Třídění

Comments (...)

2004.09.11a / 16:00

 

01) použita knihovna DSORTV.DLL (musí být v adresáři programu) pro extrémně

   rychlé a paměťově nenáročné třídění textových souborů libovolné velikosti

   s proměnnou délkou věty (libovolný textový soubor)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0