Množství MJ

2 053 11:1  Množství MJ

2 054 12:1  Množství MJ

2 055  4:2  Množství MJ

2 056  5:2  Množství MJ

2 057  6:2  Množství MJ

2 058  7:2  Množství MJ

2 059  8:2  Množství MJ

2 060  9:2  Množství MJ

2 061 10:2  Množství MJ

2 062 11:2  Množství MJ

2 063 12:2  Množství MJ

2 064  5:3  Množství MJ

2 065  6:3  Množství MJ

2 066  7:3  Množství MJ

2 067  8:3  Množství MJ

2 068  9:3  Množství MJ

2 069 10:3  Množství MJ

2 070 11:3  Množství MJ

2 071 12:3  Množství MJ

2 072  6:4  Množství MJ

2 073  7:4  Množství MJ

2 074  8:4  Množství MJ

2 075  9:4  Množství MJ

2 076 10:4  Množství MJ

2 077 11:4  Množství MJ

2 078 12:4  Množství MJ

 

2 079  4:2  Cena MJ

2 080  5:2  Cena MJ

2 081  6:2  Cena MJ

2 082  7:2  Cena MJ

2 083  8:2  Cena MJ

2 084  9:2  Cena MJ

2 085 10:2  Cena MJ

2 086 11:2  Cena MJ

2 087 12:2  Cena MJ

 

2 088  7:3  Celkem cena v řádku + znak a/b/c DPH

2 089  8:3  Celkem cena v řádku + znak a/b/c DPH

2 090  9:3  Celkem cena v řádku + znak a/b/c DPH

2 091 10:3  Celkem cena v řádku + znak a/b/c DPH

2 092 11:3  Celkem cena v řádku + znak a/b/c DPH

2 093 12:3  Celkem cena v řádku + znak a/b/c DPH

2 094 13:3  Celkem cena v řádku + znak a/b/c DPH

 

2 095  6:2  Celkem cena v řádku

2 096  7:2  Celkem cena v řádku

2 097  8:2  Celkem cena v řádku

2 098  9:2  Celkem cena v řádku

2 099 10:2  Celkem cena v řádku

2 100 11:2  Celkem cena v řádku

2 101 12:2  Celkem cena v řádku

 

2 102  8    hh:nn:ss ... čas změny řádku dokladu

2 103 10    yyyy.mm.dd ... datum změny řádku dokladu

2 104 11    dd.mm.yyyy ... datum změny řádku dokladu

2 105 10:0  Číslo zboží

2 106  9:0  Číslo zboží

2 107  8:0  Číslo zboží

 

           if ProtokolOShode<>'' then

2 108 32    ProtokolOShode ... poznámka v řádku dokladu

 

2 109 32    ProtokolOShode ... poznámka v řádku dokladu

 

3 Patička

 

3 001       Nazev

3 002       Prodejna

 

           if TiskDanoveTabulky then

3 003       DD/CisloDokladu, Datum usk.zd.pl.: Datum

           else

3 004       DD/CisloDokladu   Datum

 

3 005       DD/CisloDokladu, Datum usk.zd.pl.: Datum

3 006       DD/CisloDokladu   Datum

3 007       DD

3 008       CisloDokladu

3 009       DD/CisloDokladu

3 010       Datum

 

           if DPHvRadku then

3 011 23    DPH: a=0%, b=10%, c=20%

 

3 012 23    DPH: a=0%, b=10%, c=20%

 

           if Paragon_Lahve then

3 013 12:2  Láhve celkem Kč

 

3 014 12:2  Láhve celkem Kč

3 015 12:2  Zaokrouhlení Kč

3 016 12:2  C E L K E M  Kč

 

if Zaplaceno<-0.0099 then ... EUR

  begin

 

3 017 12:3  Kurz Kč/EUR

3 018 12:2  C E L K E M  EUR

 

           if Paragon_Zaplaceno then

3 019 12:2  Zaplaceno EUR

 

3 020 12:2  Zaplaceno EUR

 

           if Paragon_Vratit then

3 021 12:2  Vrátit Kč

 

3 022 12:2  Vrátit Kč

 

  end

else

  begin

 

           if Paragon_Zaplaceno then

3 023 12:2  Zaplaceno Kč

 

