Vedlejší pracovní poměr

Comments (...)

2004.06.22a / 10:00

 

01) Mzdy - vedlejší pracovní poměr

 

   - zaměstnanec musí mít ve firmě i hlavní pracovní poměr

 

   - u vedlejšího pracovního poměru musí být zaměstnanec zadán

     znovu pod dalším osobním číslem a musí mít uvedeno

     v kartě zaměstnance:

 

     - Osobní údaje / Osobní čísla / Osobní číslo hlavního pracovního poměru

       - pole OSHL

     

     - Pracovní zařazení / Zařazení / Druh pracovního poměru = V

       - pole POMD

 

     - tímto způsobem může mít zaměstnanec zadáno i více vedlejších

       pracovních poměrů

 

   - výpočet se provede v rámci výpočtu mezd pro všechny zaměstnance tak,

     že se nejprve spočítá mzda pro zaměstnance s typem pracovního zařazení 'V'

     (vedlejší pracovní poměr) - pro ně se nepočítá daň z příjmu a vyměřovací

     základ daně z příjmu se uloží do karty zaměstnance v hlavním pracovním

     poměru do pole DAN1 (přičte se, před výpočtem se pole pro všechny

     zaměstnance nuluje, lze tak zpracovat i více vedlejších pracovních poměrů

     zaměstnance)

 

     v dalším kole se zpracují mzdy již standardně, ignorují se vedlejší

     pracovní poměry (Druh pracovního poměru = 'V') a při výpočtu mzdy

     se bere v úvahu vyměřovací základ daně z příjmu z vedlejších pracovních

     poměrů (z pole DAN1)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0