Tisk Win

Comments (...)

2020.05.25a / 00:00

 

001) Skladový doklad - TiskWin - 10% DPH

 

    - pro uživatele 112016 - MO Hruška

 

Postup ověření:

 

a) Sklad / Rozvozy / Faktura z rozvozu

 

b) pořídím doklad s řádkem se sazbou DPH 10%

 

c) v Seznamu dokladů dole - Tisk Win

 

d) zaškrtnu Design mustru a stisknu Tisk #2

 

e) v mustru v daňové tabulce doplním řádek pro

  sazbu daně DPH 10%

 

  - nové pole

 

    zvolím typ pole A - Label a uvedu do něj

    text 10%

 

    sazba DPH 10%

 

  - nové pole

 

    zvolím typ DBText (A s tabulkou) a nastavím

    pole

 

    DBPipeline4 - pole C16

 

    základ daně DPH 10%

 

  - nové pole

 

    zvolím typ DBText (A s tabulkou) a nastavím

    pole

 

    DBPipeline4 - pole C19

 

    daň DPH 10%

 

  - nové pole

 

    zvolím typ DBText (A s tabulkou) a nastavím

    pole

 

    DBPipeline4 - pole C14

 

    celkem základ + daň DPH 10%

 

  - V Designeru nastavte pole na konci dokladu:

 

    DBPipeline4 ... všechny pole vyberte zde

 

    Daňová tabulka:

 

         Z    D    Celkem

 

     0%  C08       C08

     5%  C15  C18  C09

    10%  C16  C19  C14

    22%  C17  C20  C10

 

    Zaokrouhlení: C21

 

    Cena celkem:  C22

 

f) doplněný mustr uložím:

 

  File / Save

 

g) křížkem uzavřu okno ReportBuilder

 

h) stisknu Ano v okně Uložit změny v mustr ...?

 

Poznámka:

 

- ověřte u dokladů pořízených pod starší verzí programu

 

- doklad není nutné uzavírat

 

 

 

2020.01.09a / 00:00

 

001) Skladový doklad - TiskWin - 10% DPH

 

    - pro uživatele 112016

 

    - upravena pole:

 

      Z10 ... VratneObalyZ0 ... základ DPH 10%

      D10 ... VratneObalyZ5 ... daň DPH 10%

 

Postup ověření:

 

a) Sklad / Rozvozy / Faktura z rozvozu

 

b) pořídím doklad s řádkem se sazbou DPH 10%

 

c) v Seznamu dokladů dole - Tisk Win

 

d) zaškrtnu Design mustru a stisknu Tisk #2

 

e) v mustru v daňové tabulce doplním řádek pro

  sazbu daně DPH 10%

 

  - nové pole

 

    zvolím typ pole A - Label a uvedu do něj

    text 10%

 

    sazba DPH 10%

 

  - nové pole

 

    zvolím typ DBText (A s tabulkou) a nastavím

    pole

 

    DBPipeline1 - pole VratneObalyZ0

 

    základ daně DPH 10%

 

  - nové pole

 

    zvolím typ DBText (A s tabulkou) a nastavím

    pole

 

    DBPipeline1 - pole VratneObalyZ5

 

    daň DPH 10%

 

  - nové pole

 

    zvolím typ DBText (A s tabulkou) a nastavím

    pole

 

    DBPipeline1 - pole VratneObalyZ22

 

    celkem základ + daň DPH 10%

 

f) doplněný mustr uložím:

 

  File / Save

 

g) křížkem uzavřu okno ReportBuilder

 

h) stisknu Ano v okně Uložit změny v mustr ...?

 

Poznámka:

 

- lze použít pouze pro nově vytvořené doklady

 pod verzí 2020.01.09a

 

 u dříve vytvořených dokladů budou nově doplněná

 pole prázdná

 

 lze ale v Seznamu dokladů zvolit nad řádkem

 dokladu pravým tlačítkem myši:

 

 Zruš uzavření dokladu (černé -> modré)

 

 a pokračovat tiskem s uzavřením dokladu

 

- hodnoty se na dokladě objeví až při uzavření

 dokladu

 

 před tiskem je tak nutné zvolit uzavření

 dokladu

 

- při opakovaném tisku již uzavřeného dokladu

 nového, nebo opětovně uzavřeného již tisk

 dokladu obsahuje nová pole

 

 

 

2019.11.12b / 08:00

 

001) 1260 - FR a HR zaokrouhlení tisk Win 2 a 3

 

    - pro uživatele 112016

 

    - upraven Win Tisk - celkové částky

 

 

 

2019.10.31b / 00:00

 

001) 1260 - FR a HR zaokrouhlení tisk Win 2 a 3

 

    - pro uživatele 112016

 

 

 

2011.05.05a / 14:00

 

003) Sklad / WinTisk

 

    - doplněno logování

 

 

 

2008.05.22c / 12:00

 

001) TiskWin1

 

    - doplněna funkce a oprávnění:

 

      8606 TiskWin1 / Přímý tisk

 

      tisk přímo na tiskárnu bez preview a volby tiskárny

 

 

 

2008.05.22b / 10:00

 

001) Tisk skladových dokladů - textový mustr + WinTisk1

 

    - doplněna pole pro zvýraznění reklamací

 

      doporučujeme do textového i WinTisk1 mustru doplnit např. před název zboží

      (MUSÍ to být pole 2 178, které obsahuje i informaci o reklamaci)

      pole 2 110, ve kterém se podle typu reklamace na řádku zobrazí text 01-04

      nastavený v Servis / Konfigurace / 2.Sklad/POS / Texty

 

      podobně je informaci o typu reklamace na dokladě možné zvýraznit textem

      na začátku dokladu v hlavičce (pole 1) nebo v patičce (pole 3)

 

      pole 2 - řádek dokladu:

 

      2 208 ReklamaceOK ... 1 = řádek je reklamací, číslo_dokladu/ v názvu zboží

     

      2 209 TypReklamace ... 0 = běžný řádek s kladným množstvím

                             1 = běžný řádek se záporným množstvím

                             2 = řádek reklamace s kladným množstvím

                             3 = řádek reklamace se záporným množstvím

 

      2 210 TextReklamace ... podle TypReklamace:

                              0 = INI_Text01 ... Text 01 z konfigurace, globální

                              1 = INI_Text02 ... Text 02 z konfigurace, globální

                              2 = INI_Text03 ... Text 03 z konfigurace, globální

                              3 = INI_Text04 ... Text 04 z konfigurace, globální

 

      pole 1/4 - hlavička dokladu:

 

      1 92 Doklad_ReklamaceOK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací

 

      1 93 Doklad_Reklamace0OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 0

      1 94 Doklad_Reklamace1OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 1

      1 95 Doklad_Reklamace2OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 2

      1 96 Doklad_Reklamace3OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 3

 

      1 97 Doklad_TextReklamace ... INI_Text09 ... Text 09 z konfigurace, globální,

                                    pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací

 

      1 98 Doklad_TextReklamace0 ... INI_Text05 ... Text 05 z konfigurace, globální,

                                     pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 0

 

      1 99 Doklad_TextReklamace1 ... INI_Text06 ... Text 09 z konfigurace, globální,

                                     pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 1

 

      1 100 Doklad_TextReklamace2 ... INI_Text07 ... Text 07 z konfigurace, globální,

                                     pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 2

 

      1 101 Doklad_TextReklamace3 ... INI_Text08 ... Text 09 z konfigurace, globální,

                                     pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 3

 

      pole 3 - patička dokladu:

 

      3 110 Doklad_ReklamaceOK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací

 

      3 111 Doklad_Reklamace0OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 0

      3 112 Doklad_Reklamace1OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 1

      3 113 Doklad_Reklamace2OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 2

      3 114 Doklad_Reklamace3OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 3

 

      3 115 Doklad_TextReklamace ... INI_Text09 ... Text 09 z konfigurace, globální,

                                     pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací

 

      3 116 Doklad_TextReklamace0 ... INI_Text05 ... Text 05 z konfigurace, globální,

                                      pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 0

 

      3 117 Doklad_TextReklamace1 ... INI_Text06 ... Text 09 z konfigurace, globální,

                                      pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 1

 

      3 118 Doklad_TextReklamace2 ... INI_Text07 ... Text 07 z konfigurace, globální,

                                      pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 2

 

      3 119 Doklad_TextReklamace3 ... INI_Text08 ... Text 09 z konfigurace, globální,

                                      pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 3

 

 

 

2008.05.20a / 16:00

 

