Účetnictví

Comments (...)

Účetnictví

 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-563-1991-sb-o-ucetnictvi/zneni-20160101/uplne/

Předpis č. 563/1991 Sb.

Zákon o účetnictví - znění od 01. 01. 2016 (úplné znění)

Znění od 1. 1. 2016

 

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-12-srpna-2015-kterym-se-meni-zakon-c-5631991-sb-o-ucetnictvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-20682.html

ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-v-ucetnictvi-2016-ve-vyhlaskach-v-overovani-ucetni-zaverky/?utm_content=buffer8f5a8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm_source=rss

Účetní čekají změny v účetnictví, ve vyhláškách i v ověřování účetní závěrky

- nové účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty)

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/novela-zakona-o-ucetnictvi-od-roku-2016/

Novela zákona o účetnictví od roku 2016

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/novela-zakona-o-ucetnictvi-2016-zjednodusene-ucetnictvi/

Novela zákona o účetnictví 2016. Kdo povede zjednodušené účetnictví?

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/nove-povinnosti-ucetnich-jednotek-od-roku-2016/

Nové povinnosti účetních jednotek od roku 2016

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/co-budou-muset-obsahovat-ucetni-knihy-pokud-povedete-jednoduche-ucetnictvi/?utm_content=buffer1e5de&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm_source=rss

Co budou muset obsahovat účetní knihy, pokud povedete jednoduché účetnictví

 

 

 

 

2005.01.17a / 04:00

 

02) Účetnictví

 

   - agenda, označení agendy a rok zpracování je v titulním řádku všech

     oken

 

 

 

2002.06.20a / 02:00

 

01) Účetnictví

 

   - Doplnění datumu RRRRMMdd

     - protokol v C:\RRRRMMDD.TXT

 

   - Hruška - jméno partnera + doklady k úhradě

     - lze použít ke správnému nastavení HIZ na 99 (musí být neuhrazeno a ZP)

       - protokol v C:\HIZ.TXT

 

   - Shift + F9 - reálné účetní doklady v aktuálním roce / minulých letech

 

 

 

2002.06.19a / 11:00

 

01) Účetnictví

 

   - generování UHS1 - paralelně se vytváří soubor C:\UHS1.TXT určený pro import

     do tabulky UHS1 na jiné provozovně (podstatně menší než tabulka UHS2)

 

 

 

2002.06.18c / 17:00

 

01) Účetnictví

 

   - verze SW manas je uložena:

     - v tabulce UH v poli Int_03

     - v tabulce UR v poli Int_02

 

   - Servis / Data / Import dat / Účetnictví / Hruška - doplnění datum_RRRRMMdd

     - projde celé tabulky UH/UR za aktuální rok a doplní datumy ve tvaru RRRRMMdd

 

 

 

Účetnictví

 

Po dvojkliku na nápis "Účetnictví" v levém rozbalovacím menu se zobrazí jednotlivé složky - skupiny funkcí modulu Účetnictví:

 

•        Účetní doklady - obsahují databázi účetních dokladů a účetních dokladů minulých let. Prostřednictvím této funkce vstupují do účetnictví všechna data z prvotních dokladů (pokladní doklady, faktury přijaté i vydané, bankovní výpisy, vnitřní účetní doklady). Funkce Účetní doklady minulých let soustřeďuje doklady z účetních agend minulých let nutné pro zaúčtování plateb převážně doposud neuhrazených saldokontních  dokladů, tj. doposud neuhrazené faktury přijaté a vydané.

•        Platby / Úhrady - zadávání plateb saldokontních dokladů prostřednictvím banky či pokladny, vytvoření a tisk příkazu k úhradě, zadávání opakovaných plateb

•        Saldokonto - generování a tisk seznamu neuhrazených závazků a pohledávek, kniha závazků a pohledávek, generování saldokontních údajů podle různých zadávaných kritérií

•        Import ze skladu - import deníku dokladů při pořizování daňových dokladů prostřednictvím modulu Sklad

•        Sestavy - účetní a výkazové sestavy (předvaha, rozvaha, výsledovka, hlavní kniha a účetní deník, výkazy DPH atd.) v aktuálním nastavení a pro možnost tisků zpracovaných dat i v nastavení do 30.4.2004

•        Číselníky - obsahuje číselníky nutné pro zpracování účetnictví, tj. účtovou osnovu (i vzorovou), číselník typů dokladů, středisek, zakázek a DPH

•        Filtry - funkce sloužící k výběru účetních dokladů podle zadaných kritérií

•        Zakázky - přehled zakázek pro specifického partnera

•        Nedokončená výroba - týká se opět pouze jednoho partnera

•        Import dat - zabezpečuje import dat ze staršího typu účetnictví, pro nové uživatele nemá význam

•        Testy - testy pro kontrolu správnosti zadání prvotních dokladů

•        Saldo F5 - saldokontní údaje pro pobočky

 

Ekonomický systém manas byl a je vyvíjen především jako nástroj ke zpracování Účetnictví.

Typ zpracovávaného účetnictví se nastaví při volbě nové agendy v konfiguraci celého systému.

 

 

 

Účetnictví (dříve Podvojné účetnictví)

 

Informační systém manas byl a je vyvíjen především jako nástroj ke zpracování Účetnictví (dříve Podvojné účetnictví). obsahuje však také modul Daňové evidence (jednoduché účetnictví), který lze vhodným zjednodušením a nastavením parametrů v číselnících použít jako nástroj k evidenci daňových příjmů a výdajů a případně k evidenci DPH pro podnikatele nepodléhající povinnosti vést účetnictví. Typ zpracovávaného účetnictví se nastaví při volbě nové agendy v konfiguraci celého systému.

 

Program Účetnictví (Podvojné účetnictví) důsledně vyžaduje dodržování podvojnosti účetních zápisů. Všechna data vstupují do účetnictví (pokladní doklady, faktury přijaté i vydané, bankovní výpisy, vnitřní účetní doklady) prostřednictvím dokladů v databázi účetních dokladů. Data prvotních dokladů včetně údajů týkajících se saldokonta i DPH se zadávají přímo do panelu účetní doklady, doklady o platbách dříve zaúčtovaných saldokontních dokladů se vytvoří automaticky po zadání platby dokladu v modulu platby. V panelu Doklady minulých let jsou soustředěny doklady z účetních agend minulých let nutné pro zaúčtování plateb převážně doposud neuhrazených saldokontních  dokladů, tj. pro úhrady faktur přijatých a vydaných. Také v modulu Účetnictví (Podvojné účetnictví) lze vhodným nastavením parametrů v databázích a číselnících (především v účtové osnově) docílit velkého zjednodušení při zpracování účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Je zde k dispozici rovněž účtová osnova pro nevýdělečné organizace (občanská sdružení …), předdefinované výstupní sestavy budou v nejbližší době připraveny.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0