Vstup dat

Comments (...)

2007.09.27a / 07:00

 

001) V celém programu sjednoceno ošetření zadávání desetinných čísel

    do editačních polí - čárka zadaná z české klávesnice se automaticky

    konvertuje na tečku

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0