3 024 12:2  Zaplaceno Kč

 

           if Paragon_Vratit then

3 025 12:2  Vrátit Kč

 

3 026 12:2  Vrátit Kč

 

  end

 

           if Paragon_Lahve then

3 027 12:2  Láhve celkem Kč

 

3 028 12:2  Láhve celkem Kč

3 029 12:2  Zaokrouhlení Kč

3 030 12:2  C E L K E M  Kč

 

if Zaplaceno<-0.0099 then ... EUR

  begin

 

3 031 10:3  Kurz Kč/EUR

3 032 10:2  C E L K E M  EUR

 

           if Paragon_Zaplaceno then

3 033 10:2  Zaplaceno EUR

 

3 034 10:2  Zaplaceno EUR

 

           if Paragon_Vratit then

3 035 10:2  Vrátit Kč

 

3 036 10:2  Vrátit Kč

 

  end

else

  begin

 

           if Paragon_Zaplaceno then

3 037 10:2  Zaplaceno Kč

 

3 038 10:2  Zaplaceno Kč

 

           if Paragon_Vratit then

3 039 10:2  Vrátit Kč

 

3 040 10:2  Vrátit Kč

  end

 

           if Paragon_Lahve then

3 041 10:2  Láhve celkem Kč

 

3 042 10:2  Láhve celkem Kč

3 043 10:2  Zaokrouhlení Kč

3 044 10:2  C E L K E M  Kč

 

if Zaplaceno<-0.0099 then ... EUR

  begin

 

3 045  8:3  Kurz Kč/EUR

3 046  8:2  C E L K E M  EUR

 

           if Paragon_Zaplaceno then

3 047  8:2  Zaplaceno EUR

 

3 048  8:2  Zaplaceno EUR

 

           if Paragon_Vratit then

3 049  8:2  Vrátit Kč

 

3 050  8:2  Vrátit Kč

 

  end

else

  begin

 

           if Paragon_Zaplaceno then

3 051  8:2  Zaplaceno Kč

 

3 052  8:2  Zaplaceno Kč

 

           if Paragon_Vratit then

3 053  8:2  Vrátit Kč

 

3 054  8:2  Vrátit Kč

  end

 

3 097  2:0  DPH  0%

3 098  2:0  DPH 10%

3 099  2:0  DPH 20%

 

3 100 12:2  Základ  0%

3 101 12:2  Základ 10%

3 102 12:2  Základ 20%

3 103 12:2  Daň 10%

3 104 12:2  Daň 20%

 

3 105 10:2  Základ  0%

3 106 10:2  Základ 10%

3 107 10:2  Základ 20%

3 108 10:2  Daň 10%

3 109 10:2  Daň 20%

 

3 110  8:2  Základ  0%

3 111  8:2  Základ 10%

3 112  8:2  Základ 20%

3 113  8:2  Daň 10%

3 114  8:2  Daň 20%

 

3 115  7:2  Základ  0%

3 116  7:2  Základ 10%

3 117  7:2  Základ 20%

3 118  7:2  Daň 10%

3 119  7:2  Daň 20%

 

3 120  6:2  Základ  0%

3 121  6:2  Základ 10%

3 122  6:2  Základ 20%

3 123  6:2  Daň 10%

3 124  6:2  Daň 20%

 

3 125  8:0  Číslo zákazníka

3 126  9:0  Číslo zákazníka

3 127 10:0  Číslo zákazníka

 

3 128  1    Jméno zákazníka

3 129  2    Jméno zákazníka

3 130  3    Jméno zákazníka

3 131  4    Jméno zákazníka

3 132  5    Jméno zákazníka

3 133  6    Jméno zákazníka

3 134  7    Jméno zákazníka

3 135  8    Jméno zákazníka

3 136  9    Jméno zákazníka

3 137 10    Jméno zákazníka

3 138 11    Jméno zákazníka

3 139 12    Jméno zákazníka

3 140 13    Jméno zákazníka

3 141 14    Jméno zákazníka

3 142 15    Jméno zákazníka

3 143 16    Jméno zákazníka

3 144 17    Jméno zákazníka

3 145 18    Jméno zákazníka

3 146 19    Jméno zákazníka

3 147 20    Jméno zákazníka

3 148 21    Jméno zákazníka

3 149 22    Jméno zákazníka

3 150 23    Jméno zákazníka

3 151 24    Jméno zákazníka

3 152 25    Jméno zákazníka

3 153 26    Jméno zákazníka

3 154 27    Jméno zákazníka

3 155 28    Jméno zákazníka

3 156 29    Jméno zákazníka

3 157 30    Jméno zákazníka

3 158 31    Jméno zákazníka

3 159 32    Jméno zákazníka

 