001) Tisk skladových dokladů - WinTisk1

 

    - doplněna všechna dostupná pole - celkem 1.210

 

      446 - hlavička

      203 - řádek

      561 - patička

 

   

 

FAQ - Seznam polí pro WinTisk1

 

ppTextPipeline1 - hlavička dokladu

 

001_Odb_A1_Nazev

002_Jmeno_tabulky_hlavicek

003_Dod_DIC

004_Dod_ICO

005_Dod_A1_Nazev

006_Dod_A2_doplnek_nazvu

007_Dod_A3_ulice_cislo

008_Dod_PSC

009_Dod_A4_Sidlo

010_Dod_bankovni_ustav

011_Dod_bankovni_ucet

012_Dod_misto_podnikani

013_Jmeno_souboru_formulare

014_VS_cislo_danoveho_dokladu

015_KS_konstantni_symbol

016_Odb_precislovani

017_Odb_A1_nazev

018_Odb_A2_doplnek_nazvu

019_Odb_A3_ulice_cislo

020_Odb_PSC

021_Odb_A4_sidlo

022_Odb_cislo

023_Odb_DIC

024_Odb_ICO

025_Odb_misto_podnikani

026_Odb_odberni_misto_A1_nazev

027_Datum_splatnosti

028_Forma_uhrady

029_Datum_vystaveni_danoveho_dokladu

030_Datum_uskutecneni_zdanitelneho_plneni

031_Dod_Telefon

032_Dod_Rozvoz

033_Cislo_skladu

034_Cislo_dokladu_v_davce_dokladu

035_Cislo_listu

036_Poradove_cislo_dokladu

037_RL_cislo_zavozu_pekarna

038_Soupis

039_Cislo_auta

040_SPZ_auta

041_Cislo_ridice

042_Jmeno_ridice

043_Cislo_zavoznika

044_Jmeno_zavoznika

045_Koeficient_ceny

046_Typ_DPH

047_Odb_odberni_misto_A2_doplnek_nazvu

048_Odb_odberni_misto_A3_ulice_cislo

049_bez_dane_s_dani

050_Odb_odberni_misto_PSC

051_Dod_odberni_misto_PSC

052_Odb_poplatek_z_prodeleni_denne_Kc

053_Poznamka

054_Odb_poplatek_z_prodeleni_denne_procent

055_Odb_cislo_OM

056_Dod_telefon_1

057_Dod_telefon_2

058_Dod_telefon_3

059_Dod_fax

060_Odb_stat

061_Dod_odberni_misto_A1_nazev

062_Dod_odberni_misto_A2_doplnek_nazvu

063_Dod_odberni_misto_A3_ulice_cislo

064_Dod_odberni_misto_A4_sidlo

065_Odb_odberni_misto_A4_sidlo

070_Poznamka_16

071_Cislo_listu_kopie

072_Odb_poznamka

073_Adresa_pro_zaslani_PA1

074_Adresa_pro_zaslani_PA2

075_Adresa_pro_zaslani_PA3

076_Adresa_pro_zaslani_PPSC

077_Adresa_pro_zaslani_PA4

078_Adresa_pro_zaslani_PA1_A1

079_Adresa_pro_zaslani_PA2_A2

080_Adresa_pro_zaslani_PA3_A3

081_Adresa_pro_zaslani_PPSC_PSC

082_Adresa_pro_zaslani_PA4_A4

083_Sleva_OZ_proc

084_Partner_Text01

085_Partner_Text02

086_Partner_Text03

087_Partner_Text04

088_Partner_Text05

089_Partner_Text06

090_Partner_Text07

091_Partner_Text08

 

092_Doklad_ReklamaceOK

093_Doklad_Reklamace0OK

094_Doklad_Reklamace1OK

095_Doklad_Reklamace2OK

096_Doklad_Reklamace3OK

097_Doklad_TextReklamace

098_Doklad_TextReklamace0

099_Doklad_TextReklamace1

100_Doklad_TextReklamace2

101_Doklad_TextReklamace3

 

