Vstupní pole - pořízení řádku dokladu

Comments (...)

2019.08.12a / 09:00

 

001) Aktuální distribuce manasNX.exe i manasPOSnx.exe - Upgrade + AutoUpgrade

 

002) POS

 

    - úprava 1132

 

    - celková cena v řádku pokladního dokladu může být maximálně 5.000 Kč (pro uživatele 112016),

      pro ostatní uživatele 50.000 Kč

 

    - příklad ověření:

 

      cena MJ zboží číslo 80005 - zápalky ... je 1,30 Kč

 

      v POS zadám:

 

      a) 3845*80005

 

         celkem v řádku 4.998,50 Kč ... O.K.

 

      b) 3847*80005

 

         celkem v řádku 5.001,10 Kč ... řádek je ignorován s hlášením a 3x sirénou:

 

         Cena v řádku dokladu: [5001.10] je větší, naž povolená: [5000.00]!

 

 

 

2010.02.19a / 00:00

 

003) Na POS není možné ve vstupním poli změnit prodejní cenu, vždy se použije

    Cena 02 - prodejní cena včetně DPH z karty zboží

 

    Př.: pro zboží 123 je nastavena prodejní cena 02: 200,-- Kč

 

    po zadání: 1*180*123 se použije Cena 02, t.j. 200 Kč a nikoliv cena zadaná 180 Kč

 

 

 

2009.11.30a / 00:00

 

008) Upraveno zadávání

 

    kusy * EAN

 

 

 

2009.11.14a / 12:00

 

003) Sklad / POS - vstupní pole pro pořízení řádku dokladu:

 

    - místo použití Ctrl + F4 pro zobrazení informací o zboží ze sejmutého

      čárkového kódu doplněna možnost zadání:

 

      .ean

 

      tedy sejmutý EAN následovaný po ručně zadané tečce

 

      Ctrl+F4 lze použít pouze v případě, že připojený skener emuluje

      vstup z klávesnice (pro skenery připojené přes COM port lze použít

      freeware utilitu SoftWedge firmy Metrologic)

 

 

 

2008.03.13a / 10:00

 

002) Pořízení skladového dokladu - Řádky - neplatí pro uživatele 112016

 

    - zaškrtávací pole Kusy

 

      - nastaví se podle parametru z konfigurace pro daný typ dokladu,

        ručně je možné změnit význam kusy x balení

 

    - upraveno

 

      pokud není pole kusy zaškrtnuto, zadá se počet balení, pokud je

      zaškrtnuto zadají se kusy

 

      Př.:  - zboží 81544 - siesta, EAN: 8590160323771

 

      - nezaškrtnuto:

 

      siesta ............ 56 kusů

      81544 ............. 56 kusů

      8590160323771 ..... 56 kusů

 

      1*siesta ........... 1 kus

      1*81544 ............ 1 kus

      1*8590160323771 .... 1 kus

 

      01*siesta .......... 1 kus

      01*81544 ........... 1 kus

      01*8590160323771 ... 1 kus

 

      - zaškrtnuto:

 

      siesta ............. 1 kus

      81544 .............. 1 kus

      8590160323771 ...... 1 kus

 

 

 

2007.02.08b / 20:00

 

002) POS

 

    - v Servis / Konfigurace / 3. POS v záložkách POS a POS NEW

      lze zaškrtnutím lokálních parametrů omezit použití hvězdiček

      při pořízení dokladu:

 

      Zakázat 1 hvězdičku ... po zaškrtnutí nelze měnit množství MJ

 

      Zakázat 2. hvězdičku ... po zaškrtnutí (má význam, pokud je 1. hvězdička povolena)

                               není možno změnit prodejní cenu zboží

 

      Množství MJ celé >= 1 (před 1. hvezdičkou) ... po zaškrtnutí je možné

                               zadat množství MJ následované hvězdičkou, ale

                               pouze celé >= 1, tedy jen nenulový celý počet

                               kusů

 

      parametry jsou implicitně vypnuty

 

 

 

2005.08.05a / 11:00

 

001) POS NEW

 

    - povolena změna balení - např. '5+'

 

      ekvivalentní způsob zadání je '5*zboží'

 

 

 

2005.07.19a / 12:00

 

001) Sklad / POS

 

    - při vstupu řádku pomocí úvodního lomítka, kdy se bere nenulová cena 03

      místo standardní ceny, se nastaví pole CenovaSkupina na 3

 

      rozšířeno na všechny typy výdajových dokladů, včetně DL - dodacího listu

 

 

 

2005.07.14b / 12:00

 

002) POS

 

    - při vstupu řádku pomocí úvodního lomítka, kdy se bere nenulová cena 03

      místo standardní ceny, se nastaví pole CenovaSkupina na 3

 

