VO

Comments (...)

2018.10.18a / 00:00

 

002) EET sklad

 

    - upraven zápis do hlavičky dokladu

 

 

 

2018.08.23a / 00:00

 

002) Uživatel 112016

 

    - upraveno opakované odesílání EET na VO

 

    - nasaďte na všechny počítače na VO, na kterých se odesílá EET

 

 

 

2017.02.28c / 14:00

 

002) EET VO

 

 

 

2017.02.28b / 13:00

 

002) EET MO

 

    - tisk účtenky s daňovou tabulkou - upraveno DPH 0% - pouze láhve prodané

 

 

 

2017.02.28b / 13:00

 

003) EET VO

 

    - upraven Deník dokladů HO+CA - opakované odeslání neodeslaných EET zpráv

 

 

 

2017.02.28a / 00:00

 

002) EET MO/VO - Servis / Dashboard EET

 

    - Opakovaně odešli EET

 

      - odešlou se zprávy EET z MO/VO

 

    - zrušena záložka Test EET

 

 

 

2017.02.28a / 00:00

 

003) EET VO

 

    - upraveno generování deníku dokladů HO/CA

 

 

 

2017.02.27a / 09:00

 

002) EET/VO - uživatel 112016

 

    - pro uchování dat o EET v hlavičce HO/CA dokladu použito pole BlobMemoPoznamka místo pole BlobMemo

 

    - projeví se až pro doklady uzavřené min. pod verzí 2017.02.27a

 

    - upraven opakovaný tisk uzavřeného dokladu HO/CA

 

      - správně se tiskne EET text s PKP pro neodeslaný doklad s UAdmin = -1

 

    - ověřeno opakované odeslání neodeslané EET zprávy s UAdmin = -1

 

      - při opakovaném tisku takového HO/CA dokladu, který byl opakovaně správně odeslán,

        je na dokladu uveden FIK

 

 

 

2017.02.23c / 02:00

 

002) EET VO - uživatel 112016

 

    - pro skladové doklady HO/CA opět povolen tisk přes Windows- NE ale pro účely EET!

 

      pro EET je ale pro každý doklad HO/CA provést jeho tisk a uzavření v textovém tisku

 

    - při tisku skladového dokladu HO/CA se generování a odeslání EET provede jednorázově při

      uzavření dokladu ve funkci Tiak + EET v okně Tisku dokladu, do té doby je možné doklad měnit

 

 

 

2017.02.23b / 01:00

 

002) EET VO - uživatel 112016

 

    - definitivní tvar EET textu na konci HO/CA dokladu

 

      Př.:

 

      Běžný režim / Provozovna: 4621 / Pokladní zařízení: 44953 / Částka tržby: 3600.00 Kč

      BKP: 4d85ec01-c164b37c-3d2c22ac-53b5ff11-76df9654 / Datum tržby: 2017-02-23T04:14:03+01:00

      FIK: bfd5497c-5f96-46cc-847b-8c2f3a66232e-01

 

    - EET text je uveden na konci HO/CA dokladu i v případě opakování tisku

 

      je uložen v hlavičce dokladu v poli BlobMemo

 

      platí až pro doklady vytvoření od verze programu 2017.02.23b / 01:00

 

    - za Datum tržby se považuje datum a čas tisku dokladu HO/CA

 

      je uveden ve tvaru, v jakém se odesílá na EET

 

    - text EET se na konec dokladu HO/CA doplní v okamžiku zvolení Tisk + EET v seznamu dokladů

      nebo řádcích dokladu a v tomto okamžiku se doklad HO/CA automaticky uzavře a není možné v něm

      již dělat změny

 

      funkci Tisk pro doklady HO/CA tak nelze použít pouze pro zobrazení náhledu tisku s možností

      následných změn, změny je nutné provádět formou opravného HO/CA dokladu

 

 

 

2017.02.23a / 00:00

 

002) EET VO - uživatel 112016

 

    - jako číslo pokladního zařízení se bere číslo počítače

 

      každý počítač na VO, na kterém se budou pořizovat HO/CA doklady, by měl mít nastaveno jedinečné

      číslo PC

 

      Číslo PC je uloženo v registrech PC v:

 

      HKEY_CURRENT_USER

      \software\

      option669

 

      option669 je řetězcový parametr a měl by obsahovat číslo PC ve tvaru 00000 - 65535

 

    - doklad HO/CA

 

      - na konci pracovní verze EET textů - zatím pod sebou pro ověření správnosti údajů

 

      - při opakování tisku dokladu, který je doplněn na konci o texty EET a je uzavřen,

        již doklad neobsahuje na konci informace o EET

 

        doklad HO/CA (neplatí pro jiné typy dokladů na VO) je nutné z důvodu EET vytisknou fyzicky

        při prvním tisku - v tomto okamžiku se doklad automaticky uzavře a obsahuje na konci texty EET

 

        nelze tak tisknout, ani jen za účelem náhledu, u dokladů HO/CA pracovní verzi tisku, při tisku

        (prvním) musí být doklad HO/CA fyzicky vytištěn a je odeslána EET zpráva

 

        při nutnosti provést na dokladu HO/CA opravu je nutné vytvořit nový opravný doklad

 

 

 

2017.02.22a / 00:00

 

003) EET VO - uživatel 112016

 

    - pouze pro doklady HO a CA

 

      - EET se zatím negeneruje ani neodesílá, na konci dokladu HO a CA se zobrazí

 

       --- EET ---

 

    - tyto doklady se tisknou pouze přes textový mustr - jsou blokovány funkce:

 

      - Doklad sklad / Doklady - seznam dokladů / Tisk Win / Tisk #2

 

      - Doklad sklad / Řádky - řádky dokladu / Tisk Win / Tisk #2 / Win

 

      - Doklad sklad / Řádky - řádky dokladu / Tisk Win / Tisk #3 / Win

 

    - opakované odeslání případně neodeslaných EET zpráv se provede po spuštění funkce:

 

      - Doklad sklad / Doklady - seznam dokladů / Účetnictví / Deník dokladů

 

        - po dobu odesílání se zobrazí červený text:

 

          Vyčkejte!!! Odesílám neodeslané EET zprávy

 

    - při tisku dokladu HO/CA v okně tisku dokladu:

 

      - tlačítko Tisk se změní na Tisk + EET

 

      - pod tímto tlačítkem ve žlutém poli zobrazen text"

 

        EET doklad HO/CA se automaticky uzavře.

 

      - doklad se automaticky uzavře a odešle se zpráva EET

 

      - zablokována funkce TiskWin1

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0