301_D_Barva

302_D_PTypCeny

303_D_PCenovaSkupina

304_D_TypDPH

305_D_TypCeny

306_D_TypUhrady

307_D_ZpusobPlatby1

308_Tisk_na_tiskarnu_PC

309_Tisk_na_tiskarnu_Uzivatel

310_D_ZpusobPlatby4

311_Mlecka_1_ano

312_D_StavArchivace

313_D_StavPrenosu

314_D_ZmenaKod

315_D_ZmenaKdo

316_D_ZmenaPC

317_D_ZasobyOK

318_D_RLOK

319_D_TiskOK_doklad_vytisten

320_D_DanovyDokladOK

321_D_ExportOK

322_D_ImportOK

323_D_KontrolaRLOK

324_D_VPOK

325_D_SaldoOK

326_D_PObalySDPHOK

327_D_ZavazekOK

328_D_PohledavkaOK

329_D_BlokovaniOK

330_D_DokladStornovanOK

331_D_VetaObjednavka

332_D_CisloObjednavky

333_Ucto_Zaklad_celkem_DPH_0_procent

334_Ucto_Z_DPH1

335_Ucto_D_DPH1

336_Ucto_C_DPH1

337_D_BlobMemoStav

338_D_Stav_1_doklad_uzavren

339_D_PKodBanky

340_D_ICO

341_D_PCelek

342_D_PKraj

343_D_POkres

344_D_PCtverec10

345_D_PCtverec25

346_D_PCtverec50

347_D_PCtverec100

348_D_PObec

349_D_PPSC

350_D_PFakturacniMisto

351_Ucto_celkem

352_D_PSkupina

353_D_PC

354_Zalohova_platba_D_DPH1_x_100

355_D_UDealer

356_Zalohova_platba_Z_DPH2_x_100

357_D_UVychystavac

358_D_UVychystavac2

359_Zalohova_platba_D_DPH2_x_100

360_Sleva_OZ_procent_x_100_10000_49999

361_D_UUzivatel

362_D_UScaner

363_Zaloha_VS

364_Celkem_fotografii_FILE01

365_Zaloha_Kc

366_Zaloha_Datum

367_Ucto_Zaokrouhleni

368_Ucto_Zaplaceno_nenulove

369_Ucto_Z_DPH2

370_Ucto_VS

371_Ucto_C_DPH2

372_Obaly_Z_DPH2_x_100

373_Obaly_D_DPH2_x_100

374_Ucto_Z_obaly

375_Ucto_D_obaly

376_D_VetaPlatby5

377_Nakup22_PL

377_Nakup5_PL

379_D_ULikvidovalPlatbu3

380_Pocet_radku

381_Cislo_objednavky_mlecka

382_Puvodni_veta_FILE01

383_Cislo_PC_ktere_uzavrelo_doklad

384_D_Rozvoz

385_D_Stredisko

386_D_Zakazka

387_D_Cinnost

388_Ucto_D_DPH2

389_D_ZmenaPocet

390_D_PocetPalet

391_POS_Celkem_98775

392_POS_Celkem_98773

393_D_Zaklad_DPH_0_procent

394_D_Z_DPH1

395_D_Z_DPH2

396_POS_lahve_celkem

397_POS_zaokrouhleni

398_POS_celkem

399_POS_zaplaceno

400_POS_vratit

401_POS_kredit_partnera

402_POS_celkem_zbozi_Z0_0_50

403_POS_celkem_zbozi_Z_DPH1_0_50

404_POS_celkem_zbozi_Z_DPH2_0_50

405_POS_celkem_zbozi_Z0_bez_zaokrouhleni

406_POS_celkem_zbozi_Z_DPH1_bez_zaokrouhleni

407_POS_celkem_zbozi_Z_DPH2_bez_zaokrouhleni

408_POS_Celkem_98766

409_D_D_DPH1

410_D_D_DPH2

411_D_Zaokrouhleni

412_D_CelkemCenaBezDPH

413_POS_Celkem_98769

414_POS_Celkem_98760

415_POS_Celkem_98762

416_POS_Celkem_98763

417_POS_Celkem_98764

418_POS_Celkem_98765

419_POS_Celkem_98771

420_POS_Celkem_98772

421_Zatizeni_VP

422_D_DatumObjednavky

423_D_DatumZpracovani

424_D_DatumPorizeni

425_D_DatumLikvidace

426_D_DatumServeru

427_Cas_tisku_na_tiskarne

428_D_DatumPlatby2

429_D_DatumPlatby3

430_D_DatumPlatby4

431_FILE01_Datum

432_D_DatumKursu

433_D_DatumPosledniPenalizace

434_D_DatumPosledniUpominky

435_D_DatumPoslednihoSmiru

436_D_ZmenaDatum

437_D_ZmenaDatumServer

438_D_DatumTisku

439_D_DatumExpedice

440_D_AgendaSklad

441_D_Agenda

442_D_PuvodniStredisko

443_D_PuvodniDruhDokladu

444_D_Mena

445_D_DatabazeRadky

446_D_DatabazeObraty

447_D_DatabazeObratyPrijem

448_D_DatabazeObjednavka

449_D_DatabazeLikvidace

450_Verze_ES_manas

451_D_DatabazeUcto

452_D_DatabazePlatby1

453_D_DatabazePlatby2

454_D_DatabazePlatby3

455_D_DatabazePlatby4

456_FILE01_puvodni_databaze

457_D_PuvodniDatabaze

458_D_KS

459_D_SS

460_D_CisloDokladuZauctovani

461_Partner_Email

462_D_NazevPartnera

463_Partner_Ucet1

464_Jmeno_dealera

465_Ucto_C_Z_DPH0

466_Ucto_Z_DPH1

467_Ucto_D_DPH1

468_Ucto_C_DPH1

469_Ucto_Z_DPH2

470_Ucto_D_DPH2

471_Ucto_C_DPH2

472_Ucto_Z_obal

473_Ucto_D_obal

474_Ucto_C_obal

475_Ucto_Celkem

476_Ucto_Zaokrouhleni

496_Zaloha_VS

497_Zaloha_Kc

498_Zaloha_datum_zaplaceni_zalohy

499_Zaloha_Z_DPH1

500_Zaloha_D_DPH1

501_Zaloha_Z_DPH2

502_Zaloha_D_DPH2

503_INI_Text01_globalni

504_INI_Text02_globalni

505_INI_Text03_globalni

506_INI_Text04_globalni

507_INI_Text05_globalni

508_INI_Text06_globalni

509_INI_Text07_globalni

510_INI_Text08_globalni

511_INI_Text09_globalni

512_INI_Text10_globalni

513_INI_Text11_lokalni

514_INI_Text12_lokalni

515_INI_Text13_lokalni

516_INI_Text14_lokalni

517_INI_Text15_lokalni

518_INI_Text16_lokalni

519_INI_Text01_Zbozi_0xxxx_globalni

520_INI_Text02_Zbozi_0xxxx_globalni

521_INI_Text03_Zbozi_0xxxx_globalni

522_INI_Text04_Zbozi_0xxxx_globalni

523_INI_Text05_Zbozi_0xxxx_globalni

524_INI_Text06_Zbozi_0xxxx_globalni

525_INI_Text07_Zbozi_0xxxx_globalni

526_INI_Text08_Zbozi_0xxxx_globalni

527_INI_Text09_Zbozi_0xxxx_globalni

528_INI_Text10_Zbozi_0xxxx_globalni

529_INI_Text11_Zbozi_0xxxx_lokalni

530_INI_Text12_Zbozi_0xxxx_lokalni

531_INI_Text13_Zbozi_0xxxx_lokalni

532_INI_Text14_Zbozi_0xxxx_lokalni

533_INI_Text15_Zbozi_0xxxx_lokalni

534_INI_Text16_Zbozi_0xxxx_lokalni

535_INI_Text01_Zbozi_1xxxx_globalni

536_INI_Text02_Zbozi_1xxxx_globalni

537_INI_Text03_Zbozi_1xxxx_globalni

538_INI_Text04_Zbozi_1xxxx_globalni

539_INI_Text05_Zbozi_1xxxx_globalni

540_INI_Text06_Zbozi_1xxxx_globalni

541_INI_Text07_Zbozi_1xxxx_globalni

