Tiskové sestavy

Comments (...)

2015.01.20a / 00:00

 

003) Mzdy / Karta zaměstnance / Tiskové sestavy

 

    - upraveno

 

 

 

2010.08.06b / 14:00

 

002) Mzdy

 

    - Tiskové sestavy

 

      - dole uprostřed doplněna nová sestava (samostatná funkce):

 

        Přehled nemocenské - po mzdových listech (129)

 

        sestava je dostupná po generování sestavy 129 - Mzdový list za rok

 

        po generování mezd dalšího měsíce se na jiném počítači, než na kterém

        je generování mezd prováděno, musí opět nejprve spustit sestava 129 - ML

 

        sestava obsahuje složky mezd 510/511/512

 

        sestava nahrazuje sestavu: 305 - Přehled nemocenských

 

Příklad sestavy:

 

                DAVKY NEMOCENSKEHO POJISTENI ZA ROK 2009      Strana :      1

                                                                             

OSOBNI|                         |MZD.| V KALEN. DNECH  | PRAC|

 CISLO|   JMENO PRACOVNIKA      |SLOZ|MM/RR OD DO   DNY|  DNY|

==============================================================

 12932 Abrahamová Anna           512  01/09 26 31     6     4

                                                      6     4

--------------------------------------------------------------

 11718 Archontidisová Květa      511  01/09 12 25    14    10

                                                     14    10

--------------------------------------------------------------

 

 

 

2007.03.13a / 18:00

 

001) Mzdy / karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy

 

    - aktualizována sestava 186 - Dohoda o hmotné odpovědnosti

 

    - nová smlouva pro uživatele 112016

 

      06 - Dohoda o odpovědnosti

 

    - parametry v záložce Sestavy / Tiskové sestavy se ukládají

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0