3 160 12:2  Nápočet nákupu

3 161 11:2  Nápočet nákupu

3 162 10:2  Nápočet nákupu

3 163  9:2  Nápočet nákupu

3 164  8:2  Nápočet nákupu

3 165  7:2  Nápočet nákupu

3 166  6:2  Nápočet nákupu

3 167  5:2  Nápočet nákupu

 

3 168  9    Zákazník: ... text

3 169 15    Nápočet nákupů: ... text

 

3 170 15    Obsluhoval Vás: ... text

3 171 14    Obsloužil Vás: ... text

3 172  8    Obsluha: ... text

3 173  9    Pokladní: ... text

 

3 174 10:0  Číslo uživatele

3 175  9:0  Číslo uživatele

3 176  8:0  Číslo uživatele

3 177  7:0  Číslo uživatele

3 178  6:0  Číslo uživatele

3 179  5:0  Číslo uživatele

3 180  4:0  Číslo uživatele

3 181  3:0  Číslo uživatele

 

3 182  2    Jméno uživatele

3 183  4    Jméno uživatele

3 184  6    Jméno uživatele

3 185  8    Jméno uživatele

3 186 10    Jméno uživatele

3 187 12    Jméno uživatele

3 188 14    Jméno uživatele

3 189 16    Jméno uživatele

3 190 18    Jméno uživatele

3 191 20    Jméno uživatele

3 192 22    Jméno uživatele

3 193 24    Jméno uživatele

3 194 26    Jméno uživatele

3 195 28    Jméno uživatele

3 196 30    Jméno uživatele

3 197 32    Jméno uživatele

 

3 198  9    Poznámka: ... text

3 199  6    Pozn.: ... text

 

3 200  2    Poznámka

3 201  4    Poznámka

3 202  6    Poznámka

3 203  8    Poznámka

3 204 10    Poznámka

3 205 12    Poznámka

3 206 14    Poznámka

3 207 16    Poznámka

3 208 18    Poznámka

3 209 20    Poznámka

3 210 22    Poznámka

3 211 24    Poznámka

3 212 26    Poznámka

3 213 28    Poznámka

3 214 30    Poznámka

3 215 32    Poznámka

3 216 34    Poznámka

3 217 36    Poznámka

3 218 38    Poznámka

3 219 40    Poznámka

3 220 42    Poznámka

3 221 44    Poznámka

3 222 46    Poznámka

3 223 48    Poznámka

3 224 50    Poznámka

 

           if POSRadek11<>'' then

3 225       POSRadek11

 

3 226       POSRadek11

 

           if POSRadek12<>'' then

3 227       POSRadek12

 

3 228       POSRadek12

 

           if Restaurace then

3 229       Restaurační Systém www.manas.info

           else

           if POS then

3 229       Pokladní Systém www.manas.info

           else

3 229       Ekonomický Systém www.manas.info

 

3 230  8    ICO

3 231       DIC

 

3 232 12:2  Soucet Kč

3 233 10:2  Soucet Kč

3 234  8:2  Soucet Kč

 

           if PObalySDPHOK then

3 235       QBlobMemoPoznamka ... posloupnost poznámek

 

3 236       QBlobMemoPoznamka  ... posloupnost poznámek

3 237 40    Poznámka #01

3 238 40    Poznámka #02

3 239 40    Poznámka #03

3 240 40    Poznámka #04

3 241 40    Poznámka #05

3 242 40    Poznámka #06

3 243 40    Poznámka #07

3 244 40    Poznámka #08

3 245 40    Poznámka #09

3 246 40    Poznámka #10

3 247 40    Poznámka #11

3 248 40    Poznámka #12

3 249 40    Poznámka #13

3 250 40    Poznámka #14

3 251 40    Poznámka #15

3 252 40    Poznámka #16

3 253 40    Poznámka #17

3 254 40    Poznámka #18

3 255 40    Poznámka #19

3 256 40    Poznámka #20

3 257 40    Poznámka #21

3 258 40    Poznámka #22

3 259 40    Poznámka #23

3 260 40    Poznámka #24

3 261 40    Poznámka #25

3 262 40    Poznámka #26

3 263 40    Poznámka #27

3 264 40    Poznámka #28

3 265 40    Poznámka #29

3 266 40    Poznámka #30

3 267 40    Poznámka #31

3 268 40    Poznámka #32

 