542_INI_Text08_Zbozi_1xxxx_globalni

543_INI_Text09_Zbozi_1xxxx_globalni

544_INI_Text10_Zbozi_1xxxx_globalni

545_INI_Text11_Zbozi_1xxxx_lokalni

546_INI_Text12_Zbozi_1xxxx_lokalni

547_INI_Text13_Zbozi_1xxxx_lokalni

548_INI_Text14_Zbozi_1xxxx_lokalni

549_INI_Text15_Zbozi_1xxxx_lokalni

550_INI_Text16_Zbozi_1xxxx_lokalni

551_INI_Text01_Zbozi_2xxxx_globalni

552_INI_Text02_Zbozi_2xxxx_globalni

553_INI_Text03_Zbozi_2xxxx_globalni

554_INI_Text04_Zbozi_2xxxx_globalni

555_INI_Text05_Zbozi_2xxxx_globalni

556_INI_Text06_Zbozi_2xxxx_globalni

557_INI_Text07_Zbozi_2xxxx_globalni

558_INI_Text08_Zbozi_2xxxx_globalni

559_INI_Text09_Zbozi_2xxxx_globalni

560_INI_Text10_Zbozi_2xxxx_globalni

561_INI_Text11_Zbozi_2xxxx_lokalni

562_INI_Text12_Zbozi_2xxxx_lokalni

563_INI_Text13_Zbozi_2xxxx_lokalni

564_INI_Text14_Zbozi_2xxxx_lokalni

565_INI_Text15_Zbozi_2xxxx_lokalni

566_INI_Text16_Zbozi_2xxxx_lokalni

567_INI_Text01_Zbozi_3xxxx_globalni

568_INI_Text02_Zbozi_3xxxx_globalni

569_INI_Text03_Zbozi_3xxxx_globalni

570_INI_Text04_Zbozi_3xxxx_globalni

571_INI_Text05_Zbozi_3xxxx_globalni

572_INI_Text06_Zbozi_3xxxx_globalni

573_INI_Text07_Zbozi_3xxxx_globalni

574_INI_Text08_Zbozi_3xxxx_globalni

575_INI_Text09_Zbozi_3xxxx_globalni

576_INI_Text10_Zbozi_3xxxx_globalni

577_INI_Text11_Zbozi_3xxxx_lokalni

578_INI_Text12_Zbozi_3xxxx_lokalni

579_INI_Text13_Zbozi_3xxxx_lokalni

580_INI_Text14_Zbozi_3xxxx_lokalni

581_INI_Text15_Zbozi_3xxxx_lokalni

582_INI_Text16_Zbozi_3xxxx_lokalni

583_INI_Text01_Zbozi_4xxxx_globalni

584_INI_Text02_Zbozi_4xxxx_globalni

585_INI_Text03_Zbozi_4xxxx_globalni

586_INI_Text04_Zbozi_4xxxx_globalni

587_INI_Text05_Zbozi_4xxxx_globalni

588_INI_Text06_Zbozi_4xxxx_globalni

589_INI_Text07_Zbozi_4xxxx_globalni

590_INI_Text08_Zbozi_4xxxx_globalni

591_INI_Text09_Zbozi_4xxxx_globalni

592_INI_Text10_Zbozi_4xxxx_globalni

593_INI_Text11_Zbozi_4xxxx_lokalni

594_INI_Text12_Zbozi_4xxxx_lokalni

595_INI_Text13_Zbozi_4xxxx_lokalni

596_INI_Text14_Zbozi_4xxxx_lokalni

597_INI_Text15_Zbozi_4xxxx_lokalni

598_INI_Text16_Zbozi_4xxxx_lokalni

599_INI_Text01_Zbozi_5xxxx_globalni

600_INI_Text02_Zbozi_5xxxx_globalni

601_INI_Text03_Zbozi_5xxxx_globalni

602_INI_Text04_Zbozi_5xxxx_globalni

603_INI_Text05_Zbozi_5xxxx_globalni

604_INI_Text06_Zbozi_5xxxx_globalni

605_INI_Text07_Zbozi_5xxxx_globalni

606_INI_Text08_Zbozi_5xxxx_globalni

607_INI_Text09_Zbozi_5xxxx_globalni

608_INI_Text10_Zbozi_5xxxx_globalni

609_INI_Text11_Zbozi_5xxxx_lokalni

610_INI_Text12_Zbozi_5xxxx_lokalni

611_INI_Text13_Zbozi_5xxxx_lokalni

612_INI_Text14_Zbozi_5xxxx_lokalni

613_INI_Text15_Zbozi_5xxxx_lokalni

614_INI_Text16_Zbozi_5xxxx_lokalni

615_INI_Text01_Zbozi_6xxxx_globalni

616_INI_Text02_Zbozi_6xxxx_globalni

617_INI_Text03_Zbozi_6xxxx_globalni

618_INI_Text04_Zbozi_6xxxx_globalni

619_INI_Text05_Zbozi_6xxxx_globalni

620_INI_Text06_Zbozi_6xxxx_globalni

621_INI_Text07_Zbozi_6xxxx_globalni

622_INI_Text08_Zbozi_6xxxx_globalni

623_INI_Text09_Zbozi_6xxxx_globalni

624_INI_Text10_Zbozi_6xxxx_globalni

625_INI_Text11_Zbozi_6xxxx_lokalni

626_INI_Text12_Zbozi_6xxxx_lokalni

627_INI_Text13_Zbozi_6xxxx_lokalni

628_INI_Text14_Zbozi_6xxxx_lokalni

629_INI_Text15_Zbozi_6xxxx_lokalni

630_INI_Text16_Zbozi_6xxxx_lokalni

631_INI_Text01_Zbozi_7xxxx_globalni

632_INI_Text02_Zbozi_7xxxx_globalni

633_INI_Text03_Zbozi_7xxxx_globalni

634_INI_Text04_Zbozi_7xxxx_globalni

635_INI_Text05_Zbozi_7xxxx_globalni

636_INI_Text06_Zbozi_7xxxx_globalni

637_INI_Text07_Zbozi_7xxxx_globalni

638_INI_Text08_Zbozi_7xxxx_globalni

639_INI_Text09_Zbozi_7xxxx_globalni

640_INI_Text10_Zbozi_7xxxx_globalni

641_INI_Text11_Zbozi_7xxxx_lokalni

642_INI_Text12_Zbozi_7xxxx_lokalni

643_INI_Text13_Zbozi_7xxxx_lokalni

644_INI_Text14_Zbozi_7xxxx_lokalni

645_INI_Text15_Zbozi_7xxxx_lokalni

646_INI_Text16_Zbozi_7xxxx_lokalni

647_INI_Text01_Zbozi_8xxxx_globalni

648_INI_Text02_Zbozi_8xxxx_globalni

649_INI_Text03_Zbozi_8xxxx_globalni

650_INI_Text04_Zbozi_8xxxx_globalni

651_INI_Text05_Zbozi_8xxxx_globalni

652_INI_Text06_Zbozi_8xxxx_globalni

653_INI_Text07_Zbozi_8xxxx_globalni

654_INI_Text08_Zbozi_8xxxx_globalni

655_INI_Text09_Zbozi_8xxxx_globalni

656_INI_Text10_Zbozi_8xxxx_globalni

657_INI_Text11_Zbozi_8xxxx_lokalni

658_INI_Text12_Zbozi_8xxxx_lokalni

659_INI_Text13_Zbozi_8xxxx_lokalni

660_INI_Text14_Zbozi_8xxxx_lokalni

661_INI_Text15_Zbozi_8xxxx_lokalni

662_INI_Text16_Zbozi_8xxxx_lokalni

663_INI_Text01_Zbozi_9xxxx_globalni

664_INI_Text02_Zbozi_9xxxx_globalni

665_INI_Text03_Zbozi_9xxxx_globalni

666_INI_Text04_Zbozi_9xxxx_globalni

667_INI_Text05_Zbozi_9xxxx_globalni

668_INI_Text06_Zbozi_9xxxx_globalni

669_INI_Text07_Zbozi_9xxxx_globalni

670_INI_Text08_Zbozi_9xxxx_globalni

671_INI_Text09_Zbozi_9xxxx_globalni

672_INI_Text10_Zbozi_9xxxx_globalni

673_INI_Text11_Zbozi_9xxxx_lokalni

674_INI_Text12_Zbozi_9xxxx_lokalni

675_INI_Text13_Zbozi_9xxxx_lokalni

676_INI_Text14_Zbozi_9xxxx_lokalni

677_INI_Text15_Zbozi_9xxxx_lokalni

678_INI_Text16_Zbozi_9xxxx_lokalni

 

 

ppTextPipeline2 - řádky dokladu

 

