Tiskárna Star TSP 143U

Comments (...)

FAQ - Tiskárna Star TSP 143U

 

- Test na termocitlivý papír:

 

 - papírem se oběma stranami dotkněte rozpáleného kola elektrického

   sporáku (žárovka nemusí stačit), strana papíru s termocitlivou vrstvou

   ztmavne

 

- Založení termocitlivého papíru do tiskárny Star TSP-143U

 

 - rolička musí být založena tak, že se papír musí odvíjet ze spodní

   části roličky a po tisku musí být termocitlová vrstva na vnější straně

   roličky, směrem k očím obsluhy

 

   vrchní kryt tiskárny musí být zacvaknut a na přední straně tiskárny

   musí svítit zelená kontrolka

 

   po stisknutí tlačítka Feed musí po dobu stisknutí vyjíždět z tiskárny

   papír

 

- Test funkčnosti tiskárny Star TSP 143U

 

 - vypněte tiskárnu

 

 - stiskněte tlačítko Feed a při stálém stisknutí tlačítka tiskárnu zapněte,

   tiskárna vytiskne několik servisních informací

 

- Možné problémy s tiskárnou Star TSP 143U:

 

 - nejprve zkuste tiskárnu vypínačem vlevo vypnout a zapnout, mohla by

   být v nějakém nestandardním stavu

 

 - pokud to nepomůže vypněte celý komplet včetně počítače a znovu zapněte

 

 - pokud problémy přetrvávají, mohly by být způsobeny:

 

   - tiskárna není připojena k počítači nebo je počítač vypnut, případně není

     tiskárna nastavena

 

   - tiskárna je vypnuta

 

   - místo termocitlivého papíru ja založen obyčejný papír

 

   - termocitlivý papír je založen naopak

 

   - není zaklapnut kryt tiskárny

 

   - na tiskárně nesvítí zelená kontrolka

 

   - na tiskárně svítí červená kontrolka

 

- Aktuální dokumentace:

 

 - leták distributora:

  http://www.penta.cz/img.asp?attid=17257

 

 - web tiskárny:

  http://www.futureprnt.com/

 

 - ovladače:

  http://www.star-micronics.co.jp/eng/dl/dl02_07_02tsp1.htm

 

 - Command Emulator STAR Line Mode Command Specifications

  http://www.star-micronics.co.jp/eng/service/usermanual/comemu_starline_pm.pdf

 

 

 

FAQ - Nastavení tiskárny Star TSP 143

 

- Spusťte:

 

 Konfigurační nástroj

 

 - Vyberte tiskárnu

 

   Star TSP100 Cutter (TSP143) (kopie 1)

 

   OK

 

   Vyberte emulaci

 

   Režim Star Line (výchozí)

 

   OK

 

 - Sériové porty:

 

   COM5 ... vyberte nebo přidejte nový

            emulovaný COM port

 

   Kontrola stavu

 

 - Všeobecná nastavení:

 

   - Výchozí nastavení textu

 

     - Kódová stránka

 

       - zvolte 852 (Latin 2)

 

         Použít změny

 

 - Loga a ořezávání:

 

   - lze nastavit horní a dolní obrázek s logem

 

 - Zkouška tisku:

 

   Výchozí znaková sada

 

   Otevřít pokladní zásuvku 1

 

 - Zavřít

 

- Spusťte ES manas

 

 - Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk

 

   - POS - přímý tisk ... zaškrtněte

 

   - Tisk po Enter ... zaškrtněte

 

   - Tisk POS ... zaškrtněte

 

   - Tisk 42 znaků ... zaškrtněte

 

   - Tisk - zvolte L2

 

   - ESC - ořezání papíru: 1B6433

 

 - Servis / Konfigurace

 

   - Editace MISPOS01.BAT

 

     copy c:\manas\temp\printer.txt COM5

 

     nastavte podle umístění programu a použitého COM portu

 

     před uzavřením Soubor / Uložit

 

- Ukončete a znovu spusťte ES manas a ověřte tisk z POS

 

 

 

FAQ - POS - nastavení tiskárny Star TSP143U pro POS

 

- postup lze použít i pro jiný typ POS pokladní tiskárny připojené přes USB nebo

 COM port, případně převodník COM/USB portu (v tomto případě nainstalujte i ovladače

 převodníku COM portu na USB a nastavte použitý COM port obdobně jak je dále popsáno

 nastavení virtuálního COM portu pro tiskárnu Star TSP143U)

