VS - Variabilní symbol

Comments (...)

FAQ - Nastavení Variabilního symbolu (VS) na skladovém / POS dokladě

 

- VS je tvořen součtem pořadového čísla dokladu (pole Číslo dokladu v tabulce

 hlaviček dokladů aar_X_xx, kde aa je agenda, r je rok a xx je druh dokladu)

 a konstanty zadané v:

 

 Servis / Konfigurace programu / Sklad/POS / VS / VS

 

 např. pro daňový dobropis se nastaví do pole DD - Daňový dobropis

 

 20059000

 

 2005 ... pro rok 2005, nebo třeba jen zkráceně 25

 9 ...... rozlišení typu dokladu, v tomto případě daňový dobropis,

          při více než 9-ti používaných typech dokladů možno rozšířit na 2 místa

 000 .... předpokládá se maximální počet vystavených daňových dobropisů 999

 

 celková délka VS může být max. 8 číslic  

 

 změna nastavení v konfiguraci se projeví POUZE u nově vytvořených dokladů

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0