Příklad mustru: Restaurace s DPH

 

1^001

1^014

1^015

1IČO: ^012@@@@  DIČ: ^013@@@@@@@@

1^004@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1^005@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1

1              Kč/MJ           Kč

1================================

2^032@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2^067@@@@ x^084@@@@@ = ^092@@@@@@@

3================================

3Láhve:                ^027@@@@@@

3Součet                ^233@@@@@@

3Zaokrouhlení:         ^029@@@@@@

3

3                    ##############

3CELKEM:             # ^030@@@@@@ #

3                    ##############

3

3Zaplaceno:            ^037@@@@@@

3Vrátit:               ^039@@@@@@

3

3DPH   Základ Kč     Daň Kč

3--------------------------

3^097 ^105@@@@@@           

3^098 ^106@@@@@@ ^108@@@@@@

3^099 ^107@@@@@@ ^109@@@@@@

3--------------------------

3^011

3

3Zákazník: 

3^125@@@@/^143@@@@@@@@@@@@

3Nápočet nákupů: ^162@@@@@@ Kč

3Obsluhoval Vás: 

3^176@@@@/^192@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3Poznámka: 

3^215@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^225@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^227@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Příklad mustru: Potraviny s DPH

 

1^001

1^014

1^015

1IČO: ^012@@@@  DIČ: ^013@@@@@@@@

1^004@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1^005@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1

1              Kč/MJ           Kč

1================================

2^032@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2^067@@@@ x^084@@@@@ = ^092@@@@@@@

3================================

3Láhve:                ^027@@@@@@

3Součet                ^233@@@@@@

3Zaokrouhlení:         ^029@@@@@@

3

3                    ##############

3CELKEM:             # ^030@@@@@@ #

3                    ##############

3

3Zaplaceno:            ^037@@@@@@

3Vrátit:               ^039@@@@@@

3

3DPH   Základ Kč     Daň Kč

3--------------------------

3^097 ^105@@@@@@           

3^098 ^106@@@@@@ ^108@@@@@@

3^099 ^107@@@@@@ ^109@@@@@@

3--------------------------

3^011

3

3Zákazník: 

3^125@@@@/^143@@@@@@@@@@@@

3Nápočet nákupů: ^162@@@@@@ Kč

3Obsluhoval Vás: 

3^176@@@@/^192@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3Poznámka: 

3^215@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^225@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^227@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Příklad mustru: Restaurace bez DPH

 

1^001

1^014

1^015

1IČO: ^012@@@@  DIČ: ^013@@@@@@@@

1^004@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1^005@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1

1              Kč/MJ           Kč

1================================

2^032@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2^067@@@@ x^084@@@@@ = ^099@@@@@@

3================================

3Součet                ^233@@@@@@

3Zaokrouhlení:         ^029@@@@@@

3

3                    ##############

3CELKEM:             # ^030@@@@@@ #

3                    ##############

3

3Zaplaceno:            ^037@@@@@@

3Vrátit:               ^039@@@@@@

3

3Obsluhoval Vás: 

3^176@@@@/^192@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3Poznámka: 

3^215@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^225@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^227@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Příklad mustru: Potraviny bez DPH

 

1^001

1^014

1^015

1IČO: ^012@@@@  DIČ: ^013@@@@@@@@

1^004@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1^005@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1

1              Kč/MJ           Kč

1================================

2^032@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2^067@@@@ x^084@@@@@ = ^099@@@@@@

3================================

3Láhve:                ^027@@@@@@

3Součet                ^233@@@@@@

3Zaokrouhlení:         ^029@@@@@@

3

3                    ##############

3CELKEM:             # ^030@@@@@@ #

3                    ##############

3

3Zaplaceno:            ^037@@@@@@

3Vrátit:               ^039@@@@@@

3

3^225@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^227@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0