Účtová osnova

Comments (...)

2008.10.02b / 20:00

 

004) Úprava účtové osnovy v daňové evidenci:

 

    - Účetnictví / Daňová evidence / Účtová osnova

 

      pro účty

 

      503.100  VDAŇ / Zdravotní poj.zaměstnanci

      503.200  VDAŇ / Sociální poj. zaměstnanci

 

      změňte text názvu účtu na

 

      503.100  VNedaň / Zdravotní poj.zaměstnanci

      503.200  VNedaň / Sociální poj. zaměstnanci

 

 

 

2006.07.19b / 16:00

 

001) Účetnictví / Daňová evidence

 

    - doplněn test účtové osnovy před/po funkci Sestavy

 

      v účtové osnově nesmí existovat:

      - účet 0

      - duplicitní účty se stejným číslem

 

      test na takové účty upozorní a umožní jejich opravu

 

 

 

Účtová osnova

 

Panel Účtová osnova je tvořen přehlednou tabulkou se seznamem všech účtů (druhů výdajů a příjmů). Pro každou účtovanou firmu je možno definovat jinou účtovou osnovu. V levé horní části panelu nad řádky se seznamem účtů jsou ovládací tlačítka pro pohyb po jednotlivých řádcích seznamu účtů a pro přidávání (tlačítko „+"), či pro mazání (tlačítko „-„) jednotlivých řádků účtové osnovy. Pro jednotlivé druhy výdajů a příjmů nastavíme libovolný počet účtů. V distribuční verzi programu jsou základní kódy v účtové osnově zadány a lze je použít beze změn, případně nepoužívané zrušit či naopak doplnit nové druhy příjmů a výdajů (kódy) podle našich potřeb.

 

Počáteční stavy

K zadání počátečních stavů účtu pokladny, běžných účtů případně průběžných položek je v účtové osnově nastaven účet 700000 - Počáteční stav, nepeněžní operace. Počáteční zůstatky nezadáváme do účtové osnovy, ale zadáváme v panelu účetní doklady. Zvolíme funkce "Nový doklad", typ dokladu "Počáteční stav, vzájemné zápočty", do řádků dokladu pak zadáme hodnoty zůstatku na účtu 211xxx a 221xxx, doklad vyrovnáme zápisem stejné částky na opačnou stranu účtu 700000.

 

Nepeněžní operace

V daňové evidenci evidujeme všechny příjmy a výdaje daňově uznatelné, tj. "účtujeme" i o odpisech, rezervách a dalších nepeněžních operacích ovlivňujících výsledek hospodaření. K tomuto účelu využíváme rovněž jako protiúčet účet 700000 - Počáteční stav, nepeněžní operace. Výdaje a příjmy daňově neuznatelné (DPH, vklad podnikatele, platby úvěrů apod.) se pouze evidují a nevstupují do výstupních výsledkových sestav daňové evidence.

 

Číslo -  zadáme šestimístné číslo účtu (kód rozlišení druhu příjmu a výdeje), je nutno vypsat všech šest cifer účtu nejen v panelu účtové osnovy, ale i při pořizování jednotlivých dokladů.

Název -  zde uvedeme co nejvýstižnější popis druhu výdaje nebo příjmu (např. typ a sazbu DPH pro analytickou evidenci DPH, název banky u více bankovních účtů …). Zde zadané údaje jsou přebírány do všech tiskových výstupů daňové evidence.

Vzor -  zde je možno uvést číslo účtu ze vzorové účtové osnovy daňové evidence. Pro generování sestav se v tomto případě použije nastavení řádků z účtu vzorové účtové osnovy. Do databáze účtů vzorové účtové osnovy se dostaneme, umístíme-li kurzor do pole Vzor a zvolíme klávesu F4 nebo kliknutím na šipku v pravé části pole Vzor. Vybereme požadovaný účet a do pole vzor ho přeneseme potvrzením klávesou Enter.

Akt. -  hodnota tohoto pole je buď 1 (aktivní ANO) u účtů majících zůstatek na aktivní straně MD (peníze, bankovní účet a všechny druhy výdajů) nebo 0 (aktivní NE) u účtů s pasívním zůstatkem, tj. v případě daňové evidence u všech ostatních účtů.

Druh Příjmu/Výdeje -  vyplňujeme pouze u účtů výdajových a příjmových. Daňově uznatelný výdaj označíme hodnotou 1, daňově uznatelný příjem hodnotou 2.  Výdaje a příjmy nedaňové (z hlediska daně z příjmu fyzických osob) jsou označeny kódem 11 (výdaje) a 12 (příjmy). Do výsledkových výstupních sestav daňové evidence jsou přebírána pouze data účtů označených kódem 1 nebo 2.

Středisko – v tomto poli je standardně nastavena hodnota 0, pokud ji změníme na aktivní hodnotu 1, bude při zadání tohoto účtu do řádku účetního dokladu požadováno doplnění střediska (doplnění je požadováno při ukončení pořizování dokladu).

DPH -  do tohoto pole můžeme u námi zvolených účtů (v praxi zejména u účtů DPH a vybraných nákladových či výnosových účtů) zadat kód DPH z číselníku DPH (např. u účtu 343505 – DPH přijatá zd. plnění 5 % lze zadat kód 3150). Hodnota tohoto pole se při pořizování účetního dokladu dosadí do řádku účetního dokladu při použití účtu číslo 343505, což významně zrychlí práci při pořizování dokladů. Převzatý kód  lze přepsat jiným kódem nebo i vymazat.