 

- tiskárna nesmí být připojena jako standardní tiskárna Windows

 

- tiskárna je k počítači připojena USB kabelem, pro použití v ES manas je nutné

 tiskárnu nastavit tak, že bude emulovat některý COM port

 

 k tiskárně Star TSP143U je dodáván rozsáhlý Konfigurační nástroj, k jiným tiskárnám

 připojeným přes USB port bude dodáván podobný program s nastavením emulace pomocí

 COM portu

 

- spusťte Konfigurační nástroj a nastavte:

 

 - Vybrat emulaci:

 

   Režim Star Line (výchozí)

 

 - Všeobecné nastavení / Kódová stránka - 852 (Latin-2)

 

 - Porty COM a LPT

 

   - Sériové porty

 

     - Přidat port: COM3 (lze nastavit i jiný nepoužitý)

 

     - Start

 

     - Kontrola stavu: vytiskne text

 

- ES manas tiskne na POS tiskárnu pomocí tiskové dávky C:\MISPOS01.BAT

 

 pro DEMO verzi musí být tato dávka umístěna v podadresáři \DATA

 

 tu upravte na tvar:

 

 @echo off

 copy c:\manas\temp\printer.txt COM3

 

 manas je adresář, ve kterém je nainstalován ES manas, upravte podle Vašeho nastavení

 

 COM3 je COM port nastavený jako virtuální COM port k USB portu tiskárny, nastavte

      stejný jako při konfiguraci tiskárny

 

- v ES manas nastavte v konfiguraci:

 

 - Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk

 

   - zaškrtnout lokální parametr POS - přímý tisk

 

   - zaškrtnout síťový parametr Tisk po Enter

 

   - zaškrtnout lokální parametr Tisk POS

 

   - lokální parametr Tisk 42 znaků - nesmí být zaškrtnuto

 

   - lokální parametr Tisk nastavte na L2

 

- pro ořez se u tiskárny Star TSP143U použije ESC sekvence 1B6433

 

 tu nastavte v

 

 - Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk

 

   do pole ESC - ořezání papíru

 

   do pole ESC - otevření šuplíku nezadávejte nic

 

- pro ověření správnosti nastavení spusťte dávku c:\MISPOS01.bat

 

 vytiskne se naposled vygenerovaná účtenka

 

 předtím raději ověřte, že soubor c:\manas\temp\printer.txt je opravdu účtenka a ne

 jiná tisková sestava

 

- tisk na POS pomocí dávky c:\MISPOS01.bat je proveden pouze u agendy nastavené jako POS

 nebo u agend s nastaveným číslem prodejny pro import XML souborů

 

 

 

Nastavení tiskárny Star TSP 143

 

- Spusťte:

 

 Konfigurační nástroj

 

 - Vyberte tiskárnu

 

   Star TSP100 Cutter (TSP143) (kopie 1)

 

   OK

 

   Vyberte emulaci

 

   Režim Star Line (výchozí)

 

   OK

 

 - Sériové porty:

 

   COM5 ... vyberte nebo přidejte nový

            emulovaný COM port

 

   Kontrola stavu

 

 - Všeobecná nastavení:

 

   - Výchozí nastavení textu

 

     - Kódová stránka

 

       - zvolte 852 (Latin 2)

 

         Použít změny

 

 - Loga a ořezávání:

 

   - lze nastavit horní a dolní obrázek s logem

 

 - Zkouška tisku:

 

   Výchozí znaková sada

 

   Otevřít pokladní zásuvku 1

 

 - Zavřít

 

- Spusťte ES manas

 

 - Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk

 

   - POS - přímý tisk ... zaškrtněte

 

   - Tisk po Enter ... zaškrtněte

 

   - Tisk POS ... zaškrtněte

 

   - Tisk 42 znaků ... zaškrtněte

 

   - Tisk - zvolte L2

 

   - ESC - ořezání papíru: 1B6433

 

 - Servis / Konfigurace

 

   - Editace MISPOS01.BAT

 

     copy c:\manas\temp\printer.txt COM5

 

     nastavte podle umístění programu a použitého COM portu

 

     před uzavřením Soubor / Uložit

 

- Ukončete a znovu spusťte ES manas a ověřte tisk z POS

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0