Trafika - Remitenda

Comments (...)

FAQ - Remitenda

 

výtisky periodického tisku, které nebyly prodány a jsou posílány zpět distribučnímu podniku

 

    K jejich zadání v ES manas slouží doklad

 

    PY - Přijatý daňový dobropis

 

    pohyb se zadává kladně a znamená storno příjmu.

 

    Je možné použít i záporného pohybu na některém z příjmových dokladů:

 

    PL - Přijímací list

    PF - Přijatá faktura

    PH - Přijatý doklad za hotové

    PE - Přijatý doklad z importu

    PB - Přijatý paragon

    PX - Přijímací list z přesunu

    PJ - Přijatý zjednodušený daňový doklad

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0