Saldo -  v tomto poli je nastavena 0 s výjimkou těch účtů, které chceme sledovat v saldokontu, tj. v daňové evidenci protiúčty využívané při saldokontní evidenci přijatých a vydaných faktur - přijaté faktury = 1, vydané faktury = 2.

Poznámka -  v tomto poli je možno napsat libovolnou poznámku k účtu, podrobnější název apod..

 

 

 

Účtová osnova - druhy příjmů a výdajů

 

V účtové osnově programového modulu Daňová evidence nastavujeme kódy pro jednotlivé druhy daňových i nedaňových (z hlediska daně z příjmu fyzických osob) výdajů a příjmů, které evidujeme v databázi účetních dokladů.

 

Panel Účtová osnova je tvořen přehlednou tabulkou se seznamem všech účtů (druhů výdajů a příjmů). Pro každou účtovanou firmu je možno definovat jinou účtovou osnovu. V levé horní části panelu nad řádky se seznamem účtů jsou ovládací tlačítka pro pohyb po jednotlivých řádcích seznamu účtů a pro přidávání (tlačítko „+"), či pro mazání (tlačítko „-„) jednotlivých řádků účtové osnovy. Pro jednotlivé druhy výdajů a příjmů nastavíme libovolný počet účtů. V distribuční verzi programu jsou základní kódy v účtové osnově zadány a lze je použít beze změn, případně nepoužívané zrušit či naopak doplnit nové druhy příjmů a výdajů (kódy) podle našich potřeb.

 

1. Počáteční stavy

 

K zadání počátečních stavů účtu pokladny, běžných účtů případně průběžných položek je v účtové osnově nastaven účet 700000 - Počáteční stav, nepeněžní operace. Počáteční zůstatky zadáváme v panelu účetní doklady. Zvolíme funkce "Nový doklad", typ dokladu "Počáteční stav, vzájemné zápočty", do řádků dokladu pak zadáme hodnoty zůstatku na účtu 211xxx a 221xxx, doklad vyrovnáme zápisem stejné částky na opačnou stranu účtu 700000.

 

2. Nepeněžní operace

 

V daňové evidenci evidujeme všechny příjmy a výdaje daňově uznatelné, tj. "účtujeme" i o odpisech, rezervách a dalších nepeněžních operacích ovlivňujících výsledek hospodaření. K tomuto účelu využíváme rovněž jako protiúčet účet 700000 - Počáteční stav, nepeněžní operace. Výdaje a příjmy daňově neuznatelné (DPH, vklad podnikatele, platby úvěrů apod.) se pouze evidují a nevstupují do výstupních výsledkových sestav daňové evidence.

 

Číslo -  zadáme šestimístné číslo účtu (kód rozlišení druhu příjmu a výdeje), je nutno vypsat všech šest cifer účtu nejen v panelu účtové osnovy, ale i při pořizování jednotlivých dokladů.

 

Název -  zde uvedeme co nejvýstižnější popis druhu výdaje nebo příjmu (např. typ a sazbu DPH pro analytickou evidenci DPH, název banky u více bankovních účtů …). Zde zadané údaje jsou přebírány do všech tiskových výstupů daňové evidence.

 

Vzor -  zde je možno uvést číslo účtu ze vzorové účtové osnovy daňové evidence. Pro generování sestav se v tomto případě použije nastavení řádků z účtu vzorové účtové osnovy. Do databáze účtů vzorové účtové osnovy se dostaneme, umístíme-li kurzor do pole Vzor a zvolíme klávesu F4 nebo kliknutím na šipku v pravé části pole Vzor. Vybereme požadovaný účet a do pole vzor ho přeneseme potvrzením klávesou Enter.

 

Akt. -  hodnota tohoto pole je buď 1 (aktivní ANO) u účtů majících zůstatek na aktivní straně MD (peníze, bankovní účet a všechny druhy výdajů) nebo 0 (aktivní NE) u účtů s pasívním zůstatkem, tj. v případě daňové evidence u všech ostatních účtů.

 

Druh Příjmu/Výdeje -  vyplňujeme pouze u účtů výdajových a příjmových. Daňově uznatelný výdaj označíme hodnotou 1, daňově uznatelný příjem hodnotou 2.  Výdaje a příjmy nedaňové (z hlediska daně z příjmu fyzických osob) jsou označeny kódem 11 (výdaje) a 12 (příjmy). Do výsledkových výstupních sestav daňové evidence jsou přebírána pouze data účtů označených kódem 1 nebo 2.

 

Středisko – v tomto poli je standardně nastavena hodnota 0, pokud ji změníme na aktivní hodnotu 1, bude při zadání tohoto účtu do řádku účetního dokladu požadováno doplnění střediska (doplnění je požadováno při ukončení pořizování dokladu).

 

DPH -  do tohoto pole můžeme u námi zvolených účtů (v praxi zejména u účtů DPH a vybraných nákladových či výnosových účtů) zadat kód DPH z číselníku DPH (např. u účtu 343505 – DPH přijatá zd. plnění 5 % lze zadat kód 3150). Hodnota tohoto pole se při pořizování účetního dokladu dosadí do řádku účetního dokladu při použití účtu číslo 343505, což významně zrychlí práci při pořizování dokladů. Převzatý kód  lze přepsat jiným kódem nebo i vymazat.

 

Saldo -  v tomto poli je nastavena 0 s výjimkou těch účtů, které chceme sledovat v saldokontu, tj. v daňové evidenci protiúčty využívané při saldokontní evidenci přijatých a vydaných faktur - přijaté faktury = 1, vydané faktury = 2.

 

Poznámka -  v tomto poli je možno napsat libovolnou poznámku k účtu, podrobnější název apod..

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0