Vážené zboží

Comments (...)

2013.08.02b / 05:00

 

001) Import EAN 28 Cipher - upraveno a zrychleno

 

 

 

2013.08.02a / 00:00

 

001) Import EAN 28 Cipher - doplněno logování

 

 

 

2010.09.06a / 12:00

 

001) Import a nastavení váženého zboží EAN 28

 

    - upraveno, aktualizují se zásoby

 

    - upraven tisk

 

 

 

2010.08.19a / 10:00

 

001) Import a nastavení váženého zboží EAN 28

 

    - import proběhne i při zjištěných chybách (chybný nebo neexistující

      EAN) pro správné položky, chybné položky jsou v protokolu označeny

 

    - doplněny údaje o partnerovi a dokladu

 

 

 

2010.07.31a / 06:00

 

002) Import a nastavení váženého zboží EAN 28

 

    - po úspěšném importu se vstupní soubor smaže

 

 

 

2010.07.28a / 15:00

 

001) Import a nastavení váženého zboží EAN 28

 

    - upraveno

 

 

 

2010.07.26a / 19:00

 

001) Import a nastavení váženého zboží EAN 28

 

    - upraveno, 6 levých znaků váhového EANu je čárkový kód přiřazený ke zboží, které se importuje

 

    - 2 verze importu:

 

      Import a nastavení váženého zboží EAN 28 - Cipher

      ... čte přímo z Cipheru

      ... oprávnění: 8734 Sklad - Import a nastavení váženého zboží EAN 28 - Cipher

 

      Import a nastavení váženého zboží EAN 28 - TXT

      ... čte zvolený TXT soubor, odpovídá původní funkci

 

 

 

2010.07.23a / 16:00

 

001) Sklad / Doklady

 

    - na pravé tlačítko myši v řádcích dokladu doplněna funkce (zcela nahoře):

 

      Import a nastavení váženého zboží EAN 28

 

      funkce načte textový soubor se seznamem váhových EANů, vytvoří součet

      hmotností za jednotlivé druhy zboží a nastaví je do odpovídajících řádků

      otevřeného dokladu, pokud některé zboží neexistuje doplní jej do dokladu

      na novém řádku, pokud existuje ve více řádcích, nastaví je do prvního

      řádku se zbožím u dalších vynuluje množství

 

      v řádku dokladu se nastavuje pole MnozstviMJ, při doplnění nového řádku se použije

      typ ceny podle nenulového pole CenovaSkupina z ostatních řádků s existujícím zboží,

      pokud je doklad prázdný tak podle nenulového pole TypCeny/PTypCeny/PCenovaSkupina

 

      oprávnění:

 

      8733 Sklad - Import a nastavení váženého zboží EAN 28

 

      jako váhové EANy se berou EANy začínající 24, 27, 28, 29 - lze nastavit

      v konfiguraci

 

      struktura EAN

 

      2806379001024

      zzzzzz.mmmmm.

 

      zboží: 280637

      množství: 00102 = 0.102 kg

 

      Příklad vstupního souboru:

 

2806379001024

2801169001987

2806379001024

2801169001987

 

      řádky v souboru musí být ukončeny standardně CR+LF

 

      Příklad protokolu o importu:

 

Import a nastavení váženého zboží EAN 28

========================================

 

2010.07.23 16:23:10

 

Vstup: T:\ean28.txt

 

2806379001024

2801169001987

2806379001024

2801169001987

 

Přehled importovaného zboží:

 

Typ ceny = 6

 

   Zboží  Typ ceny  Řádků  Množsví v dokladu  Množství v importu  Název zboží

 

  280637         6      3            1.20400             0.20400  ean 280637

  280116         6      3            1.39600             0.39600  ean 280116

 

Upravuji doklad [HRA_X_FA] [39] [2010.07.23] [287855/ABC]

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0