001_Nazev_zbozi= 002_DPH_sazba_proc

003_Merna_jednotka_MJ

004_Mnozstvi_MJ

005_Cena_MJ_bez_DPH

006_Cena_MJ_s_DPH

007_Celkem_Kc_bez_DPH

008_Celkem_Kc_s_DPH

009_Druh_obalu

010_Pocet_obalu

011_Komercni_mnozstvi_v_obalu

012_Cislo_zbozi

013_Jakost_typ_ceny

014_Tara_obalu_MJ

015_Vada_v_obalu_MJ

016_Brutto_MJ

017_Paleta_MJ

018_Celni_sazebnik

019_Carovy_kod_katalogove_cislo

020_Zkratka

021_Zaruka_mesicu

022_Poznamka_zbozi

023_Sleva_OK

024_Trvanlivost_dni

025_Skupina

026_JKPOV

027_Hmotnost_MJ_g

028_Odkaz

029_Vyrobni_cislo_odkaz

030_Poznamka_odkaz

031_Hmotnost_MJ_kg

032_Mena

033_Cena_MJ_mena

034_Cena_celkem_mena

035_DPC_MJ_bez_DPH

036_DPC_MJ_s_DPH

037_Cena00

038_Cena01

039_Cena02

040_Cena03

041_Cena04

042_Cena05

043_Cena06

044_Cena07

045_Cena08

046_Cena09

047_Planovana_cena

048_ZdrojovaCena

049_Posledni_nakupni_cena

050_Posledni_prodejni_cena

051_Doporucena_prodejni_marze_proc

052_Cena_MJ_bez_slevy_bez_DPH

053_Cena_MJ_bez_slevy_s_DPH

054_Precislovani_cisla_zbozi

055_Priorita

056_Zkratka_obalu

057_NAR_UNS

058_SKP

059_Obal

060_Egalizace

061_Umisteni

062_Marze

063_Typ_stroje

064_VP_marze

065_VP_DPC_vcetne_marze_bez_DPH

066_VP_DPC_vcetne_marze_s_DPH

067_VP_DPC_za_MJ_vcetne_marze_s_DPH_orientacne

068_Pocet_kartonu

069_Mnozstvi_v_obalu

070_Marze_procent_akcni_cena

071_Cena12

072_Cena13

073_Cena14

074_Cena15

075_Cena16

076_Cena17

077_Cena18

078_Cena19

079_Planovana_cena_PLC

080_Cena20

081_Cena20_x_MJ

082_DPC_celkem_s_DPH

083_Umisteni

084_Sleva_vuci_01

085_Sleva_vuci_01_procento

086_Seriove_cislo

090_Cena10

091_Cena11

092_Cena_celkem_bez_slevy_bez_DPH

093_Cena_celkem_bez_slevy_s_DPH

094_JKPOV_13

095_Tara_4

096_Vada_4

097_Cislo_protokolu_o_shode

098_Cislo_protokolu_o_shode_10

099_Datum_protokolu_o_shode

101_Objednano_cena_DPC

102_Objednano_cena_DPC_bez_DPH

103_Marze_POS

104_R_AutoInc

105_R_Cislo_dokladu

106_D_Cislo_dokladu

107_QQ00_AutoInc

108_R_CisloPartnera

109_QQ01_AutoInc

110_R_Auto

111_R_URidic

112_R_UZavoznik

113_R_Soupis

114_R_RL

115_R_PC

116_R_DesetinnychMist

117_R_UVyhotovil

118_R_UDealer

119_R_USkladnik

120_R_UVychystavac

121_R_UVychystavac2

122_R_UPorizovac

123_Sleva_OZ_x_100

124_R_UUzivatel

125_R_UScaner

126_Celkem_sleva_OZ_v_radku_v_halirich

127_R_UTransfer

128_Cena_celkem_v_radku_v_halirich

129_Barva_zluta_pro_mlecka

130_Cislo_listu

131_Stav_Archivace

132_R_SerioveCisloIndex

133_CenaMJ_x_MnozstviMJ_v_halirich

134_R_CisloPalety

135_R_PocetPalet

136_R_Skupina

137_Verze_ES_manas

138_D_VS

139_R_Stav

140_R_Barva

141_R_DPHObalu1

142_R_DPHObalu2

143_R_DPHPalety

144_R_DPH

145_Den_z_datumu_zpracovani

146_R_CenovaSkupina

147_R_CKOK

148_R_StornoOK

149_R_TransferOK

150_R_AutomatickyOK

151_R_AkcniCenaOK

152_R_SlevaOK

153_Nehlidat_zdrojovou_cenu

154_R_RadekStornovanOK

155_Cena_celkem_v_radku

156_Old_DPC

157_R_MarzeZeSKU

158_R_Egalizace2

159_R_HmotnostG

160_R_ZasobaMJ_PMJ

161_R_CenaMJ_bez_slevy

162_R_ZdrojovaCenaMJ_Prumerna_cena

163_R_Vynos

164_R_ZasobaKc_PKc

165_R_PV

166_R_TypDokladu

167_R_DatumDokladu

168_R_DatumNow

169_R_DatumServer

170_R_DatumDavky

171_R_DatumVyroby

172_R_DatumSpotreby

173_R_DruhDokladu

174_R_DatabazeDoklad

175_R_Databaze_QQ00

176_R_Databaze_QQ01

177_R_MJ

178_R_NazevZbozi_Reklamace

179_R_ProtokolOShode

180_Cislo_zbozi

181_Cislo_zbozi

182_CenaMJBezDane_KoefMerneCeny

183_ZdrojovaCena_KoefMerneCeny

184_Cena01_KoefMerneCeny

185_Cena02_KoefMerneCeny

186_Sleva_OZ_x_100

187_Celkem_sleva_OZ_v_radku_v_halirich

188_Cena_celkem_v_radku_v_halirich

189_Spotrebni_Dan

190_DesetinnychMist_100

191_DesetinnychMist_100_Cena06

192_Zbozi_Text01

193_Zbozi_Text02

194_Zbozi_Text03

195_Zbozi_Text04

196_Zbozi_Text05

197_Zbozi_Text06

198_Zbozi_Text07

199_Zbozi_Text08

200_Zbozi_Text01_Obal2_nenulovy

201_Zbozi_Text02_Obal2_nenulovy

202_Zbozi_Text03_Obal2_nenulovy

203_Zbozi_Text04_Obal2_nenulovy

204_Zbozi_Text05_Obal2_nenulovy

205_Zbozi_Text06_Obal2_nenulovy

206_Zbozi_Text07_Obal2_nenulovy

207_Zbozi_Text08_Obal2_nenulovy

 

208_ReklamaceOK

209_TypReklamace

210_TextReklamace

 

211_Mnozstvi_MJ_004_cele_cislo

212_Egalizace_060_cele_cislo

 

 

ppTextPipeline3 - patička dokladu

 

001_Celkem_mnozstvi_MJ= 002_Celkem_cena_bez_DPH

003_Celkem_cena_s_DPH

004_Sazba_DPH_0_procent

005_Sazba_DPH_snížená

006_Sazba_DPH_základní

007_Zaklad_DPH_0_procent

008_Zaklad_DPH_snizena

009_Zaklad_DPH_zakladni

010_Celkem_bez_dane

011_Dan_DPH_snizena

012_Dan_DPH_zakladni

013_Celkem_dan

014_Celkem_s_dani_DPH_0_procent

015_Celkem_s_dani_DPH_snizena

016_Celkem_s_dani_DPH_zakladni

017_Celkem_cena_s_dani

018_Zaokrouhleni_Kc

019_Celkem_k_uhrade_Kc

020_Zalohove_zaplaceno

021_Vyhotoveno_dne

022_Cas_vyhotoveni_HH_MM

023_Sleva_celkem_procent

024_Suma_Cena20_x_MJ

025_Suma_cena_zbozi_bez_DPH

026_Vyhotovil_a

027_Sleva_procent_na_doklade

028_Cena_MJ_vcetne_bez_DPH_orientacni

029_Zaplaceno_Kc

030_Vratit_Kc

031_Pevna_sleva_procent_za_partnera

033_Celkem_mena

034_Mena

035_Kurs

036_Datum_kursu

037_Dod_telefon_1

038_Dod_telefon_2

039_Dod_telefon_3

040_Dod_fax

041_VP_DPC_bez_DPH_0_procent

042_VP_DPC_bez_DPH_snizena

043_VP_DPC_bez_DPH_zakladni

044_VP_DPC_bez_DPH_celkem

045_VP_DPC_s_DPH_0_procent

046_VP_DPC_s_DPH_snizena

047_VP_DPC_s_DPH_zakladni

048_VP_DPC_s_DPH_celkem

049_VP_zaokrouhleni

050_VP_k_uhrade_celkem_vcetne_DPH

051_VP_DPC_bez_DPH_celkem_44

052_VP_DPC_s_DPH_celkem_48

053_VP_koeficient_partnera

056_Suma_DPC_DPH_0_procent

057_Suma_DPC_DPH_snizena

058_Suma_DPC_DPH_zakladni

059_Suma_DPC_celkem

060_Suma_celkem_kg_1000

061_Suma_celkem_kg

062_Cena_bez_slevy_bez_DPH

063_Cena_bez_slevy_s_DPH

064_Sleva

065_Pocet_ztratnych_obalu

066_Memo1

067_Memo2

068_Memo3

069_Memo4

070_Suma_cena_obaly_bez_DPH

071_Suma_cena_obaly_s_DPH

072_Suma_cena_zbozi_s_DPH

073_Suma_cena_zbozi_bez_DPH_0_procent

074_Suma_cena_zbozi_bez_DPH_snizena

075_Suma_cena_zbozi_bez_DPH_zakladni

076_Suma_cena_zbozi_DPH_0_procent

077_Suma_cena_zbozi_DPH_snizena

078_Suma_cena_zbozi_DPH_zakladni

079_Suma_cena_zbozi_s_DPH_0_procent

080_Suma_cena_zbozi_s_DPH_snizena

081_Suma_cena_zbozi_s_DPH_zakladni

082_Suma_cena_obaly_bez_DPH_0_procent

083_Suma_cena_obaly_bez_DPH_snizena

084_Suma_cena_obaly_bez_DPH_zakladni

085_Suma_cena_obaly_DPH_0_procent

086_Suma_cena_obaly_DPH_snizena

087_Suma_cena_obaly_DPH_zakladni

088_Suma_cena_obaly_s_DPH_0_procent

089_Suma_cena_obaly_s_DPH_snizena

090_Suma_cena_obaly_s_DPH_zakladni

091_Suma_DPH_Zbozi

092_Suma_DPH_Obaly

093_Celkem_DPC_s_DPH

094_Celkem_sleva_vuci_01

095_Celkem_sleva_vuci_01_procento

096_Rozdil_DPH_snizena

097_Rozdil_DPH_zakladni

098_Dan_koeficientem_DPH_snizena

099_Dan_koeficientem_DPH_zakladni

101_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ

102_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ_DPH_0_procent

103_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ_DPH_snizena

104_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ_DPH_zakladni

105_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ_bez_DPH

106_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ_bez_DPH_0_procent

107_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ_bez_DPH_snizena

108_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ_bez_DPH_zakladni

109_Suma_Spotrebni_Dan

 

110_Doklad_ReklamaceOK

111_Doklad_Reklamace0OK

112_Doklad_Reklamace1OK

113_Doklad_Reklamace2OK

114_Doklad_Reklamace3OK

115_Doklad_TextReklamace

116_Doklad_TextReklamace0

117_Doklad_TextReklamace1

118_Doklad_TextReklamace2

119_Doklad_TextReklamace3

 

