Vratné láhve

Comments (...)

2004.04.24d / 22:00

 

01) POS - vratné láhve na daňovém paragonu (Ctrl+Enter)

 

   - od 1.5.2004 se vratné obaly včetně vratných lahví dostávají do základní sazby

     DPH (19%)

 

   - na POS je cena obalu (např. u vratné láhve za 3,-- Kč) brána jako cena včetně

     DPH:

 

     pro samostatnou vratnou láhev platí:

 

     cena včetně DPH = 3,00 Kč

 

     DPH = 3.00 * koef = 3.00 * 0.1597 = 0.4791 = 0,50 po zaokrouhlení na desetník nahoru

 

     kde koef = 19/119 = 0.1596638 = 0.1597 - zaokrouhlí se na 4 desetinná místa

 

     pro láhev za 3 Kč se tedy bude brát - základ 2,50 Kč + DPH 19% 0,50 Kč

 

     pro paragon platí:

 

     láhve se přičtou k celkové částce včetně DPH 19% a základ 19% DPH se určí až

     za celý paragon

 

   - pro vyzkoušení je nutné systémový datum počítače klienta změnit ručně na 1.5.2004

     a po ověření nastavit zpět na aktuální datum

 

 

 

2002.05.22a / 16:00

 

08) Váhový kód 291111 je použit všeobecně pro vrácené láhve

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0