 

 

2000.09.05a / 14:00

 

- pokud se jako 1. znak v poli POS uvede '/', bere se misto ceny 2 cena 3

 pokud je nenulova, jinak se bere cena 2

 

 

 

2000.07.30c / 19:00

 

- porizeni dokladu:

 

 - pro blokaci storna lze pouzit opravneni 1082

 

 - pro pokladnu se berou kusy misto baleni

 

 

 

2000.07.20a / 15:30

 

- porizeni radku dokladu:

 

- možnosti vstupu v záložce Pokladna:

 

XX/XX, zbož 7171312 AB 220 pl.voda tonizující ..., ČK 1111111

 

Příklady zadání (normální ukončení Enter, generuje i snímač):

 

- pro pokladnu zaměněn význam balení x kus (implicitně se prodávají kusy)

 

  0*7171312 ... 1 kus zboží 7171312

  0*1111111 ... 1 kus zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  0*a + výběr ... 1 kus zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  -0*7171312 ... -1 kus zboží 7171312

  -0*1111111 ... -1 kus zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  -0*a + výběr ... -1 kus zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  01*7171312 ... 1 kus zboží 7171312

  01*1111111 ... 1 kus zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  01*a + výběr ... 1 kus zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  -01*7171312 ... -1 kus zboží 7171312

  -01*1111111 ... -1 kus zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  -01*a + výběr ... -1 kus zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  03*7171312 ... 3 kusy zboží 7171312

  03*1111111 ... 3 kusy zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  03*a + výběr ... 3 kusy zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  -03*7171312 ... -3 kusy zboží 7171312

  -03*1111111 ... -3 kusy zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  -03*a + výběr ... -3 kusy zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  7171312 ... 1 balení zboží 7171312

  1111111 ... 1 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  a + výběr ... 1 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  -7171312 ... -1 balení zboží 7171312

  -1111111 ... -1 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  -a + výběr ... -1 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  1*7171312 ... 1 balení zboží 7171312

  1*1111111 ... 1 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  1*a + výběr ... 1 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  -1*7171312 ... -1 balení zboží 7171312

  -1*1111111 ... -1 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  -1*a + výběr ... -1 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  3*7171312 ... 3 balení zboží 7171312

  3*1111111 ... 3 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  3*a + výběr ... 3 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  -3*7171312 ... -3 balení zboží 7171312

  -3*1111111 ... -3 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  -3*a + výběr ... -3 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  .5*7171312 ... 1/2 balení zboží 7171312

  .5*1111111 ... 1/2 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  .5*a + výběr ... 1/2 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  -.5*7171312 ... -1/2 balení zboží 7171312

  -.5*1111111 ... -1/2 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  -.5*a + výběr ... -1/2 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  /2*7171312 ... 1/2 balení zboží 7171312

  /2*1111111 ... 1/2 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  /2*a + výběr ... 1/2 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  -/2*7171312 ... -1/2 balení zboží 7171312

  -/2*1111111 ... -1/2 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK

  -/2*a + výběr ... -1/2 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu

 

  0*12.34*7171312 ... 1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč

  0*12.34*1111111 ... 1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK

  0*12.34*a + výběr ... 1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu

 

  -0*12.34*7171312 ... -1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč

  -0*12.34*1111111 ... -1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK

  -0*12.34*a + výběr ... -1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu

 

  01*12.34*7171312 ... 1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč

  01*12.34*1111111 ... 1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK

  01*12.34*a + výběr ... 1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu

 

  -01*12.34*7171312 ... -1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč

  -01*12.34*1111111 ... -1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK

  -01*12.34*a + výběr ... -1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu

 

  03*12.34*7171312 ... 3 kusy zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč

  03*12.34*1111111 ... 3 kusy zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK

  03*12.34*a + výběr ... 3 kusy zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu

 

  -03*12.34*7171312 ... -3 kusy zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč

  -03*12.34*1111111 ... -3 kusy zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK

  -03*12.34*a + výběr ... -3 kusy zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu

 

  1*12.34*7171312 ... 1 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč

  1*12.34*1111111 ... 1 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK

  1*12.34*a + výběr ... 1 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu

 

  -1*12.34*7171312 ... -1 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč

  -1*12.34*1111111 ... -1 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK

  -1*12.34*a + výběr ... -1 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu

 

  3*12.34*7171312 ... 3 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč

  3*12.34*1111111 ... 3 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK

  3*12.34*a + výběr ... 3 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu

 

  -3*12.34*7171312 ... -3 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč

  -3*12.34*1111111 ... -3 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK

  -3*12.34*a + výběr ... -3 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu

 

  .5*12.34*7171312 ... 1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč

  .5*12.34*1111111 ... 1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK

  .5*12.34*a + výběr ... 1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu

 