195_Sleva_OZ_procent

202_Jmeno_QD00

203_Dod_DIC

204_Dod_ICO

205_Dod_A1_nazev

206_Dod_A2_doplnek_nazvu

206_Dod_A2_ulice_cislo

208_Dod_PSC

209_Dod_A4_sidlo

210_Dod_bankovni_ustav

211_Dod_bankovni_ucet

212_Dod_misto_podnikani

213_Jmeno_souboru_formulare

214_VS_cislo_danoveho_dokladu

215_KS

216_Odb_precislovani

217_Odb_A1_nazev

218_Odb_A2_doplnek_nazvu

219_Odb_A3_ulice_cislo

220_Odb_PSC

221_Odb_A4_sidlo

222_Odb_Cislo_FM

223_Odb_DIC

224_Odb_ICO

225_Odb_Misto_podnikani

226_Odb_A1_nazev

227_Datum_splatnosti

228_Forma_uhrady

229_Datum_vystaveni_danoveho_dokladu

230_Datum_uskutecneni_zdanitelneho_plneni

231_Dod_tel_fax

232_Dod_Rozvoz

233_Cislo_skladu

234_Cislo_dokladu_v_davce_dokladu

235_Cislo_listu

236_Poradove_cislo_dokladu

237_RL

238_Soupis

239_Cislo_auta

240_SPZ_auta

241_Cislo_ridice

242_Jmeno_ridice

243_Cislo_zavoznika

244_Jmeno_zavoznika

245_Koeficient_ceny

246_Typ_DPH

247_Odb_OM_A2_doplnek_nazvu

248_Odb_OM_A3_ulice_cislo

249_bez_dane_s_dani

250_Odb_OM_PSC

251_Dod_OM_PSC

252_Odb_poplatek_z_prodleni_denne_Kc

253_Poznamka

254_Odb_poplatek_z_prodleni_denne_procento

255_Odb_Cislo_OM

256_Dod_telefon_1

257_Dod_telefon_2

258_Dod_telefon_3

259_Dod_fax

260_Odb_stat

261_Dod_OM_A1_nazev

262_Dod_OM_A2_doplnek_nazvu

263_Dod_OM_A3_ulice_cislo

264_Dod_OM_A4_sidlo

265_Odb_OM_A4_sidlo

270_Poznamka_16

271_Cislo_listu_35

272_Odb_Poznamka

301_D_Barva

302_D_PTypCeny

303_D_PCenovaSkupina

304_D_TypDPH

305_D_TypCeny

306_D_TypUhrady

307_D_ZpusobPlatby1

308_Tisk_na_tiskarnu_PC

309_Tisk_na_tiskarnu_Uzivatel

310_D_ZpusobPlatby4

311_Mlecka_1_ano

312_D_StavArchivace

313_D_StavPrenosu

314_D_ZmenaKod

315_D_ZmenaKdo

316_D_ZmenaPC

317_D_ZasobyOK

318_D_RLOK

319_D_TiskOK_doklad_vytisten

320_D_DanovyDokladOK

321_D_ExportOK

322_D_ImportOK

323_D_KontrolaRLOK

324_D_VPOK

325_D_SaldoOK

326_D_PObalySDPHOK

327_D_ZavazekOK

328_D_PohledavkaOK

329_D_BlokovaniOK

330_D_DokladStornovanOK

331_D_VetaObjednavka

332_D_CisloObjednavky

333_Ucto_Zaklad_celkem_DPH_0_procent

334_Ucto_Z_DPH1

335_Ucto_D_DPH1

336_Ucto_C_DPH1

337_D_BlobMemoStav

338_D_Stav_1_doklad_uzavren

339_D_PKodBanky

340_D_ICO

341_D_PCelek

342_D_PKraj

343_D_POkres

344_D_PCtverec10

345_D_PCtverec25

346_D_PCtverec50

347_D_PCtverec100

348_D_PObec

349_D_PPSC

350_D_PFakturacniMisto

351_Ucto_celkem

352_D_PSkupina

353_D_PC

354_Zalohova_platba_D_DPH1_x_100

355_D_UDealer

356_Zalohova_platba_Z_DPH2_x_100

357_D_UVychystavac

358_D_UVychystavac2

359_Zalohova_platba_D_DPH2_x_100

360_Sleva_OZ_procent_x_100_10000_49999

361_D_UUzivatel

362_D_UScaner

363_Zaloha_VS

364_Celkem_fotografii_FILE01

365_Zaloha_Kc

366_Zaloha_Datum

367_Ucto_Zaokrouhleni

368_Ucto_Zaplaceno_nenulove

369_Ucto_Z_DPH2

370_Ucto_VS

371_Ucto_C_DPH2

372_Obaly_Z_DPH2_x_100

373_Obaly_D_DPH2_x_100

374_Ucto_Z_obaly

375_Ucto_D_obaly

376_D_VetaPlatby5

377_Nakup22_PL

377_Nakup5_PL

379_D_ULikvidovalPlatbu3

380_Pocet_radku

381_Cislo_objednavky_mlecka

382_Puvodni_veta_FILE01

383_Cislo_PC_ktere_uzavrelo_doklad

384_D_Rozvoz

385_D_Stredisko

386_D_Zakazka

387_D_Cinnost

388_Ucto_D_DPH2

389_D_ZmenaPocet

390_D_PocetPalet

391_POS_Celkem_98775

392_POS_Celkem_98773

393_D_Zaklad_DPH_0_procent

394_D_Z_DPH1

395_D_Z_DPH2

396_POS_lahve_celkem

397_POS_zaokrouhleni

398_POS_celkem

399_POS_zaplaceno

400_POS_vratit

401_POS_kredit_partnera

402_POS_celkem_zbozi_Z0_0_50

403_POS_celkem_zbozi_Z_DPH1_0_50

404_POS_celkem_zbozi_Z_DPH2_0_50

405_POS_celkem_zbozi_Z0_bez_zaokrouhleni

406_POS_celkem_zbozi_Z_DPH1_bez_zaokrouhleni

407_POS_celkem_zbozi_Z_DPH2_bez_zaokrouhleni

408_POS_Celkem_98766

409_D_D_DPH1

410_D_D_DPH2

411_D_Zaokrouhleni

412_D_CelkemCenaBezDPH

413_POS_Celkem_98769

414_POS_Celkem_98760

415_POS_Celkem_98762

416_POS_Celkem_98763

417_POS_Celkem_98764

418_POS_Celkem_98765

419_POS_Celkem_98771

420_POS_Celkem_98772

421_Zatizeni_VP

422_D_DatumObjednavky

423_D_DatumZpracovani

424_D_DatumPorizeni

425_D_DatumLikvidace

426_D_DatumServeru

427_Cas_tisku_na_tiskarne

428_D_DatumPlatby2

429_D_DatumPlatby3

430_D_DatumPlatby4

431_FILE01_Datum

432_D_DatumKursu

433_D_DatumPosledniPenalizace

434_D_DatumPosledniUpominky

435_D_DatumPoslednihoSmiru

436_D_ZmenaDatum

437_D_ZmenaDatumServer

438_D_DatumTisku

439_D_DatumExpedice

440_D_AgendaSklad

441_D_Agenda

442_D_PuvodniStredisko

443_D_PuvodniDruhDokladu

444_D_Mena

445_D_DatabazeRadky

446_D_DatabazeObraty

447_D_DatabazeObratyPrijem

448_D_DatabazeObjednavka

449_D_DatabazeLikvidace

450_Verze_ES_manas

451_D_DatabazeUcto

452_D_DatabazePlatby1

453_D_DatabazePlatby2

454_D_DatabazePlatby3

455_D_DatabazePlatby4

456_FILE01_puvodni_databaze

457_D_PuvodniDatabaze

458_D_KS

459_D_SS

460_D_CisloDokladuZauctovani

461_Partner_Email

462_D_NazevPartnera

463_Partner_Ucet1

464_Jmeno_dealera

465_Ucto_C_Z_DPH0

466_Ucto_Z_DPH1

467_Ucto_D_DPH1

468_Ucto_C_DPH1

469_Ucto_Z_DPH2

470_Ucto_D_DPH2

471_Ucto_C_DPH2

472_Ucto_Z_obal

473_Ucto_D_obal

474_Ucto_C_obal

475_Ucto_Celkem

476_Ucto_Zaokrouhleni

477_Suma_cena_zbozi_bez_DPH

478_Suma_cena_zbozi_bez_DPH_0_procent

479_Suma_cena_zbozi_bez_DPH_snizena

480_Suma_cena_zbozi_bez_DPH_zakladni

481_Suma_cena_zbozi_bez_DPH

482_Hlavicka_Ucto_1

483_Hlavicka_Ucto_2

484_Hlavicka_Ucto_3

485_Hlavicka_Ucto_4

486_Hlavicka_Ucto_5

487_Suma_DPC_Dan_DPH_0_procent

488_Suma_DPC_Dan_DPH_snizena

489_Suma_DPC_Dan_DPH_zakladni

490_Suma_DPC_Dan_celkem

491_Suma_OP_DPH_0_procent

492_Suma_OP_DPH_0_snizena

493_Suma_OP_DPH_0_zakladni

494_Suma_OP_celkem

495_Sleva_OZ_Kc

496_Zaloha_VS

497_Zaloha_Kc

498_Zaloha_datum_zaplaceni_zalohy

499_Zaloha_Z_DPH1

500_Zaloha_D_DPH1

501_Zaloha_Z_DPH2

502_Zaloha_D_DPH2

503_INI_Text01_globalni

504_INI_Text02_globalni

505_INI_Text03_globalni

506_INI_Text04_globalni

