Týdenní sortiment

Comments (...)

2010.01.11a / 13:00

 

017) Pekárna / Týdenní sortiment

 

    - doplněna funkce Zrušení výrobku, která číslo výrobku zadané v poli

      zruší v týdenním sortimentu a objednávkách jednotlivých odběratelů

 

    - oprávnění:

 

      8722 PEK - Týdenní sortiment - Zruš výrobek

 

 

 

2010.01.05a / 12:00

 

002) Pekárna - Doplněna záložka Týdenní sortiment - Zruš výrobek pro partnera

 

    - Po větách se pohybujte pomocí navigačních tlačítek, po zrušení poslední

      věty stiskněte Načti sortiment.

 

 

 

2010.01.04a / 13:00

 

007) Pekárna / Týdenní sortiment

 

    - dole doplněna funkce

 

      Přidej zvolený výrobek pro partnera

 

      v poli Partner se nastaví číslo partnera, zboží se zvolí kliknutím

      na řádek v tabulce týdenního sortimentu

 

      oprávnění:

 

      8720 PEK - Týdenní sortiment - Přidej zvolený výrobek pro partnera

 

008) Pekárna - Doplněna záložka Týdenní sortiment - rušení

 

    - pomocí funkce Zruš výrobek pro partnera je možné z týdenního sortimentu

      vyřadit zvolenou větu

 

      oprávnění:

 

      8721 PEK - Týdenní sortiment - Zruš výrobek pro partnera

 

      věty 0/... nelze zrušit, jedná se o celkový týdenní sortiment

 

    - kombinací kroku 7 a 8 lze z týdenního sortimentu vyřadit libovolný

      výrobek pro libovolného partnera nebo ho naopak doplnit

 

 

 

2009.01.26a / 14:00

 

001) Pekárna

 

    - na konci doplnění výrobku do sortimentu se zobrazí informace o tom,

      ke kolika odběratelům byl výrobek přiřazen

 

002) Pekárna / Týdenní sortiment

 

    - Doplň 50750

 

      - funkce pro JEDNORÁZOVÉ doplnění týdenního sortimentu pro výrobek 50750

 

 

 

2009.01.13e / 15:00

 

001) Pekárna - funkce pro doplnění sortimentu:

 

    - oprávnění: 8673 PEK - Doplň 5920x

 

    - spustit POUZE 1x !!!

 

    - Pekárna / Týdenní sortiment - funkce je vpravo nahoře

 

    - SQL pro ověření (771 => 930 vět):

 

SELECT 

   Cislo32,

   CisloVyrobku,

   NazevVyrobku,

   ZmenaDatumServer,

   PoleAutoInc

FROM 

   HP9T03P2 

WHERE 

   (CisloVyrobku>=59201) and (CisloVyrobku<=59206) and (Cislo>1)

ORDER BY

   CisloVyrobku,Cislo32

 

 

 

2008.10.17a / 12:00

 

002) Pekárna

 

    - záložka Týdenní sortiment

 

      - doplněn sloupec Pořadí

 

    - Pořadí výrobku použito při generování dokladů

 

 

 

2008.04.04a / 15:00

 

003) Pekárna

 

    - nové oprávnění:

 

      8585 Pekárna - Zruš výrobek v týdenním sortimentu

 

    - Týdenní sortiment

 

      - pro každý výrobek lze definovat dny a závozy, kdy je možné výrobek

        objednávat

 

        definice dnů a závozů se nastaví před stisknutím Přidej výrobek

 

        oprava a zrušení výrobku bude doplněno v dalších verzích programu

 

      - pro ostatní dny a závozy je změna množství blokována

 

      - změna množství je blokována i pro dny v týdnu starší než aktuální

        den v týdnu

 

      - blokovaná pole jsou vybarvena olivovou barvou

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0