  -.5*12.34*7171312 ... -1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč

  -.5*12.34*1111111 ... -1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK

  -.5*12.34*a + výběr ... -1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu

 

  /2*12.34*7171312 ... 1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč

  /2*12.34*1111111 ... 1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK

  /2*12.34*a + výběr ... 1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu

 

  -/2*12.34*7171312 ... -1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč

  -/2*12.34*1111111 ... -1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK

  -/2*12.34*a + výběr ... -1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu

 

    - číslo před první * je VŽDY množství (balení/kusy), úvodní nula mění význam balení/kusy

    - číslo před druhou * je VŽDY cena MJ

    - obě čísla mohou být desetinná, povolena '.' i ','

 

  3*10.25<F2> ... 3 kusy zboží s DPH 22% á 10.25 Kč

  3*10.25<F3> ... 3 kusy zboží OVOCE/ZELENINA á 10.25 Kč

  3*10.25<F4> ... 3 kusy zboží PEČIVO á 10.25 Kč

  3*10.25<F5> ... 3 kusy zboží s DPH 5% á 10.25 Kč

  3*10.25<F6> ... 3 kusy zboží MASO á 10.25 Kč

 

  -3*10.25<F2> ... -3 kusy zboží s DPH 22% á 10.25 Kč

  -3*10.25<F3> ... -3 kusy zboží OVOCE/ZELENINA á 10.25 Kč

  -3*10.25<F4> ... -3 kusy zboží PEČIVO á 10.25 Kč

  -3*10.25<F5> ... -3 kusy zboží s DPH 5% á 10.25 Kč

  -3*10.25<F6> ... -3 kusy zboží MASO á 10.25 Kč

 

  10.25<F2> ... zboží s DPH 22% s celkovou cenou 10.25 Kč

  10.25<F3> ... zboží OVOCE/ZELENINA s celkovou cenou 10.25 Kč

  10.25<F4> ... zboží PEČIVO s celkovou cenou 10.25 Kč

  10.25<F5> ... zboží s DPH 5% s celkovou cenou 10.25 Kč

  10.25<F6> ... zboží MASO s celkovou cenou 10.25 Kč

 

  -10.25<F2> ... vrácení zboží s DPH 22% s celkovou cenou 10.25 Kč

  -10.25<F3> ... vrácení zboží OVOCE/ZELENINA s celkovou cenou 10.25 Kč

  -10.25<F4> ... vrácení zboží PEČIVO s celkovou cenou 10.25 Kč

  -10.25<F5> ... vrácení zboží s DPH 5% s celkovou cenou 10.25 Kč

  -10.25<F6> ... vrácení zboží MASO s celkovou cenou 10.25 Kč

 

  35<F9> ... stravenky v hodnotě 35 Kč

  16<F10> ... láhve v hodnotě 16 Kč

              ---> na dokladě -1 kus za uvedenou cenu pod číslem zboží z konfigurace

 

  -35<F9> ... oprava/zrušení stravenky v hodnotě 35 Kč

  -16<F10> ... oprava/zrušení láhve v hodnotě 16 Kč

 

  10+ ... na naposledy zadaném řádku změní počet balení na 10, přepočítá kusy

  010+ ... na naposledy zadaném řádku změní počet kusů na 10, počet balení nastaví na 0

  .5+ ... na naposledy zadaném řádku změní počet balení na 1/2, přepočítá kusy

 

  -10+ ... na naposledy zadaném řádku změní počet balení na -10, přepočítá kusy

  -010+ ... na naposledy zadaném řádku změní počet kusů na -10, počet balení nastaví na 0

  -.5+ ... na naposledy zadaném řádku změní počet balení na -1/2, přepočítá kusy

 

 

 

2000.06.26a / 10:30

 

- Navrh pro univerzalni zadavani radku na dokladech - pouzitelne primo jak

 pro zadavani zbozi snimacem carkoveho kodu, tak cislem i nazvem, jak

 ve velkoobchodu, tak v maloobchodu

 

 Priklady zadani (normalni ukonceni <Enter>, generuje i snimac):

 

 - pro pokladnu zamenen vyznam baleni x kus (implicitne se prodavaji kusy)

 

 11113 ... 1 baleni zbozi 11113

 0*11113 ... 1 kus zbozi 11113

 

 3*11113 ... 3 baleni zbozi 11113

 3*10.25*11113 ... 3 baleni zbozi 11113, cena MJ 10.25 Kc

 

 .5*11113 ... 1/2 baleni zbozi 11113

 .5*10.25*11113 ... 1/2 baleni zbozi 11113, cena MJ 10.25 Kc

 

 03*11113 ... 3 kusy zbozi 11113

 03*10.25*11113 ... 3 kusy 11113, cena MJ 10.25 Kc

 