507_INI_Text05_globalni

508_INI_Text06_globalni

509_INI_Text07_globalni

510_INI_Text08_globalni

511_INI_Text09_globalni

512_INI_Text10_globalni

513_INI_Text11_lokalni

514_INI_Text12_lokalni

515_INI_Text13_lokalni

516_INI_Text14_lokalni

517_INI_Text15_lokalni

518_INI_Text16_lokalni

519_INI_Text01_Zbozi_0xxxx_globalni

520_INI_Text02_Zbozi_0xxxx_globalni

521_INI_Text03_Zbozi_0xxxx_globalni

522_INI_Text04_Zbozi_0xxxx_globalni

523_INI_Text05_Zbozi_0xxxx_globalni

524_INI_Text06_Zbozi_0xxxx_globalni

525_INI_Text07_Zbozi_0xxxx_globalni

526_INI_Text08_Zbozi_0xxxx_globalni

527_INI_Text09_Zbozi_0xxxx_globalni

528_INI_Text10_Zbozi_0xxxx_globalni

529_INI_Text11_Zbozi_0xxxx_lokalni

530_INI_Text12_Zbozi_0xxxx_lokalni

531_INI_Text13_Zbozi_0xxxx_lokalni

532_INI_Text14_Zbozi_0xxxx_lokalni

533_INI_Text15_Zbozi_0xxxx_lokalni

534_INI_Text16_Zbozi_0xxxx_lokalni

535_INI_Text01_Zbozi_1xxxx_globalni

536_INI_Text02_Zbozi_1xxxx_globalni

537_INI_Text03_Zbozi_1xxxx_globalni

538_INI_Text04_Zbozi_1xxxx_globalni

539_INI_Text05_Zbozi_1xxxx_globalni

540_INI_Text06_Zbozi_1xxxx_globalni

541_INI_Text07_Zbozi_1xxxx_globalni

542_INI_Text08_Zbozi_1xxxx_globalni

543_INI_Text09_Zbozi_1xxxx_globalni

544_INI_Text10_Zbozi_1xxxx_globalni

545_INI_Text11_Zbozi_1xxxx_lokalni

546_INI_Text12_Zbozi_1xxxx_lokalni

547_INI_Text13_Zbozi_1xxxx_lokalni

548_INI_Text14_Zbozi_1xxxx_lokalni

549_INI_Text15_Zbozi_1xxxx_lokalni

550_INI_Text16_Zbozi_1xxxx_lokalni

551_INI_Text01_Zbozi_2xxxx_globalni

552_INI_Text02_Zbozi_2xxxx_globalni

553_INI_Text03_Zbozi_2xxxx_globalni

554_INI_Text04_Zbozi_2xxxx_globalni

555_INI_Text05_Zbozi_2xxxx_globalni

556_INI_Text06_Zbozi_2xxxx_globalni

557_INI_Text07_Zbozi_2xxxx_globalni

558_INI_Text08_Zbozi_2xxxx_globalni

559_INI_Text09_Zbozi_2xxxx_globalni

560_INI_Text10_Zbozi_2xxxx_globalni

561_INI_Text11_Zbozi_2xxxx_lokalni

562_INI_Text12_Zbozi_2xxxx_lokalni

563_INI_Text13_Zbozi_2xxxx_lokalni

564_INI_Text14_Zbozi_2xxxx_lokalni

565_INI_Text15_Zbozi_2xxxx_lokalni

566_INI_Text16_Zbozi_2xxxx_lokalni

567_INI_Text01_Zbozi_3xxxx_globalni

568_INI_Text02_Zbozi_3xxxx_globalni

569_INI_Text03_Zbozi_3xxxx_globalni

570_INI_Text04_Zbozi_3xxxx_globalni

571_INI_Text05_Zbozi_3xxxx_globalni

572_INI_Text06_Zbozi_3xxxx_globalni

573_INI_Text07_Zbozi_3xxxx_globalni

574_INI_Text08_Zbozi_3xxxx_globalni

575_INI_Text09_Zbozi_3xxxx_globalni

576_INI_Text10_Zbozi_3xxxx_globalni

577_INI_Text11_Zbozi_3xxxx_lokalni

578_INI_Text12_Zbozi_3xxxx_lokalni

579_INI_Text13_Zbozi_3xxxx_lokalni

580_INI_Text14_Zbozi_3xxxx_lokalni

581_INI_Text15_Zbozi_3xxxx_lokalni

582_INI_Text16_Zbozi_3xxxx_lokalni

583_INI_Text01_Zbozi_4xxxx_globalni

584_INI_Text02_Zbozi_4xxxx_globalni

585_INI_Text03_Zbozi_4xxxx_globalni

586_INI_Text04_Zbozi_4xxxx_globalni

587_INI_Text05_Zbozi_4xxxx_globalni

588_INI_Text06_Zbozi_4xxxx_globalni

589_INI_Text07_Zbozi_4xxxx_globalni

590_INI_Text08_Zbozi_4xxxx_globalni

591_INI_Text09_Zbozi_4xxxx_globalni

592_INI_Text10_Zbozi_4xxxx_globalni

593_INI_Text11_Zbozi_4xxxx_lokalni

594_INI_Text12_Zbozi_4xxxx_lokalni

595_INI_Text13_Zbozi_4xxxx_lokalni

596_INI_Text14_Zbozi_4xxxx_lokalni

597_INI_Text15_Zbozi_4xxxx_lokalni

598_INI_Text16_Zbozi_4xxxx_lokalni

599_INI_Text01_Zbozi_5xxxx_globalni

600_INI_Text02_Zbozi_5xxxx_globalni

601_INI_Text03_Zbozi_5xxxx_globalni

602_INI_Text04_Zbozi_5xxxx_globalni

603_INI_Text05_Zbozi_5xxxx_globalni

604_INI_Text06_Zbozi_5xxxx_globalni

605_INI_Text07_Zbozi_5xxxx_globalni

606_INI_Text08_Zbozi_5xxxx_globalni

607_INI_Text09_Zbozi_5xxxx_globalni

608_INI_Text10_Zbozi_5xxxx_globalni

609_INI_Text11_Zbozi_5xxxx_lokalni

610_INI_Text12_Zbozi_5xxxx_lokalni

611_INI_Text13_Zbozi_5xxxx_lokalni

612_INI_Text14_Zbozi_5xxxx_lokalni

613_INI_Text15_Zbozi_5xxxx_lokalni

614_INI_Text16_Zbozi_5xxxx_lokalni

615_INI_Text01_Zbozi_6xxxx_globalni

616_INI_Text02_Zbozi_6xxxx_globalni

617_INI_Text03_Zbozi_6xxxx_globalni

618_INI_Text04_Zbozi_6xxxx_globalni

619_INI_Text05_Zbozi_6xxxx_globalni

620_INI_Text06_Zbozi_6xxxx_globalni

621_INI_Text07_Zbozi_6xxxx_globalni

622_INI_Text08_Zbozi_6xxxx_globalni

623_INI_Text09_Zbozi_6xxxx_globalni

624_INI_Text10_Zbozi_6xxxx_globalni

625_INI_Text11_Zbozi_6xxxx_lokalni

626_INI_Text12_Zbozi_6xxxx_lokalni

627_INI_Text13_Zbozi_6xxxx_lokalni

628_INI_Text14_Zbozi_6xxxx_lokalni

629_INI_Text15_Zbozi_6xxxx_lokalni

630_INI_Text16_Zbozi_6xxxx_lokalni

631_INI_Text01_Zbozi_7xxxx_globalni

632_INI_Text02_Zbozi_7xxxx_globalni

633_INI_Text03_Zbozi_7xxxx_globalni

634_INI_Text04_Zbozi_7xxxx_globalni

635_INI_Text05_Zbozi_7xxxx_globalni

636_INI_Text06_Zbozi_7xxxx_globalni

637_INI_Text07_Zbozi_7xxxx_globalni

638_INI_Text08_Zbozi_7xxxx_globalni

639_INI_Text09_Zbozi_7xxxx_globalni

640_INI_Text10_Zbozi_7xxxx_globalni

641_INI_Text11_Zbozi_7xxxx_lokalni

642_INI_Text12_Zbozi_7xxxx_lokalni

643_INI_Text13_Zbozi_7xxxx_lokalni

644_INI_Text14_Zbozi_7xxxx_lokalni

645_INI_Text15_Zbozi_7xxxx_lokalni

646_INI_Text16_Zbozi_7xxxx_lokalni

647_INI_Text01_Zbozi_8xxxx_globalni

648_INI_Text02_Zbozi_8xxxx_globalni

649_INI_Text03_Zbozi_8xxxx_globalni

650_INI_Text04_Zbozi_8xxxx_globalni

651_INI_Text05_Zbozi_8xxxx_globalni

652_INI_Text06_Zbozi_8xxxx_globalni

653_INI_Text07_Zbozi_8xxxx_globalni

654_INI_Text08_Zbozi_8xxxx_globalni

655_INI_Text09_Zbozi_8xxxx_globalni

656_INI_Text10_Zbozi_8xxxx_globalni

657_INI_Text11_Zbozi_8xxxx_lokalni

658_INI_Text12_Zbozi_8xxxx_lokalni

659_INI_Text13_Zbozi_8xxxx_lokalni

660_INI_Text14_Zbozi_8xxxx_lokalni

661_INI_Text15_Zbozi_8xxxx_lokalni

662_INI_Text16_Zbozi_8xxxx_lokalni

663_INI_Text01_Zbozi_9xxxx_globalni

664_INI_Text02_Zbozi_9xxxx_globalni

665_INI_Text03_Zbozi_9xxxx_globalni

666_INI_Text04_Zbozi_9xxxx_globalni

667_INI_Text05_Zbozi_9xxxx_globalni

668_INI_Text06_Zbozi_9xxxx_globalni

669_INI_Text07_Zbozi_9xxxx_globalni

670_INI_Text08_Zbozi_9xxxx_globalni

671_INI_Text09_Zbozi_9xxxx_globalni

672_INI_Text10_Zbozi_9xxxx_globalni

673_INI_Text11_Zbozi_9xxxx_lokalni

674_INI_Text12_Zbozi_9xxxx_lokalni

675_INI_Text13_Zbozi_9xxxx_lokalni

676_INI_Text14_Zbozi_9xxxx_lokalni

677_INI_Text15_Zbozi_9xxxx_lokalni

678_INI_Text16_Zbozi_9xxxx_lokalni

679_Celkem_CenaMJ_x_MnozstviMJ_OZ

680_Skutecne_procento_slevy_OZ

681_Partner_Text01

682_Partner_Text02

683_Partner_Text03

684_Partner_Text04

685_Partner_Text05

686_Partner_Text06

687_Partner_Text07

688_Partner_Text08

 

 

 

2008.05.22e / 15:00

 

001) Tisk skladových dokladů - textový mustr + WinTisk1

 

    - doplněna pole typu 2 - řádek dokladu

 

      211_Mnozstvi_MJ_004_cele_cislo

      212_Egalizace_060_cele_cislo

 

 

 

2008.05.19a / 00:00

 

001) Tisk skladových dokladů - WinTisk1 - pracovní verze

 

    - Tisk skladového dokladu - doplněna funkce TiskWin1 pro tisk

      skladových dokladů přes mustry vytvořenými ve vizuálním návrháři

      dokumentů RB

 

      v okně TiskWin1 je zobrazen náhled tiskové sestavy s možností

      jejího tisku funkcí Tisk nebo úpravy návrhu sestavy funkcí Design

 

      po úpravě vizuálního mustru sestavy je nutné změny uložit pomocí

 

      File / Save

 

      nejdůležitější vlastností této funkce je možnost použít stejných

      polí jako v klasickém textovém tisku pomocí mustrů:

 

      Servis / Šablony/mustry ...

 

      všechna pole jsou stejně číslována a je možné tak původní textový

      mustr snadno převést do vizuální podoby

 

      ve vizuálním návrháři se použije v části:

 

      1) Header - hlavička dokladu

 

         pole typu 1 - ppTextPipeline1

 

      2) Detail - opakující se řádky dokladu

 

         pole typu 2 - ppTextPipeline2

 

      3) Footer - patička dokladu

 

         pole typu 3 - ppTextPipeline3

 

      data mustru jsou uložena vedle textových mustrů dokladů v samostatné

      záložce (pole BlobMemoPoznamka v tabulce REPORT)

 

      v této verzi programu je zatím většina z dostupných polí

      (zatím je dostupných 1.239 polí, které je možné použít v hlavičce, řádcích

      a patičce dokladu a další je možné doplnit) označena P001-P999,

      v dalších verzích programu budou pole označena názvy podle svého obsahu

      a bude nutné v již vytvořených mustrech pole změnit na aktuální

 

      funkce není dostupná ve zjednodušené POS verzi programu

 

      doplněna oprávnění:

 

      8603 Tisk dokladu / TiskWin1

      8604 TiskWin1 / Tisk

      8605 TiskWin1 / Design

 

      8606 Mustr - Tvar sestavy RB - Obsah #2

 

 

 

2000.06.07b / 21:00

 

- tisk dokladu Win:

 

 - pri zmene volbe designeru mustru (zaskrtle policko) se zobrazi dialog

   pro ulozeni zmeny mustru v databazi reportu

 

 - Preview tisku se zobrazi maximalni mozny (dle moznosti upravy programu)

   s automatickym zobrazenim sestavy s nejvetsi moznou sirkou

 

 - v databazi systemovych SQL prikazu (nemente, pripadne zmeny provedu ja !!!)

   doplneny SQL dotazy pro:

 

   1002 ... zakladni generovani tisku

   1003 ... konecne generovani tisku

 

 - sleva se pocita spravne z podilu skutecne celkove slevy vuci cene 1 a

   cene zbozi (ne obaly) v cene 1 - upraven i puvodni tisk, kde se zapocitavaly

   i obaly

 

 - v Designeru lze pouzit nasledujici pole:

 

   C08 ... celkem cena 1

   M05 ... poznamka z partnera

   M06 ... poznamka z dokladu

 

 - lze zadat slevu pri tisku (pole pod tlacitkem)

 

 - lze zadat zablokovani dokladu po tisku

 

 - mely by se spravne pocitat soucty doporucenych cen - bez DPH i s DPH podle DPH

 

 - po zatrhnuti pole FD se vygeneruje vystup na disketu

 

 

 

2000.05.28c / 14:00

 

01) Do DataPipeline4 doplnena pole:

 

   - C07 ... sleva vuci cene 1 v Kc

 

   - C08 ... celkem Z0

   - C09 ... celkem Z5+D5

   - C10 ... celkem Z22+D22

 

   - F01 ... sleva vuci cene 1 v %

 

02) V SQL dotazu pro report lze pouzit pole AutoInc pro trideni

   vysledku, asi bude nutne pouzit [AutoInc] misto pouheho AutoInc

 

 

 

2000.05.28b / 11:00

 

04) Tisk dokladu pres generator sestav:

 

   - pomoci SQL dotazu (interne v programu) je z radku dokladu (QR00)

     vytvorena tabulka SQL4 ---> nahradit misto QR00 v definovanem

     SQL dotazu

     ---> radky jsou slouceny - stejne zbozi za stejnou cenu, trideno

          podle cisla zbozi

     ---> v definovanem SQL dotazu lze nastavit trideni podle cehokoliv

          (order by)

 

   - doplnena DataPipeline4 - zatim naplnena nasledujici pole:

 

     C ... currency

 

     C01 ... MISDPCCENABEZDPH  0%

     C02 ... MISDPCCENABEZDPH  5%

     C03 ... MISDPCCENABEZDPH 22%

     C04 ... MISDPCCENASDPH  0%

     C05 ... MISDPCCENASDPH  5%

     C06 ... MISDPCCENASDPH 22%

 

     M ... memo

 

     M01 - prehled obalu

     M02 - obalove konto - vse v 1 sloupci

     M03 - obalove konto - levy sloupec

     M04 - obalove konto - pravy sloupec

 

 

 

2000.05.26a / 15:00

 

03) Tisk dokladu pres generator sestav:

 

   - tlacitko <Tisk #2>

 

   - pokud je policko vlevo zaskrtle, spusti se tvorba sestavy, jinak

     primo prohlizeni a tisk

 

   - cislo reportu je 11000+cislo pro HR/BR nebo 12000+cislo pro drogerii,

     kde cislo je cislo reportu nastavene v konfiguraci

 

   - tvorba sestavy:

 

     - pole radku je v DataPipeline2, generuje se z databaze radku pomoci

       SQL dotazu - 2. zalozka v databazi reportu - lze upravit a doplnit

       libovolna pole z databaze radku nebo libovolne vypocty, vcetne

       pouziti funkci MIS...()

 

     - v DataPipeline1 jsou pole z databaze dokladu

 

     - v DataPipeline3 jsou pole z databaze partneru

 

     - po zmene mustru je nutne zmeny ulozit pomoci Save

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0