 -11113 ... -1 baleni zbozi 11113

 -0*11113 ... -1 kus zbozi 11113

 

 -3*11113 ... -3 baleni zbozi 11113

 -3*10.25*11113 ... -3 baleni zbozi 11113, cena MJ 10.25 Kc

 

 -.5*11113 ... 1/2 baleni zbozi 11113

 -.5*10.25*11113 ... 1/2 baleni zbozi 11113, cena MJ 10.25 Kc

 

 -03*11113 ... -3 kusy zbozi 11113

 -03*10.25*11113 ... -3 kusy 11113, cena MJ 10.25 Kc

 

 - cislo pred prvni * je VZDY mnozstvi (baleni/kusy), uvodni nula meni vyznam baleni/kusy

 - cislo pred druhou * je VZDY cena MJ

 - obe cisla mohou byt desetinna, povolim '.' i ','

 - misto cisla zbozi (11113) lze zadat carkovy kod - 9 a vice cislic nebo

   lze zacit psat (pismenem) nazev a cislo se doplni po vyberu zbozi;

   lze zadat i /s ... vyber zbozi podle skupiny a /z ... vyber zbozi podle zkratky

 - zadani muze obsahovat pouze cislice, '*', '.'/',', '-', '+', '/'

 - nelze zadat soucasne pocet baleni i egalizaci

 

 3*10.25<F2> ... 3 kusy zbozi s DPH 22% a 10.25 Kc

 3*10.25<F3> ... 3 kusy zbozi OVOCE/ZELENINA a 10.25 Kc

 3*10.25<F4> ... 3 kusy zbozi PECIVO a 10.25 Kc

 3*10.25<F5> ... 3 kusy zbozi s DPH 5% a 10.25 Kc

 3*10.25<F6> ... 3 kusy zbozi MASO a 10.25 Kc

 

 -3*10.25<F2> ... -3 kusy zbozi s DPH 22% a 10.25 Kc

 -3*10.25<F3> ... -3 kusy zbozi OVOCE/ZELENINA a 10.25 Kc

 -3*10.25<F4> ... -3 kusy zbozi PECIVO a 10.25 Kc

 -3*10.25<F5> ... -3 kusy zbozi s DPH 5% a 10.25 Kc

 -3*10.25<F6> ... -3 kusy zbozi MASO a 10.25 Kc

 

 10.25<F2> ... zbozi s DPH 22% s celkovou cenou 10.25 Kc

 10.25<F3> ... zbozi OVOCE/ZELENINA s celkovou cenou 10.25 Kc

 10.25<F4> ... zbozi PECIVO s celkovou cenou 10.25 Kc

 10.25<F5> ... zbozi s DPH 5% s celkovou cenou 10.25 Kc

 10.25<F6> ... zbozi MASO s celkovou cenou 10.25 Kc

 

 -10.25<F2> ... vraceni zbozi s DPH 22% s celkovou cenou 10.25 Kc

 -10.25<F3> ... vraceni zbozi OVOCE/ZELENINA s celkovou cenou 10.25 Kc

 -10.25<F4> ... vraceni zbozi PECIVO s celkovou cenou 10.25 Kc

 -10.25<F5> ... vraceni zbozi s DPH 5% s celkovou cenou 10.25 Kc

 -10.25<F6> ... vraceni zbozi MASO s celkovou cenou 10.25 Kc

 

 35<F9> ... stravenky v hodnote 35 Kc

 16<F10> ... lahve v hodnote 16 Kc

             ---> na doklade -1 kus za uvedenou cenu pod cislem zbozi z konfigurace

 

 -35<F9> ... oprava/zruseni stravenky v hodnote 35 Kc

 -16<F10> ... oprava/zruseni lahve v hodnote 16 Kc

 

 3000<Shift><F2> ... na 1. doklade behem smeny jako hotovost v pokladne

                 ---> na doklade -1 kus za uvedenou cenu pod cislem zbozi z konfigurace

 

 10+ ... na naposledy zadanem radku zmeni pocet baleni na 10, prepocita kusy

 010+ ... na naposledy zadanem radku zmeni pocet kusu na 10, pocet baleni nastavi na 0

 .5+ ... na naposledy zadanem radku zmeni pocet baleni na 1/2, prepocita kusy

 

 - vsechny jine pohyby zbozi a obalu budou reseny:

 

   - Pohyb obalu

   - F7 - Tara, vada

   - F8 - oprava

 

 ===> Vyhody:

 

      - v 99% pripadu (samozrejme pri pozornosti obsluhy) se zada cely radek

        najednou

 

      - navrhnute konvence nebude tezke si zapamatovat, pritom jsou velmi univerzalni

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0